Вести

У оквиру едиције Посебна издања Балканолошког института САНУ објављена је књига Култови светих на централном Балкану у време османских освајања ауторке др Марије Васиљевић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. Књига се бави улогом прослављања светих у политичком и друштвеном животу, обликовању друштвене стварности, утврђивању колективног идентитета, легитимизацији власти итд. од краја 14. до прве трећине 16. века. Штовање светих је тумачено као периодично обнављање успомене на свечев живот и чуда, односно као облик колективног сећања. Ауторка показује да се успомена на свете може разликовати у зависности од места и времена у којем се она призива, односно да је одликује вишегласје (полифонија), као и то да је могла да се мења са протоком времена.

У издању Балканолошког института САНУ (Посебна издања бр. 149) и издавачке куће CLIO објављена је књига Аустроугарска и настанак Албаније (1896–1914) аутора др Душана Фундића, научног сарадника Балканолошког института САНУ. Студија је посвећена односу Аустроугарске према настанку албанске државе у истраживачком оквиру политике великих сила према изградњи националних држава. Као посебно важне истраживачке целине у студији издвајају се истраживање стратешког значаја Албаније за спољну политику Аустроугарске, однос конзула Двојне монархије према локалним политичким елитама, улога аустроугарске албанологије у преобликовању дискурса албанског национализма и пресудан значај Аустроугарске за настанак албанске државе.

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном симпозијуму Religious-peace Buidling, inter-religious dialogue, migrations and refugee crises“, који је одржан онлајн 19. априла 2021. године у организацији Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Словенија). Др Ђурић Миловановић је представила коауторски рад са др Јадранком Ђорђевић Црнобрња (Етнографски институт САНУ), под насловом Challenges and Possibilities of Interreligious Dialogue at the Local Level: The Case of Bayram Sofra in Belgrade.

Дуња Радојевић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на XIII научном скупу младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, који је организовао Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. априла 2021. Наслов излагања био је Комуникациони неспоразуми узроковани дефицитом културолошких знања у ситуацијама руско-српског билингвизма.

Програм и књига резимеа МФ2021

Др Валентина Живковић, виша научна сарадница Блаканолошког института САНУ, учествовала је на онлајн међународном научном конгресу у организацији Renaissance Society of America (13-22. априла 2021) на сесији Early Modern Sanctity in Global Perspective, која је добила научну подршку од стране Hagiography Society. Валентина Живковић је представила свој рад Forming the Local Cult from the Religious Center: Osanna Da Cattaro and Serafino Razzi.

Др Игор Вукадиновић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији „The rise of education across European regions in the last two centuries“, која се реализује онлајн од јануара до маја 2021. године у организацији Универзитета у Гронингену и Италијанског центра за истраживање историје образовања. Др Игор Вукадиновић је 13. априла представио своје истраживање на тему „Educational expansion in Socialist Serbia after the Second World War“.

Научна сарадница Балканолошког института САНУ др Драгана Ђурић је учествовала на међународној научној конференцији Animals and Religion, која је реализована онлајн 7–8. априла 2021. године, у организацији Finnish Society for Human-Animal Studies и Finnish Society for the Study of Religion (Helsinki). Др Ђурић је представила свој рад Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs.   

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији “Closing Conference of the European Research Council Project: Creative Agency and Religious Minorities: ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in Central and Eastern Europe”, која је одржана онлајн 18-19. марта 2021. године у организацији Универзитетског колеџа Корк (Ирска). Др Ђурић Миловановић је представила рад Religious Minorities Experiences and Contested Memories in Socialist Yugoslavia: Understanding the Concept of “borders in motion”.

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној научној конференцији Empirical approaches to linguistic variation: The Balkans and beyond, са излагањима Non-pronominal use of the dative clitic si in Timok vernaculars: syntactic patterns (Светлана Ћирковић) и Variation in the nominal declension in Timok vernaculars (Мирјана Мирић, коауторски са Мајом Миличевић-Петровић). Конференција је одржана онлајн, 11. и 12. марта 2021. у организацији Универзитета у Цириху (Швајцарска).

 

Програм скупа и апстракти:

https://www.slav.uzh.ch/de/Aktuelles/EALV-Workshop-2021/Programme.html

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној научној конференцији Internationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar (INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020/2021), са излагањима Serbian loan-verbs adaptation in the Gurbet Romani in Eastern Serbia (Ћирковић и Мирић) и Modal verbs, aspectual verbs and future tense construction in the South-Slavic Lužnica vernacular: the lack of inflection and the complementizer da omission (Мирић). Конференција је одржана онлајн, од 24. до 26. фебруара 2021. у организацији Универзитета у Грацу (Аустрија).

 

Програм скупа и апстракти