Вести

Милена Давидовић, истраживач приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији Humboldt-Kolleg 2020 Probleme Mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik: Europäische Philologien im Vergleich, коју су од 27. до 29. јануара 2020. године у Венецији организовали Хумболт фондација и Одсек за лингвистичке и компаративне студије културе  Универзитета у Венецији. Наслов излагања био је A few features about unexplored manuscript (Ćorović 31, The University Library Svetozar Marković, Belgrade) and its edition.

Програм конференције

Валентина Живковић, виши научни сарадник, и Огњен Крешић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су у раду школе Islamic Heritage in Europe, коју су између 14. и 16. јануара 2020. године у Гранади и Кордоби организовали: Национални универзитет за студирање на даљину, Одељење за историју уметности Универзитета у Гранади и Школа за арапске студије у Гранади. Валентина Живковић је била предавач и водила је панел The image of Islam in the Visual Culture, док је Огњен Крешић као студент учествовао у раду панела Islamic Architecture in Europe. Школа је организована у оквиру COST акције Islamic Legacy: East, West, North, South of the Mediterranean (1350–1750).

Огњен Крешић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној конференцији Visible and Invisible Borders between Christians and Muslims in the Early Modern World, коју су у Будимпешти организовали Центар за студије источног Медитерана Централноевропског универзитета и Истраживачки центар за хуманистику Мађарске академије наука у трајању од 10. до 11. јануара 2020. године. Наслов излагања био је Monks without Borders – Building Cultural and Religious Networks between the Ottoman and the Habsburg Empires in the 18th Century.

Балканолошки институт САНУ, у сарадњи са Архиепископијом охридском и Митрополијом скопском, објавио је нову књигу у едицији својих посебних издања: ”Фреске Марковог манастира”, аутора др Марке Томић Ђурић, научног сарадника Балканолошког института САНУ. Монографија је посвећена једном од тематски најразвијенијих, идејно најсложенијих и уметнички најзначајнијих целина српског зидног сликарства из друге половине XIV столећа, чији су ктитори српски краљ Вукашин (1365–1371) и његов син Марко (1371–1395). Живопис цркве Светог Димитрија (1376/1377) одликује спој традиционалних и сасвим оригиналних тема, иконографских образаца и програмских замисли, заснованих на богословским учењима, утканим у литургијске текстове, посебно у црквено песништво. Богато илустрована и ликовно опремљена монографија представља заокружен истраживачки подухват у којем се на методолошки савремен начин сагледавају и тумаче питања везана за живопис цркве Светог Димитирија у Сушици. Структуру књиге у великој су мери одредиле слојевитост иконографије зидног сликарства епохе Палеолога и доследна примена основних методолошких усмерења која почивају, с једне стране, на теренском раду и темељно проученим писаним изворима, а с друге, на потпуном увиду аутора у релевантну научну литературу, као и актуелне проблеме светске византологије. Књига доноси мноштво новина и значајно проширује наша знања не само о сликарству католикона Марковог манастира, већ и о уметничким појавама и ликовним одјецима владарске идеологије, литургије и богословских идеја и у источнохришћанском сликарству позног средњег века.

Одржана је 51. годишња конвенција Удружења за славистичке, источноевропске и евроазијске студије (ASEEES), од 23. до 26. новембра 2019, у Сан Франциску. На конвенцији су учествовале Марија Мандић, Анамарија Сореску Маринковић и Александра Ђурић Миловановић, више научне сараднице Балканолошког института САНУ. Марија Мандић организовала је панел под називом Belief in One Nation, One Language, на коме је представила рад Minority Language Ideology in Habsburg Lands: The Case of Serbian Ethno-Confessional Schools; панел је водила Александра Ђурић Миловановић. Александра Ђурић Миловановић је представила рад Seeking for the Freedom of Belief: Religious Minorities as Refugees in Yugoslavia у оквиру панела Allies, Adversaries and in Between: Religious Groups and Socialist Yugoslavia’s Foreign Policy. Анамарија Сореску Маринковић учествовала је с радом Minority Languages Gone Digital: The Case of Bayash Romanian на панелу Minority Languages: Identities, Ideologies, and Implications.

Програм скупа

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовале су на научној конференцији Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома, са излагањима „Датив присности“/„Датив срдачности“ у радовима Радета Ухлика (Ћирковић) и Балканизми у радовима Радета Ухлика (Мирић). Конференција је одржана 22. новембра 2019. у Српској академији наука и уметности у Београду, у организацији Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ.

Програм скупа и апстракти

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 15. и 17. новембра 2019, на међународној научној конференцији 100 година загребачке романистике: традиција, контакти, перспективе. Организатори ове јубиларне конференције су били Одсек за романистику и Одсек за италијанистику Филозофског факултета Универзитета у Загребу, а учествовало је више од двеста научника из Европе и Америке, који су излагали у осам паралелних секција, на свим романским језицима. Др Сореску Маринковић је имала излагање на румунском језику под насловом Daj Nostri în era digitală. Practici plurilingve și folosirea românei pe rețelele de socializare ale băieșilor (Daj Nostri у дигиталном добу. Вишејезичке праксе и коришћење румунског језика на друштвеним мрежама Бањаша).

Програм конференције

Др Драгана Николић учествовала је на конференцији International Workshop in Epigraphy and Sigillography, која је одржана 28.-30.10.2019 у Шумену и Великом Преславу. Скуп је организовао Универзитет у Софији Св. Климент Охридски у оквиру оквирног програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ у сарадњи са Универзитетом у Шумену “Епископ Константин Преславски”.

www.uni-sofia.bg

Програм скупа

Др Драгана Николић, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на конференцији Примена слободног софтвера и отвореног хардвера ("Applicaton of Free Software and Open Hardware") (PSSOH) која је одржана 26. октобра 2019 на  Електротехничком факултету Универзитета у Београду

Програм скупа

Apstrakt

Вест

Др Драгана Николић учествовала је на научном скупу “Defending the polis - defending the Empire. The ancient Greek and Roman military strategy and inscriptions International Epigraphic Roundtable – University of Debrecen”, који је одржан October 17-18. октобра при регионалном комитету Мађарске академије наука, а у организацији Универзитета у Дебрецину (др П. Форишек, проф. др Ј. Пизо). На скупу је одржала предавање под насловом “Roman Military Strategy in the Iron Gates in the Light of Epigraphic Evidence”.

Програм скупа