Вести

Међународна конференција „Мањински и угрожени језици у вишејезичном контексту Балкана“

16.12.2022.

 Департман за лингвистику и компаративне студије културе Ca’Foscari Универзитета у Венецији организовао је 12. и 13. децембра 2022. године међународну конференцију под називом „Мањински и угрожени језици у вишејезичном контексту Балкана“ (Minority and Endangered Languages in the Multilingual Context of the Balkans – MELMUB). Конференција је окупила бројне стручњаке из Италије, Француске, Русије, Албаније, Швајцарске, Немачке, Словеније, Бугарске, Турске и Србије, који су представили радове о различитим вишејезичним заједницама на Балкану.

Др Анамарија Сореску-Маринковић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, на конференцији је учествовала као пленарни предавач, са предавањем „Шта је у знаку? Рурални језички пејзаж Војводине“ (What’s in a sign? The rural linguistic landscape of Vojvodina), док је др Мирјана Мирић, научна сарадница Балканолошког института САНУ представила рад под називом „О рањивости ромског језика у Србији у зависности од типа заједнице“ (On the vulnerability of Romani with regard to the type of the community). Излагање др Мирјане Мирић је резултат рада на пројекту „Рањиви језици и језички варијетети у Србији“ (Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia – VLingS) који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ.

 

Програм конференције

Најновије