Вести

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ учествовао је на међународној научној конференцији: 43rd edition of International Symposium of Archaeology and History In Memoriаm Constantini Daicoviciu, у Карансебешу, у Румунији, од 21. до 24. фебруара 2017. године. Поред председавања уводном секцијом, др Петровић је одржао пленарно предавање под насловом: Cohors I Cretum between Upper Moesia and Dacia.

Програм конференције

Др Јохан Олфелт (Универзитет Лунд, Шведска) одржао је прво предавање у оквиру циклуса “Ad fontes online” 3. марта у амфитеатру „Георгије Острогорски“ Филозофског факултета у Београду на тему “Historical Geography in the Digital Age: connecting sources and literature to interactive maps“.

Балканолошки институт САНУ и Центар за теорију историје Филозофског факултета позивају на прво предавање из циклуса „Ad Fontes online” Historical Geography in the Digital Age: connecting sources and literature to interactive maps које ће у петак, 3. марта 2017. године са почетком у 13.15 часова, у амфитеатру „Георгије Острогорски”, одржати др Јохан Олфелт (Универзитет Лунд, Шведска).

Др Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник  Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу Mobilisation, démobilisation, remobilisation dans l'Europe sud-orientale pendant la Grande guerre,који је одржан од 25 фебруара у организацији регионалног центра франкофоније Универзитета у Букурешту. Др Павловић је овом приликом представио рад под насловом: Mobilisation d'une société en guerre, la Serbie face à l'Autriche-Hongrie août-décembre 1914.

Програм скупа

Из штампе је изашла 47. свеска годишњака Балканолошког института БАЛКАНИКА

Садржај

BALCANICA 47

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, боравила је у Ирској од 06. до 09. фебруара 2017. године на позив Катедре за религијске студије, Универзитета у Корку (University College Cork). У уторак 07. фебруара, одржала је прво предавање под насловом The Regulation of Minority Religions in Yugoslavia: the case of Double Minorities,  оквиру сарадње са међународним пројектом - Creative Agency and Religious Minorities: ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in 20th Century Central and Eastern Europe (European Research Council, no. 677355). Друго предавање, под насловом (In)visible Migrants: the Nazarene Emigration to North America during Communism in Yugoslavia, одржала је у среду 08. фебруара, на Катедри за религијске студије. Предавању су присуствовали студенти постдипломских студија и професори. Др Ђурић Миловановић је у сарадњи са др Џејмсом Капалом, руководиоцем пројекта ‘Hidden Galleries’, обавила стручне консултације са докторантима ангажованим на пројекту, у чији ће рад бити укључена током израде њихових дисертација. У току ове године планира се више посета у оквиру ове сарадње.

Директор Балканолошког института САНУ др Душан Т. Батаковић и директорка Института за етнологију и антропологију „Н.Н. Миклухо-Маклај“ РАН Марина Мартинова, потписали су 15. децембра 2016. године меморандум о сарадњи ове две институције у области етно-антрополошких истраживања. Том приликом, гости Балканолошког института САНУ били су и Светлана Константинова Смирнова, председница савета „Скупштине народа Русије“ и др Венали Амелин, директор Института за етнографију и историју јужног Урала. На састанку су присутвовали и сарадници Балканолошког института САНУ др Љубинко Раденковић и др Александра Ђурић Миловановић. Са колегама из Русије, разматрале су се могућности унапређења научне сарадње у области хуманистичких наука.

Радионица „Апликација за претраживање наратива (DIWNA)“, одржана је од 13. до 16. децембра 2015, на Институту за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“ (2015-2016); подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језиcи радионице  су били енглески, немачки и српски.

Програм радионице

Др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовала је на округлом столу "Хуманистика у доба постхуманизма: између релевантности, потискивања и борбе за опстанак" који је одржан 15. децембра 2016. у Етнографском институту САНУ. Др Поповић представила је рад сарадника Балканолошког института САНУ али и изазове са којима се суочавају у раду "Балканолошки институт САНУ -- мултидисциплинарност као трајна научна оријентација.

Округли сто

На позив Филозофског факултета у Нишу, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 16. децембра 2016. године, предавање под насловом „Двоструке мањине и проблем етничког и религијског идентитета“. Предавању су присуствовали студенти департмана за социологију и новинарство. Том приликом представљена је публици и књига „Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини“, у издању Балканолошког института САНУ.

Вест