Вести

Међународни скуп International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP) сваке три године окупља археоботаничаре, археологе, етноботаничаре из целог света. Ове године скуп је одржан у Паризу, 4-9. јула, у простору Ботаничке баште. Др Драгана Филиповић, научни сарадник Балканолошког института представила је усмени рад "What’s under the rubble? Exploring and comparing botanical inventories of the Neolithic Vinča houses" и постер-презентацију "Exploring variations in crop storage and discard practices across Neolithic sites in Serbia". Презентације су резултат рада у оквиру пројекта ОИ177012 „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана“. 

Вебсајт Скупа

Књига апстраката

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном конгресу Европске асоцијације за студије религије „Relocating Religion“ који је одржан од 28. јуна до 1. јула 2016. године на Универзитету у Хелсинкију (Финска). У сарадњи са др Џејмсом Капалом са Универзитета из Корка (Ирска), организовала је панел „Dislocations and Relocations. Transformations of Orthodox Christian Movements“. На панелу је представила рад „The God Prayers and the Lord’s Army: a case Study of the two Orthodox Renewal Movements in the Interwar and Communist Yugoslavia“

Програм конгреса

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном симпозијуму „Традиционална култура и глобализација”, одржан 24. јуна 2016. године у Араду (Румуниија). Скуп организује Културни центар града Арада, почев од 1999. године. Др Сореску Маринковић је била модератор панела Глобализација и идентитет, а имала је излагање под насловом Између језичког идентитета и језичке политике: Бањаши из Вајске (Србија).

Програм скупа

На позив Института за славистику Руске академије наука, директор Балканолошког института САНУ др Душан Т. Батаковић одржао је 14. јуна у Москви предавање под насловом "Косово: историја и савременост". Том приликом представљена је публици и његова књига на руском језику: Косово и Метохија. Историја и идеологија, у издању Универзитета у Јекатеринбургу.

Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на Десетом међународном научном скупу иконографских студија под насловом МАРИЈАНСКА ИКОНОГРАФИЈА: ИСТОК И ЗАПАД са темом „'Satana in forma della Madonna'. Madonna finta and the Kotor Dominicans – Word and Image“ (Satana in forma della Madonna. Лажна Мадона и которски доминиканци – реч и слика).

Скуп је одржан 2–4. јуна 2016. на Филозофском факултету у Ријеци (Хрватска) у организацији Центра за иконографске студије Филозофског факултета Свеучилишта у Ријеци; Студија теологије у Ријеци Католичког богословног факултета Свеучилишта у ЗагребуЧ Тесалског универзитета (Грчка); Љубљанског универзитета (Словенија); Грегоријанског папског универзитета у Риму (Италија); и Свеучилишта у Сплиту (Хрватска).

Програм конференције

Радионица „Анотација корпуса: наративи из јужног Баната“, одржана је у просторијама библиотеке Балканолошког института САНУ, 13.-15.06.2016. Радионица је реализована у оквиру  пројекта „Ка друштвеној конструктивној граматици: нови приступи у наративној теорији и  методологији“, Билатералне научне сарадње Балканолошког института САНУ и Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину (2015/2016).  Пројекат подржавају Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и Немачка службе за академску размену (DAAD). Језици радионице су били српски, енглески и немачки.

Програм радионице

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је у раду међународног научног скупа Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју који је, 10. и 11. јуна 2016. године, одржан у Сирогојну, Република Србија. У реферату под насловом Слика српског села прве половине 19. века у белешкама странаца – савременика, др Љ. П. Ристић је анализирао писања појединих западноевропских путописаца и научника који су, током прве половине 19. века, путовали и боравили у Кнежевини Србији и оставили упечатљиве записе о српском селу тога времена.

Програм скупа

На XXXIX скупу Српског археолошког друштва, одржаном у Вршцу од 2. до 4. јуна 2016. учествовао је Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ. У оквиру сесије „Учењаци, старинари, археолози – археологија у светлу сопствене историје” Михајловић је представио рад под насловом „Архивирање и историја археологије”.

Програм и књига апстраката

На Годишњем скупу Српског археолошког Друштва, одржаном у Градском музеју Вршца 2-4. јуна 2016. године, др Драгана Филиповић, научни сарадник Балканолошког института представила је два рада. Један носи наслов "First analysis of archaeological stable isotopes in Serbia: measuring δ13C values in charred fruit stones of Cornelian cherry" и произилази из недавно започете сарадње др Филиповић и Катедре за аналитичку хемију Хемијског факултета у Београду која за циљ има увођење нових научних метода у археолошка истраживања у Србији. Други рад, под насловом "Испитивање исхране првих земљорадника и популационе динамике у неолиту централног Балкана / Exploring early farming diets and population dynamics in the Neolithic central Balkans" представља резултате пројекта који реализује Лабораторија за биоархеологију Филозофског факултета у Београду са којом др Филиповић има успешну сарадњу.

Програм и књига апстраката

Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  објавио је у издању Института своју нову књигу De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie 1878-1918 [Од Србије до Југославије. Француска и настанак Југославије 1878-1918]. Разматрајући француски политички и дипломатски утицај на Балкану крајем 19. и почетком 20. века, аутор је на основу опсежних истраживања француских и српских дипломатских и војних архива понудио исцрпну студију из историје међународних односа .  Предговор за књигу је написао Жан-Пол Блед, професор емеритус Универзитета Париз-Сорбона.