Вести

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији „Strangers and Pilgrims. Displacements and Spatial Transformations of Religion in the English-speaking World“ која је одржана 28. и 29. јануара 2016. године, на University Paris 1–Panthéon-Sorbonne у Паризу (Француска). На конференцији је представила рад: Migrating Religious Minority: Nazarene Emigration from Yugoslavia to North America. Oрганизатори конференције су били: Réseau Culture et Religion dans les Pays Anglophones (CRPA), Université Paris 8, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Радни језици скупа били су енглески и француски.

Програм конференције

icbs

Београд, 22. 08. 2016. – 27. 08. 2016.

Византија – свет промена


„Πάντα μὲν γὰρ μεταβάλλεται, ἀπόλλυται δὲ οὐδέν.”

(Максим Плануд)

Званични вебсајт конгреса

 

Позивно писмо за колеге из Србије

Обавештење о котизацијама за држављане Републике Србије

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на конференцији Часопис Жена данас (1936-1940) одржаном 15. и 16. децембра 2015. у Институту за књижевност и уметност у Београду. Станић је одржао излагање на тему „Идеалистички неконформизам: Митра Митровић током тридесетих година 20. века“.

Програм конференције

Србија и Италија у Првом светском рату

Балканолошки институт САНУ у сарадњи са Универзитетом „Алдо Моро“ из Барија (Dipartimento di Scienze Politiche Università di Bari “Aldo Moro”) и Институтом за италијанску културу Београд (Istituto italiano di Cultura Belgrado) организовао је међународну научну конференцију „Србија и Италија у Првом светском рату“ у Београду, 4. 12. 2015. године. Његова екселенција амбасадор Републике Италије у Републици Србији, Ђузепе Манцо отворио je рад скупа уз присуство директора Института за италијанску културу Давидеa Скалманија. Своје радове поднело је троје сарадника Балканолошког института САНУ: директор института, др Душан Т. Батаковић, научни саветник: „Србија у Првом светском рату 1914-1918“, др Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник: „Никола Пашић и спољна политика Србије, од Србије до Југославије“ и Душан Фундић истраживач-приправник: „Албанско питање и српско-италијански односи“.

 

Програм конференције

Радионица „Теорија наратива и конструкциона граматика: анализа транскрипата из јужног Баната“, одржана је од 9. до 12. децембра 2015, на Институту за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. На Хумболтовом универзитету у Берлину том приликом, Марија Мандић је одржала предавање под називом „Collective and Personal Experience Narrative: Is there an Antagonism?“ (10.12.2015), а Ивана Вучина Симовић је одржала предавање под називом „Serbian language narration among children living in Mainland and Diaspora“ (11.12.2015). Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“; подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језик радионице је био енглески.

 

Програм радионице

Majnz

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици „Homelands and Hostlands: Political Mobilization among Migrant and Religious Communities in Europe and the Americas, 1848-1939“ у Мајнцу (Немачка), од 10. до 11. децембра 2015. године. На радионици је представила рад „On the Road to Religious Freedom“: a Study of the Nazarene Emigration from South-Eastern Europe to the United States. Oрганизатори радионице су били: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) и German Research Foundation. Представљени радови ће бити објављени у тематском броју часописа Immigrants & Minorities. Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora (Routledge).

Програм радионице

Вељко Станић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Француско-српске правничке везе – изучавање уставног права у Србији одржаној на Правном факултету у Београду 27. и 28. новембра 2015.  Станић је одржао излагање Од једног до другог рата: српски студенти у Француској 1914-1939.

Програм конференције

Varsava

У петак, 27. новембра 2015, на Институту за славистику Универзитета у Варшави, др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, је држала предавање под насловом Са друге стране границе. Југословенска телевизија и њена рецепција у социјалистичкој Румунији. Предавању су присуствовали студенти србистике и кроатистике, као и њихови наставници.   

Нематеријално културно наслеђе

Етнографски институт САНУ организовао је у Српској академији наука и уметности 26. 11. 2015. године, научни скуп „Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната“. На скупу су учествовали сарадници Балканолошког института САНУ: др Биљана Сикимић, научна саветница, која је изложила рад „Банатски Бугари: могућности заштите језика и нематеријалног наслеђа“; др Светлана Ћирковић, научна сарадница, „Антрополошка и лингвистичка истраживања српских заједница у жупанији Арад у Румунији“; др Марија Мандић, научна сарадница, изложила је коауторски рад са др Александром Крелом „Вишејезичност у периоду између Првог и Другог светског рата: Наративи Немаца у Банату“; др Александра Ђурић Миловановић, научна сарадница, изложила је коауторски рад са др Мирчом Мараном „Религија и нематеријално културно наслеђе: истраживања религиозности Румуна у Банату“.

Програм скупа

M.Lukovic

На позив Института европске етнологије Масариковог универзитета у Брну, Чешка Република, др Милош Луковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржао је 18. новембра 2015. године (уз power-point презентацију на чешком језику)  предавање за студенте етнологије и балканологије на тему: Tradiční pastevectví na Balkáně. Nejnovější poznatky („Традиционално сточарство на Балкану. Најновија сазнања“). Као члан комисије за одбрану докторске дисертације из области балканологије, приложио је своју рецензију (прилог реферату) за докторску дисертацију на тему: Žitá každodnost obyvatel horského Poreče v Makedonii („Животна свакодневица становништва планинске области Перече у Македонији“). Такође је узео учешћа у научним активностима поводом 70. годишњице оснивања наведеног института.