Вести

Др Војислав Г. Павловић, виши научни сарадник  Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу La Guerra di Cadorna 1915-1917, који је одржан од 2. до 4. новембра у организацији Универзитета у Трсту. Др Павловић је овом приликом представио рад под насловом: L’esodo dell’escerito serbo attaverso l’Albania nel quadro dei rapporti alleati 1916-1916.

Програм скупа

Крв

Зборник Крв: књижевност, култура (ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић) четврти је – и последњи – у низу темата иницијално инспирисаних анималистичким студијама које су, у оквирима студија културе и категорија моћи, репрезентације и другости, на новим основама почеле да проучавају животиње. Идеја овог уредничког прегнућа била је да се у интерференцији различитих хуманистичких дисциплина животиње везане за основне просторне координате (горе : доле) и основне природне елементе (ваздух : земља : вода : ватра) представе и анализирају у различитим врстама уметности и различитим културним стратусима. Супституирајући ватру сродним симболичким елементом и одустајући од животиња као обједињујућег фактора (не и од животиња као теме!), уреднице су одлучиле да се у овом последњем темату окрену мотиву крви у миту, фолклору, уметностима и култури најшире. Књига која је пред нама оправдала је, чини се, овакав избор. Истраживачке теме покриле су широк распон култура, и у синхроној и у дијахроној пројекцији, широк опсег жанрова (усмених, писаних, филмских), начињен је својеврстан пресек кроз „историју идеје“ о крви у језичком, митском и историјском памћењу, разматране су неке од кључних фигура везаних за фолклор, књижевност и филм, иницијално везаних за простор Балкана (вампири, Дракула). Различитим методолошким захватима битно је разуђена слика о сферама у којима крв фигурира као стабилан симбол и начинима на који она функционише у систему културе – интерференција са другим симболима (вино), позиционирање у антиномији дух : тело (месо), импликације сродства, греха, кривице, злочина (над људима и животињама), савести, институционализовање у обичајној (крвна освета) и судској пракси (суд крви). Атрибуција („црна крвца“), фразеологија, псовке и сродни слојеви језичког идиома петрифицирали су, као и митско-фолклорни наративи, архаичне представе и на сасвим особен начин показали на који се начин крв укључује у шири концепт људске когниције.

Садржај

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном скупу „Миграције и расељавања на Балкану“, одржаном 4. и 5. новембра 2016. године у Познању. Организатори скупа су били Комисија за балканске студије Пољске Академије наука и Историјски нститут Универзитета „Адам Мицкијевић“ у Познању. Др Сореску Маринковић је имала усмено излагање на енглеском језику под насловом Contemporary Romanian Migration to Serbia: Stages, Actors, Reasons.

Програм скупа

Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „Histories of Archaeology in the Graeco-Roman World“ одржаном 20. и 21. октобра 2016. у Риму (Италија), у просторијама Шведског института за класичне студије у Риму (Svenska Institutet i Rom), а у организацији Истраживачке мреже за историју археологије (Histories of Archaeology Research Network – HARN). На скупу који је окупио научнике из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић представио је рад: „Dual Periphery: Roman Heritage in Bosnia and Herzegovina during the Austro-Hungarian Rule“. Упоредо са учешћем на конференцији, Владимир В. Михајловић је провео недељу дана као резидент Међународног интердисциплинарног института (The International Interdisciplinary Institute).

Програм скупа

Др Сања Лазаревић Радак, научна сарадница Балканолошког института САНУ, учествовалa je на Петој међународној конференцији Групе за студије ангажованости Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду: Politics of Enmity: Can Nation Ever Be Emancipatory? одржаној од 26. до 28. септембра 2016. године у Коларчевој задужбини у Београду, на којој је са др Андрејем Митићем представила реферат Symbolic Geography and Anthropomorphization of a Nation: The Ottoman Empire and Turkey in English and American Travelogues (1840–1921)“.

Програм конференције

Књига абстракта

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на годишњем скупу „Gypsy Lore Society“ и Међународној конференцији ромске студије, који су одржани између 14. и 16. септембра 2016. године у Стокхолму (Шведска). Скуп је организовао Центар за балтичке и источноевропске студије Содерторн Универзитета у Стокхолму. Др Сореску Маринковић је имала усмено излагање под насловом Роми Габори у Србији: звучни пејзаж Адвентистичке Цркве.

Програм конференције

Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists“ одржаном од 31. августа до 3. септембра 2016. у Виљнусу (Литванија), у организацији Европске асоцијације археолога (European Association of Archaeologists). На скупу који је окупио делагате из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић коорганизовао је сесију: „Archives and archaeology – sources from the past, tools for the future“.

Програм скупа

Међународна византолошка асоцијација, Association Internationale des Études Byzantines (AIEB), одржала je 23. међународни византолошки конгрес у Београду од  22. до 27. августа 2016. године. Посебна пажња на конгресу била је посвећена продубљивању разумевања Византије као живог организма чији је век трајао више од једног миленијума и чија су идеологија, ерудиција, уметност и култура суштински доприносиле развитку Европе од позне антике преко средњег века до наших дана. На конгресу је учествовало више од 1200 научника из целог света.

У раду Програмског и Организационог одбора 23. међународног византолошког конгреса учествовала је др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ.

Балканолошки институт САНУ и издавачка кућа Клио  заједнички су објавили књигу DAILY LIFE IN MEDIEVAL SERBIA (издање на енглеском језику), аутора Марка Поповића, Смиље Марјановић Душанић и Данице Поповић. Књига сабира резултате досадашњих истраживања свакодневног живота у средњовековној Србији уз поређење са земљама Западне Европе, Византијом и територијама у њеном окружењу. У средишту пажње аутора је појединац, од владара, племића, преко градског и сеоског работника, до војника и духовника и њиховог односа према свету и окружењу, навикама и веровањима. Кроз цело дело прожимају се политичка, привредна и културна историја што омогућава потпунији увид у једну удаљену епоху, често посматрану кроз призму историјског следа догађаја.

Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном научном скупу Религија и медицина: лечење тела и душе од средњег века до данас са темом „Медицинска пракса и култ светих у Котору (14–16. век)“. Скуп је одржан 15. и 16. јула на Беркбеку, школи која чини део Лондонског универзитета, у организацији проф. Џона Хендерсона, Катрин Харви и Кармен Менгион, док је завршну реч дао професор Глазговског универзитета Семјуел К. Кон.

https://religionandmedicine.wordpress.com

Програм конференције