Вести

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, боравила је у Ирској од 06. до 09. фебруара 2017. године на позив Катедре за религијске студије, Универзитета у Корку (University College Cork). У уторак 07. фебруара, одржала је прво предавање под насловом The Regulation of Minority Religions in Yugoslavia: the case of Double Minorities,  оквиру сарадње са међународним пројектом - Creative Agency and Religious Minorities: ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in 20th Century Central and Eastern Europe (European Research Council, no. 677355). Друго предавање, под насловом (In)visible Migrants: the Nazarene Emigration to North America during Communism in Yugoslavia, одржала је у среду 08. фебруара, на Катедри за религијске студије. Предавању су присуствовали студенти постдипломских студија и професори. Др Ђурић Миловановић је у сарадњи са др Џејмсом Капалом, руководиоцем пројекта ‘Hidden Galleries’, обавила стручне консултације са докторантима ангажованим на пројекту, у чији ће рад бити укључена током израде њихових дисертација. У току ове године планира се више посета у оквиру ове сарадње.

Директор Балканолошког института САНУ др Душан Т. Батаковић и директорка Института за етнологију и антропологију „Н.Н. Миклухо-Маклај“ РАН Марина Мартинова, потписали су 15. децембра 2016. године меморандум о сарадњи ове две институције у области етно-антрополошких истраживања. Том приликом, гости Балканолошког института САНУ били су и Светлана Константинова Смирнова, председница савета „Скупштине народа Русије“ и др Венали Амелин, директор Института за етнографију и историју јужног Урала. На састанку су присутвовали и сарадници Балканолошког института САНУ др Љубинко Раденковић и др Александра Ђурић Миловановић. Са колегама из Русије, разматрале су се могућности унапређења научне сарадње у области хуманистичких наука.

Радионица „Апликација за претраживање наратива (DIWNA)“, одржана је од 13. до 16. децембра 2015, на Институту за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, у оквиру  Билатералне сарадње Балканолошког института САНУ и Одсека за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину. Пројекат носи назив „Ка друштвеној конструкционој граматици: Нови приступи у наративној методологији и теорији“ (2015-2016); подржава га Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. Радни језиcи радионице  су били енглески, немачки и српски.

Програм радионице

Др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовала је на округлом столу "Хуманистика у доба постхуманизма: између релевантности, потискивања и борбе за опстанак" који је одржан 15. децембра 2016. у Етнографском институту САНУ. Др Поповић представила је рад сарадника Балканолошког института САНУ али и изазове са којима се суочавају у раду "Балканолошки институт САНУ -- мултидисциплинарност као трајна научна оријентација.

Округли сто

На позив Филозофског факултета у Нишу, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 16. децембра 2016. године, предавање под насловом „Двоструке мањине и проблем етничког и религијског идентитета“. Предавању су присуствовали студенти департмана за социологију и новинарство. Том приликом представљена је публици и књига „Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини“, у издању Балканолошког института САНУ.

Вест

У организацији Руског државног универзитета хуманистичких наука (РГГУ) у Москви и Комисије за фолклор при Међународном комитету слависта (МКС), у Москви је, од 17. до 19. новембра 2016. одржан међународни научни скуп на тему „Уникатно и типично у фолклору“.

На овом скупу, из Балканолошког института САНУ, учествовао је др Љубинко Раденковић, научни саветник, који је поднео реферат на руском језику „Предања о убијању стараца  –словенско-балто-кавкаске паралеле“. На основу анализе бројних варијаната оваквих предања у три различите групе народа, у реферату је указано на њихове заједничке елементе, као и на неке њихове регионалне особености.

Највећи део поднетих реферата бавио се питањима односа појединачног и општег у појединим жанровима словенског фолклора, као и у обредном понашању (у етиолишким и демонолошким предањима, у тумачењу снова, у свадбеној обредности, у бајању итд.).

Програм скупа

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, и Војислав Павловић,  виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су (17. и 18.новембра 2016), на међународном научном скупу посвећеном теми: Тотални рат. Од Таненберга до Вердена на Универзитету ICES у Вандеји, Француска. Др Батаковић је представио рад La Serbie du point de vue politique et militaire, док је др  Павловић имао излагање на тему: La Serbie du point de vue diplomatique.

Програм скупа

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ организовао је 25. новембра 2016., Међународни научни округли сто под покровитељством Универзитета Бордо-Монтењ (Université Bordeaux – Montaigne) са називом: Routes, fleuves et habitat groupé aux cœur des Balkans. Поднео је усмено излагање под насловом: Les bornes milliaires de la Mésie Supérieure : Contribution à la chronologie des voies et à l'interprétation des itinéraires romains.

http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr/index.php/evenements/colloques-et-journees-d-etudes

Програм

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ учествовао је 15. новембра 2016., на Међународном научном округлом столу у организацији института Озонијус (Institut Ausonius) из Бордоа под називом: La route antique et medievale: nouvelles approches, nouveaux outils. Поднео је усмено излагање под насловом: La voie romaine Timacum Minus – Pautalia : les contacts entre la Mésie Supérieure et la Thrace d'après les recherches archéologiques et les sources écrites.

Програм

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном скупу „Return Migration and Social Change” који је одржан 11. и 12. новембра 2016. године на Универзитету Бабеш Болаји у Клужу (Румунија). Организатори скупа били су Центар за компаративно истраживање миграција, Факултет политичких наука Универизитета Бабеш Болаји из Клужа и Рур-Универзитет из Бохума (Немачка). Александра је представила коауторски рад са др Мирчом Мараном, “You go there, where God calls you”: Religion and Return Migration of Romanian neo-Protestants in Serbia”.  Радови са скупа биће објављени у међународном зборнику на енглеском језику.

Програм скупа