Вести

Монографија „The Vlachs of Eastern Serbia: Language and Society”

23.08.2023.

Др Анамарија Сореску-Маринковић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, заједно са др Моником Хуцану, страним лектором на Филолошком факултету Универзитета у Београду, објавила је монографију „The Vlachs of Eastern Serbia: Language and Society“. Монографија је штампана у оквиру издања VLACH (Vanishing Languages and Cultural Heritage) Аустријске академије наука и представља прву опширну социолингвистичку анализу влашке заједнице у источној Србији.

Линк на публикацију

Најновије