Вести

Др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном Конгресу: Viae Romanae / Roman Roads : New evidence – new perspectives у Цириху, од 31. маја до 3. јуна 2017. године. На овом научном скупу поднео је усмено излагање под насловом: Some considerations about the Roman road network in central Balkan provinces.

Организатор међународне научне конференције био је Универзитет у Цириху, семинар за историју и проф. др Ане Колб (Universität Zürich, Historisches Seminar, Prof. Dr Anne Kolb).

Web site: http://www.hist.uzh.ch/de/fachbereiche/altegeschichte/lehrstuehle/kolb.html

Програм конгреса

Др Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ и др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник, боравили су од 26. до 31. маја 2017. године на позив Хебрејског универзитета у Јерусалиму (The Hebrew University of Jerusalem) у студијској посети Израелу. Том приликом учествовали су на међународној научној конференцији под насловом: Christian Renewal Movements in the Global South in the 20th and 21st centuries: religious, social and political transformations. Др Батаковић је председавао сесијом Global Flows, Dialogue and Internationalization of Christianity, док је др Ђурић Миловановић изложила реферат под насловом From South-east European Nazarenes to the Apostolic Christian Church: Migration and Transformation of one Christian Renewal Movement in the Global South. Међународну конференцију су поред Хебрејског универзитета, организовали Труманов институт за унапређење студија мира (The Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace) и Мартин Бубер фондација (The Martin Buber Society of Fellows in the Humanities at the Hebrew University). Током посете Јерусалиму, др Батаковић састао се са директором Трумановог института, др Нисимом Отмазгином, са којим је потписан и меморандум о сарадњи Балканолошког института САНУ и Трумановог института у областима истраживања религије и миграција.

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на трећем округлом столу пројекта Télévisions et nations en semi-périphérie européenne: comment constituer une identité nationale par la télévision (1958-1980), одржан од 24. до 26. маја 2017. у Букурешту (Румунија). Организатори округлог стола су били Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales и Универзитет у Букурешту, а међу учесницима су били истраживачи из Белгије, Бугарске и Румуније. Др Сореску Маринковић је говорила о својим истраживањима о трансграничној телевизији и о утицају југословенске телевизије у западној Румунији 80-их година прошлог века.

У Грaдскoj кући у Нишу, 22. маја 2017. године, пoтписaн je тeкст изјавe о намерама за оснивање и регистрацију Фондације „Нaисус“. Ради се о првом кoрaку кa фoрмирaњу Фондације кoja ћe бити пoсвeћeнa истрaживaњу, зaштити и промоцији културнo-истoриjскoг нaслeђa града Ниша и његове области.

Документ су потписали: Бaлкaнoлoшки институт САНУ, Грaд Ниш, Огрaнак САНУ у Нишу и Археолошки институт у Београду.

https://www.youtube.com/watch?v=8PzMuZ_vGG4

http://www.naissus.info/vest-Ni%C5%A1-dobija-Fondaciju-za-o%C4%8Duvanje-i-istra%C5%BEivanje-arheolo%C5%A1kog-nasle%C4%91a-8781.htm

http://www.belami.rs/potpisan-memorandum-o-formiranju-fondacije-naisus/

Др Валентина Живковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ,  учествовала је на међународној научној конференцији Congreso internacional: Antes del orientalismo: Las "imágenes" del Islam en la Península Ibérica (siglos XV-XVII) y sus conexiones mediterráneas која је одржана 18. и 19. маја 2017. у Мадриду (Шпанија), y oрганизацији Departimento de Historia del Arte y de la Facultad de Geografia e Historia de la UNED  уз подршку Fundacion BBVA  a Investigadores y Creadores Culturales. На скупу на коме је учествовало око 30 истраживача, В. Живковић је имала излагање под насловом: Il feroce stuolo a dio nemico – Hayreddin Barbarossa and the veneration of Cattro`s civic patron saints. Радови ће бити публиковани у тематском броју часописа Sharq al Andalus.

Програм конференције

Ма Душан Фундић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на скупу „Научна критика и стручне рецензије“ у организацији Института за новију историју Србије oдржаном 17. маја 2017. године у Београду. Душан Фундић је одржао излагање под насловом „Balcanica: изазови и искушења уређивања научног часописа на страном језику“.

Програм скупа

Др Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „Scientiae 2017“ одржаном од 19. до 22. априла 2017. у Падови (Италија), у организацији Одељења за историјске и географске науке и антику Универзитета у Падови (Dipartimento di Scienze Storiche, Geogradiche e dell'Antichità). На скупу који је окупио делагате из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић представо је рад под наловом: „Enyclopedia Danubica: L. F. Marsigli and rediscovering of Southeastern Europe“.

Програм научног скупа

Балканолошки институт САНУ одржао је округли сто посвећен проучавању сличности и разлика окупационих система у Србији и Белгији током  Великог рата 11. априла 2017. На округлом столу су учествовали су: професорка Лоренс ван Иперселе са Универзитета у Лувену, др Богдан Трифуновић, директор градске библиотеке у Чачку,   др Љубинка Шкодрић из Архива Србије и др Војислав Павловић, заменик директора Балканолошког института САНУ. Учесници округлог стола су током размене мишљења утврдили да постоје значајне сличности у окупационим системима у Србији и Белгији, али и да су истраживања цивилног друштва под окупацијом много развијенија у Белгији него у Србији. Разматрана је могућност организовања европског пројекта посвећеног историји окупације током Великог рата у који би било неопходно укључити румунске, пољске и руске колеге.

Др Сара Зани, стипендисткиња престижног програма Horizon 2020 European Union Funding for Research & Innovation, Marie Skłodowska - Curie при институту Ausonius у Бордоу, Француска, одржала је у читаоници библиотеке Балканолошког института САНУ, 6. априла 2017. године занимљиво предавање о примени савремених технологија у археолошкој пракси под насловом: "RecRoad - Reconstructing the paths of the Roman travelers from Aquileia to Singidunum". Ради се о покушају реконструисања трасе римског пута од Аквилеје до Сингидунума. Предавање је одржано на позив др Владимира Петровића, а у склопу споразума о дугорочној сарадњи Балканолошки институт САНУ са институтом Ausonius из Бордоа, данас званично најбољом институцијом у Француској у области археологије.

Владимир В. Михајловић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је 1. и 2. априла 2017. године на петој годишњој конференцији „Археологија између теорије и чињеница”. Тема овогодишњег скупа – којег је организовао Центар за теоријску археологију Филозофског факултета у Београду – била је археологија између артефаката и екофаката. Владимир В. Михајловић овом приликом представио је рад под насловом „Повратак коренима: артефакти vs. екофакти у светлу антикварске праксе”.

Програм конференције