Вести

Током 2011. године обележена је двестота годишњица оснивања Министарства иностраних дела Србије. Тим поводом, Министарство спољних послова Србије организововало је три догађаја под насловом „јуче, данас, сутра.“ Први скуп („јуче“) је уприличен 7. маја 2011. у здању Министарства спољних послова Србије. Био је то научни скуп на коме су узели учешће српски историчари који се баве изучавањем спољне политике Србије и Југославије, као и истакнуте бивше дипломате Југославије и Србије. Пред нама је сада тематски зборник инициран на овом скупу. Зборник садржи 17 научних радова историчара који се баве повесницом и спољном политиком Кнежевине и Краљевине Србије, Краљевине Југославије и комунистичке Југославије. Зборник су приредили академик Чедомир Попов, академик Драгољуб Р. Живојиновић и проф. др Слободан Г. Марковић. Томом припреме Зборника умро је академик Чедомир Попов и њему је овај том посвећен.

Зборник Два века модерне српске дипломатије отвара поједине сложене теме из дипломатске историје Србије и Југославије. Подељен је на пет целина. Први део односи се на настанак и развој српске дипломатије до 1918. године, други део на Обележавање два века модерне српске дипломатије 13 Краљевину Југославију, трећи део на комунистичку Југославију, четврти на дилеме српске и југословенске историографије, а последњи, пети на косовско питање на прелому XX и XXI века. Уз већину чланака дата је веома исцрпна библиографија радова и наведене су домаће и стране архивске збирке у фуснотама и зато радови у овом Зборнику омогућују заинтересованом читаоцу да сам настави истраживање појединих тема из историје српске и југословенске дипломатије. Зборник даје преглед постигнућа и неуспеха српске и југословенске дипломатије и скреће пажњу на бројна отворена и неистражена питања. Прилози на крају дају илустративну, картографску и документарну подлогу чланцима и студијама из овог Зборника.

Садржај

У оквиру сарадње између Балканолошког института САНУ и Института славиановедениа и балканистики из РАН у Москви, гост Балканолошког института САНУ почетком децембра 2013. био је директор Института  проф. др Константин Никифоров из Москве. Њега је примио директор института др Душан Батаковић, а састанку се касније  придружио и Љубодраг Димић, дописни члан САНУ. Размотрени су даљи облици сарадњи и припрема заједничких научних скупова.

Др Анемари Сореску-Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 5. до 7. децембра 2013. године у међународној конференцији Television in Europe beyond the Iron Curtain – National and Transnational Perspectives since the 1950s у Ерлангену (Немачкој). Конференцију је организовао Фридрих-Александер Универзитет у Ерлангену-Нирнбергу. Др Сореску-Маринковић поднела је реферат „'We didn’t have anything, they had it all'. Watching Yugoslav television in communist Romania”.

Програм конференције

У Бечу је 18. и 19. новембра 2013. године одржана конференција (форум) под насловом: “The Image of the Other: Interreligious and Intercultural Dialoge“ у организацији Интернационалног центра за међурелигијски и међукултурни дијалог са седиштем у Бечу (KAICIID). Др Борис Милосављевић је учествовао у радионицама под насловом: Desegregating history: continuities and multiple narratives; Negotiating Identity in Relation to the Past: The Image of the Other in History; The Role of International Organizations in addressing the Image of The Other; Religion in conflict and Peace Building.

Програм конференције

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији Накануне Великой войны: Россия и мир (Русија и свет пред почетак Првог светског рата ) од 31. октобра до 2. новембра у Москви. На скупу који је организовао Руски институт за стратешка истраживања и који је окупио историчаре из Русије, Италије, Финске, Пољске, др Батаковић је представио рад : „Србија пред почетак Великог рата: унутрашњи и спољни изазови.“

Програм скупа

У Загребу је 25. и 26. октобра 2013. одржана годишња конференција Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen (AIESSE) под називом The Image(s) of South-Eastern and East-Central Europe throughout History, на којој су радове поднели сарадници на пројектима Балканолошког института САНУ Душан Т. Батаковић, Војислав Павловић, Милош Ковић и Вељко Станић.

Програм скупа

www.aiesee.org

Religious Nationalism as Concept and Practice

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 25. до 26. октобра 2013. године на међународној радионици Religious Nationalism as Concept and Practice у Санкт Петерсбургу (Русија). Радионицу је организовала Висока школа економских наука Националног универзитета Санкт Петерсбурга и Европски универзитет у Санкт Петерсбургу. Др Ђурић-Миловановић поднела је реферат „’God doesn’t know about nationalities’”: questioning religion and nationalism in the Evangelical communities in Romania”. Планирано је да представљени радови буду објављени у темском издању међународног часописа Аb Imperio.

Програм скупа

Од 15. до 22. септембра 2013. др Раденковић je био гост по позиву Балтичког федералног универзитета „И. Кант“ у Калининграду (Русија). Сходно програму боравка, учествовао је у раду једнодневног научног семинара „Између Балтика и Балкана“, где је прочитао реферат на руском језику „Народно хришћанство – неке српско-руске паралеле“, одржао је предавање студентима о „Симболици метала у словенској народној култури“.

Др Милош Луковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу одржаном од 18. до 20. септембра 2013. у Рожнову под Радхоштем у Чешкој Републици у организацији Валашког музеја у природи у Рожнову под Радхоштем, Института за регионалне студије у Острави, Центра за привредну и социјалну историју у Острави и Филозофског факултета Универзитета у Острави. Скуп је био посвећеном историји и култури региона Валашко (источна Моравска). Др Луковић је поднео реферат: „Valašské právo jako základ valašské kolonizace – komparace s vlašským právem na Balkáně“ (Валашко право као основа валашке колонизације – компарација с влашким правом на Балкану). Зборник радова са скупа биће објављен у току 2014. године. На позив Института за европску етнологију Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну, др Луковић је 25. и 26. септембра одржао два предавања (на чешком језику) за студенте редовних, магистарских и докторских студија: „Tradiční pastýřství na Balakáně“ (Традиционално сточарство на Балану) и „Srbsko – historie, současnost, etnicitа, kultura“ (Србија – историја, савременост, етницитет, култура).

Romanising Oriental Gods?

На међународном научном симпозију Romanising Oriental Gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives / Romanisation des dieux orientaux? Transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l’époque romaine. Nouvelles découvertes et perspectives, одржаном у Скопју од 18. до 21. септембра 2013. у организацији Македонске академије наука и уметности и Универзитета у Лајдену у сарадњи са Универзитетом у Тулузу, саопштења су поднела три сарадника Балканолошког института САНУ.

Др Владимир Петровић, виши научни сарадник: „The cult of Jupiter Dolichenus in Moesia Superior: mining aspects“; др Драгана Грбић, истраживач-сарадник: „Dii Paterni and national clubs. The epigraphic evidence for the Anatolian cults in the Roman province of Upper Moesia“, и др Сања Пилиповић: „All-seeing Helios: the example of the mirror from Viminacium  (Upper Moesia)“

Представљање скупа.

Програм скупа и књига апстраката.