Вести

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, и Војислав Павловић,  виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су на међународном научном скупу Први свјетски рат - узроци и посљедице у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске. Др Батаковић је представио рад „Србија у предвечерје Великог рата”, док је др Павловић имао излагање: „Француска и ратни циљеви Србије (1914‒1918)“.

Програм скупа

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, и Војислав Павловић,  виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су на међународном научном скупу Европска трагедија 1914. и мултиполарни свет 2014: историјске поуке у организацији Центра за међународну сарадњу и одрживи развој 30. маја у Београду. Др Павловић је учествовао на панелу Почетак Првог светског рата: погрешне процене, док је др Батаковић био учесник панела Почетак Првог светског рата и крај старог поретка.

Програм скупа

Др Ђорђе С. Костић, научни саветник у пензији и др Владимир П. Петровић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовали су на научној конференцији: Феликс Каниц на централном Балкану – 150 година истраживања Ниша, којом се обележава јубилеј истраживања и дела Феликса Каница. Конференција је одржана 30. и 31. маја 2014. године на Филозофском факултету у Нишу у згради ректората Универзитета у Нишу. Др Костић одржао је предавање под насловом: Жудња за музиком и песмом. Феликс Каниц о музичком животу у Србији 19. и почетком 20. века и био је члан Организационог комитета Скупа. Др Петровић одржао је предавање под насловом: Феликс Каниц и почеци археолошког рада у Србији. На скупу је др Татјана Цветићанин, спољни сарадник Балканолошког института САНУ, представила рад: Каницова истраживања римског археолошког наслеђа у Србији.

Програм скупа

По позиву Руског државног универзитета хуманистичких наука (РГГУ) у Москви, др Љубинко Раденковић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовао је у раду међународне научне конференције „Фольклор в поле и кабинете. Знание информанта и интерпретация антрополога“ (Фолклор на терену и у кабинету. Знање информанта и интерпретација антрополога). Конференција је одржана у граду Переслављу-Заљеском, од 30. априла до 7. маја 2014, и окупила је око 80 учесника.

Др Раденковић је поднео два реферата (у статусу предавања): „Тюрские мифологические существа на Балканах“ (Турска митолошка бића на Балкану) и „Поверья и рассказы о ходячих покойниках: стереотипы повествований“ (Веровања и приче о лутајућим покојницима - стереотипност наратива).

Програм скупа

Душан Т. Батаковић, директор Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији 100 година касније: Сећање на Први светски рат од 15.  до 17. маја у Атини. На скупу који су организовали Универзитет Патрас,  Француски институт у Атини (École française d’Athènes),  Универзитет Париз-Сорбона, Париз IV  и Гете институт у Атини,  др Батаковић је представио рад :  “Serbia's Effort in the Great War. Testimonies, Celebrations, Interpretations“.

Програм скупа

Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном научном скупу Манастир Студеница. 700 година Краљеве цркве, одржаном од 8. до 11. маја у Београду и манастиру Студеници, у организацији Српске академије наука и уметности, Православног богословског факултета у Београду и манастира Студеница. На скупу, који је окупио више од двадесет еминентних историчара уметности, историчара, археолога, историчара књижевности и теолога из више земаља, др Даница Поповић је представила ауторски рад : “Свод српских светих у доба краља Милутина – култови архијереја и монаха-анахорета.“

Програм скупа

Др Милош Луковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржао је 12. маја 2014. године предавање под насловом „Актуелна питања језичког законодавства у Србији“, на трибини Центра за предавачку делатност Задужбине Илије Коларца у Београду. То је било једно од четири предавања (проф. др Драган Станић, др Милош Луковић, проф. др Срето Танасић, академик Слободан Реметић) у оквиру цуклуса „Српски језик и актуелна питања језичке политике“ (мај 2014), који је уследио после истоименог научног скупа одржаног у Српској академији наука и уметности 28. 10. 2013. године.

Научнa сарадницa Марија Илић учествовалa je на 19. бијеналном скупу посвећеном балканској и јужнословенској лингвистици, књижевности, и фолклору на Универзитету Чикаго у Чикагу (САД), од 25. до 27. априла 2014. године. На скупу је 50 учесника из 12 земаља представило 45 научних радова. Др Марија Илић је представила  коауторски рад с др Мирјаном Детелић, научном саветницом Балканолошког института САНУ, под називом "Epic Formula and Toponym *bělъjь gordъ ’White City’: From the Perspective of the Color Naming Debate". Др Марија Илић је такође представила коауторски рад с др Бојаном Белићем (Универзитет Вашингтон) под називом "Notes from the Edges of Europe: Balkan Language Emancipation vs. Nordic Language Emancipation".

Сајт на коме се налази програм скупа можете погледати овде:
www.ceeres.uchicago.edu

Др Александра Ђурић-Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној конференцији Језик, књижевност, дискурс у организацији департмана за англистику Филозофског факултета у Нишу 25. и 26. априла 2014. године.  На конференцији је представила рад „Вера се рађа кроз слушање речи Божије“: анализа религијског дискурса у неопротестантским заједницама.

Програм скупа

Драган Бакић, научни сарадник Балканолошког института, учествовао је на 19. годишњој конференцији Асоцијације за проучавање националности (АСН) која је организована у Хариман институту Колумбија Универзитета у Њујорку од 24. до 26. априла 2014. године. На панелу насловљеном „ Legacies of the Great War “ др Бакић је презентовао рад The White Hand: Myth versus Reality.

Програм скупа