Вести

Нови зборник радова "Right-Wing Politics in Interwar Southeastern Europe: Between Conservatism and Fascism" у издању БИ САНУ

28.02.2024.

 

Балканолошки институт САНУ објавио је зборник радова под насловом Right-Wing Politics in Interwar Southeastern Europe: Between Conservatism and Fascism, који су приредили сарадници Института: др Драган Бакић, виши научни сарадник, др Душан Фундић, научни сарадник, и др Растко Ломпар, истраживач сарадник.

У књизи су сабрани текстови петнаест аутора који се баве различитим аспектима десничарске политике, од односа између фашизма и конзервативизма до културних пројеката десничарске провенијенције и затегнутих односа између већине и мањине у десничарским политичким оквирима. Аутори радова долазе из више земаља Југоисточне и Источне Европе (Србија, Албанија, Румунија, Бугарска, Грчка, Турска и Пољска).

Најновије