МА Растко Ломпар

истраживач сарадник

Контакт: rastko.lompar@bi.sanu.ac.rs

Профили на научним мрежама:

Растко Ломпар рођен је 1993. године у Београду, у којем је завршио основну школу и Трећу београдску гимназију. Завршио је основне студије историје на Филозофском факултету у Београду 2016. године, одбранивши дипломски рад под насловом „Југословенска народна странка „Борбаши“. Прилог истраживању“. Наредне године одбранио је мастер рад „Религија у политичкој мисли и пракси Димитрија Љотића 1935–1945. Прилог истраживању“, који је награђен наградом „Љубомир Љуба Петровић“, коју додељује Институт за савремену историју. Јануара 2018. године уписао је докторске студије историје, а почетком 2020. године је одбранио предлог докторске дисертације под називом „Антикомунизам у Краљевини Југославији 1934–1941“. Од јуна 2018. године запослен је на Балканолошком институту САНУ. У звање истраживача сарадника изабран је јула 2020. године.

Области истраживања и истраживачке теме – историја фашизма, фашизам у Краљевини Југославији, историја Српске православне цркве, југословенско-немачки односи, антикомунизам.

Пројекти:

2020–  The Serbian Right-wing Political Parties and Intellectuals in the Kingdom of  Yugoslavia 1934-1941 (6062708),  Фонд за науку Републике Србије, руководилац др Драган Бакић. Носилац је Балканолошки институт САНУ.

2020– Језички пејзаж културне области Баната: дијахрона и синхрона перспектива (11), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, руководилац др Анемари Сореску-Маринковић. Носилац је Балканолошки институт САНУ.

2018–2019 Историја политичких идеја и институција на Балкану (177011), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, руководилац др Војислав Г. Павловић. Носилац је Балканолошки институт САНУ.

Библиографија

Чланци и студије

 • Ломпар, Р. „Контакти Немачке евангелистичке цркве и Српске православне цркве у контексту немачке спољне политике  према Балкану 1935–1941“. Токови историје 2 (2020), 51–73.

 • Lompar, R. “Afera Tehnička unija I veze JNP Zbora sa Nacističkom Nemačkom 1935–1941”. Istorija 20. veka 2 (2020), 85–102.

 • Стојановић, А. и Р. Ломпар.  „Ангажман Независне Државе Хрватске на међународном признању Хрватске православне цркве 1942–1944“. Токови историје 2 (2019), 35–58.

 • Ломпар, Р. И Ј. Поповић. „Политика Краљевине Југославије према Шпанском грађанском рату 1936–1939: Између неутралности и антикомунизма“. Српска политичка мисао 1 (2019), 321–339.

 • Ломпар, Р. „Заточеништво патријарха Гаврила и епископа Николаја Велимировића у Дахауу 1944. године“. Студије историје Иларион 3 (2018), 9–29.

 • Ломпар, Р. 2018. „Однос религије и фашизма у савременој историографији“. У Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, 135–147. Ниш: Филозофски факултет.

 • Стојановић, А. И Р. Ломпар. „Оснивање Хрватске православне цркве у контексту немачке политике и ратних интереса у окупираној Југославији“. Српска политичка мисао 3 (2017), 35–53.

 • Ломпар, Р. 2017. „Политичка биографија Светислава Хођере“. У Студенти и наука: Студкон 2, 39–49. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.  

Прикази

 • Lompar, R.  “Stefan Gužvica, Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia During the Great Purge (1936–1940)”, Tallinn: Tallinn University Press, 2020, 224. p”. Balcanica LI (2020), 303–305.

 • Lompar, R. „Slaviša Perić, Srpski dobrovoljački korpus 1941–1945“, Beograd/Smederevo, privatno izdanje autora, 2018, 402“. Istorija 20. veka 1 (2019), 229–230.

 • Lompar, R. “Enzo Traverso, Fire and Blood: The European Civil War 1914–1945, London/New York: Verso, 2017, 293”. Istorija 20. veka 2 (2018), 236–238.

 • Lompar, R. „Catherine Merridale, Lenin on the Train. London: Penguin Books, 2016, 353 p“. Balcanica XLIX (2018), 260–262. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6073

 • Lompar, R. “Franziska Zaugg, Albanische Muslime in der Waffen-SS: Von „Grossalbanien“ zur Division „Skanderbeg“. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2016, 347 p“. Balcanica XLVIII (2017), 385–387. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5652

 • Ломпар, Р. „John Paul Newman. Yugoslavia in the Shadow of War: Veterans and the Limits of State Building, 1903–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 287“. Токови историје 2 (2017), 233–237.

 • Lompar, R.  „Hannes Leidinger, Verena Moritz, Karin Moser and Wolfram Dornik, Habsburgs schmutziger Krieg. Vienna: Residenz Verlag, 2014, 328 p.”. Balcanica XLVII (2016), 372–375. dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/5658

Приређени извори

 • Историјски коментари у: Милош Црњански, Политички чланци 1919–1939. приредио Часлав Николић. Београд: Задужбина Милоша Црњанског/Catena mundi 2017.

 • Милош Црњански, Дипломатски извештаји 1936–1939, приредили Александар Стојановић и Растко Ломпар. Београд: Задужбина Милоша Црњанског/Catena mundi 2019.

Конференције

 • Lompar, R. „Gangrenous Tissue Must Be Removed!: Violence as a  Vessel of Social Transformation in the Ideology of the Yugoslav National Movement Zbor“. Second COMFAS Conference, Упсала, Универзитет у Упсали, 25–27  September 2019.

 • Lompar, R. “Drang nach (Süd)-Osten: Reassessing the German efforts to establish a foothold in Yugoslavia 1935–1941”. AIESEE Congress, Правни факултет, Букурешт, 2–6. септембар 2019. 

 • Lompar, R. “Ökumenische Kontakte zwischen der Serbisch-Orthodoxen Kirche und der Deutschen Evangelischen Kirche 1935–1941“. Serbische Orthodoxe Kirche in Deutschland: Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Хановер, Српска православна црква у Хановеру, 29. јун 2019.

 • Lompar, R. “The „Red Scare“ in Yugoslavia: the Hungarian Soviet Republic and the beginning of Yugoslav anti-communism 1919–1921“. Central and Eastern Europe after the First World War, Берлин, Амбасада Републике Словачке, 31. jануар–2. фебруар 2018.

 • Lompar, R. “From “Mother Russia” to “Godless Sovietia”: The Image of the October Revolution and the USSR in the Eyes of Yugoslav right-wing Intellectuals between the World Wars” Fifth European Congress on World and Global History: "Ruptures, Empires and Revolution”, Будимпешта, Корвинов универзитет, 31. aвгуст–3. cептембар 2017.

 • Lompar, R. “Tito`s Secret Weapon: Right-wing Political Prisoners as Anti-Soviet Propagandists 1948–1950”. 8th Annual International Student Conference of the Cold War History Research Center at Corvinus University of Budapest, Будимпешта, Централноевропски универзитет, 6–7.  jун 2017.

 • Ломпар, Р. “Политичка биографија Светислава Хођере“. „Наука и савремени универзитет 6“, Ниш, Филозофски факултет у Нишу, 11. Новембар 2016.

 • Lompar, R. “Religion in the Political Thought of Dimitrije Ljotić”. Undergraduate Conference in History: Faith and Power, Будимпешта, Централноевропски универзитет, 4–7.  aвгуст 2016.

Остале публикације

 • Lompar, R. The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 4. Csaba Bekes (ed). Budapest: Cold War History Research Center, 2017. [Assistant editor]

 • Lompar, R. The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 5. Csaba Bekes (ed). Budapest: Cold War History Research Center, 2017. [Assistant editor]

 • Lompar, R. Bibliography of New Cold War History. Csaba Bekes (ed). Budapest: Cold War History Research Center, 2017. [Assistant editor]