Вести

Међународна конференција „Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics“

28.11.2023.

Сараднице Балканолошког института САНУ учествовале су на међународној конференцији „Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics“ (FABL) у организацији Филолошког факултета Универзитета у Београду, од 16. до 18. новембра 2023. године.

Др Анамарија Сореску-Маринковић, научна саветница, и др Мирјана Мирић, виша научна сарадница, одржале су излагање под насловом “Mother Tongue in the Balkans: A Speakers’ Perspective on the Meaning of the Concept” (коаутор: Валентина Соколовска), представљајући резултате пројекта VLingS (програм ИДЕЈЕ).

Др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, и ма Анђела Реџић, истраживачица сарадница, представиле су рад под називом „The Linguistic Landscape of Štrpce – A New Multilingualism in the Local Space“, који је резултат стратешког пројекта САНУ „Српски народни говори на Косову и Метохији“.

На позив организатора, сараднице Балканолошког института САНУ представиле су публици рад Института и своје ауторске монографије или приређене зборнике радова које су у последње три године објавили Балканолошки институт или други истакнути инострани издавачи.

 

Програм конференције

 

 

Најновије