Семиотички пејзаж вишејезичних пограничних подручја

Партнери

Балканолошки институт САНУ
Универзитет Фридрих Шилер у Јени

 

Кoординатори и руководиоци

др Анамарија Сореску-Маринковић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
др Александра Саламуровић, виши научни сарадник, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

 

Истраживачи

др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
др Мирјана Мирић, научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
МА Растко Ломпар, истраживач сарадник, Балканолошки институт САНУ
МА Анђелија Миладиновић Радоњић, стипендиста, Балканолошки институт САНУ
др Моника Бала, доцент, Филолошки факултет Универзитета у Београду

др Валеска Боп-Филимонов, ванредни професор, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

др Жељана Тунић, истраживач сарадник, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

др Лукас Ајбенштајнер, ванредни професор, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

др Карл Бетке, виши научни сарадник, Универзитет у Тубингену

МА Јорина Фенер, сарадник у настави, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

 

О пројекту


Пројекат истражује вишејезични карактер пограничних подручја централне и југоисточне Европе, испитујући различите семиотичке ресурсе који обликују погранична подручја и комбинујући неколико научних дисциплина. Главни део истраживања одвијаће се у српском делу регије Баната, уз могућност проширења на друга подручја, у складу са експертизом чланова истраживачког тима. Сматрамо да су социолингвистика, културна антропологија и историја кључне за разумевање конструкције и функционисања семиотичког пејзажа, посебно у погледу присвајања простора и његовог значења у вишејезичним пограничним подручјима. Наш пројекат примењује комбиновани методолошки приступ, који се у неколико аспеката разликује од постојећег, класичног методолошког апарата који је до сада коришћен у истраживањима доста ужег концепта језичког пејзажа.

Основни циљ пројекта је да оформи и повеже тим лингвиста, антрополога и историчара у истраживању семиотичког пејзажа вишејезичних пограничних подручја, из двоструке перспективе: синхроне и дијахроне. Тиме ће пројекат повезати разнородне академске компетенције учесника немачког и српског тима и омогућити истраживачку сарадњу две научне институцијe – једног истраживачког института и једног универзитета, на високом интердисциплинарном нивоу.

Као резултат ове интердисциплинарне сарадње, пројекат ће промовисати боље разумевање интеракције историјских, друштвених и језичких фактора који подржавају и подстичу вишејезичност у овим подручјима, и дискутовати на који начин је историјски развој утицао на тренутну ситуацију и обликовао је. Такође, пројекат тежи да унапреди постојећу методологију истраживања семиотичког пејзажа комбинујући методе из неколико релевантних научних дисциплина, а која се даље може применити у истраживањима других вишејезичних подручја. Коначно, прикупљени подаци биће искоришћени за развијање наставних и дидактичких материјала за потребе наставе мањинских језика на датом подручју.

 

Подршка и трајање

Пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), у оквиру програма научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке, за период 2022-2023.