Језички пејзаж културне области Баната: дијахрона и синхрона перспектива

Језички пејзаж културне области Баната: дијахрона и синхрона перспектива

Партнери

Балканолошки институт САНУ
Универзитет Фридрих Шилер у Јени

Кoординатори и  руководиоци

др Анамарија Сореску-Маринковић, виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
др Александра Саламуровић, виши научни сарадник, Универзитет Фридрих Шилер у Јени

Истраживачи

др Светлана Ћирковић,
виши научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
др Мирјана Мирић, научни сарадник, Балканолошки институт САНУ
МА Растко Ломпар, истраживач сарадник, Балканолошки институт САНУ
др Моника Бала, доцент, Филолошки факултет Универзитета у Београду
др Љувица Ђурић, доцент, Филолошки факултет Универзитета у Београду
др Валеска Боп-Филимонов, ванредни професор, Универзитет Фридрих Шилер у Јени
МА Жељана Тунић, сарадник у настави, Универзитет Фридрих Шилер у Јени
МА Јорина Фенер, сарадник у настави, Универзитет Фридрих Шилер у Јени
др Карл Бетке, виши научни сарадник, Универзитет у Тубингену

О пројекту


Пројекат истражује вишејезични карактер Баната, кроз призму језичког пејзажа. Главни циљ пројекта је да окупи тим лингвиста, антрополога и историчара и обучи их за истраживање језичког пејзажа мултикултуралних области, како из синхроне, тако и из дијахроне перспективе. У том процесу пројекат ће искористити различите академске компетенције немачких и српских учесника и омогућити сарадњу две научне институције на изразито интердисциплинарном нивоу.

Као резултат овог интердисциплинарног рада, пројекат ће промовисати боље разумевање интеракције историјских, друштвених и језичких фактора који подржавају вишејезичност Баната, и показати како историјски развој може поткрепити тренутну вишекултуралност и вишејезичност ове области.

Формирањем интердисциплинарног тима и укрштањем знања лингвиста, антрополога и историчара, пројекат тежи креирању нове, иновативне методологије у проучавању језичког пејзажа, која се од класичне методологије разликује у неколико аспеката, и која би се даље могла применити на истраживања других вишејезичних области света.

Циљеви


Специфични циљеви пројекта су:

1) састављање заједничког тима српских и немачких истраживача, на основу разноврсних знања и компетенција,
2) заједничка теренска истраживања српског и немачког тима,
3) креирање онлајн базе визуелног материјала,
4) објављивање низа коауторских радова у рецензираним часописима.

Онлајн база визуелног материјала обухватиће фотографије јавних натписа настале током теренског истраживања Баната, као и архивски материјал из државних, црквених и личних архива. Део прикупљеног материјала је већ депоновано и доступно у Дигиталном архиву издања САНУ: https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10741 

Подршка и трајање

Пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), у оквиру програма научно-технолошке сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке, за период 2020-2021.