Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура

Руководилац пројекта

др Даница Поповић
научни саветник

Сарадници

др Валентина Живковић, научна саветница
др Марка Томић-Ђурић, научни сарадник
др Огњен Крешић, научни сарадник
др Марија Васиљевић, научна сарадница

ма Милена Давидовић, истраживач сарадник

проф. др Томислав Јовановић

Филолошки факултет, Београд
проф. др Смиља Марјановић-Душанић
Филозофски факултет, Београд
др Бранислав Цветковић, спољни сарадник
др Небојша Порчић
Филозофски Факултет, Беог
др Жарко Вујошевић
Филозофски Факултет, Беог


Истраживања обухватају неколико тематских целина, које се тичу институција, културе и уметности средњовековне Србије.
А. Институције државе и цркве: 1. Моћ и идентитет. Политичка иконографија у средњовековној Србији. 2. Хришћани у Османском царству од 15. до 18. века. Статус, начин функционисања и улога православне цркве у оквирима Отоманског царства. 3. Пустиножитељско монаштво средњовековне Србије. Усамљенички облик монашког живота који је у средњем веку био паралелни и алтернативни облик општежитељној монашкој пракси.
Б. Књижевна делатност: 1. Дела средњовековних српских писаца и преводна књижевност на старом српском језику. 2. Ареопагитски списи у српској богословској мисли средњега века.
В. Култура и уметност: 1. Програм зидног сликарства у припратама српских цркава 13. века. Иконографија и програм фреско сликарства у нартексима српских цркава 13. века. 2. Уметност и друштво касносредњовековног и ренесансног Котора. Поље истраживања су уметност, духовност, култура и друштвене структуре у Котору у раздобљу од 14. до 16. века.