Вести

Др Влaдимир П. Пeтрoвић, виши нaучни сaрaдник Бaлкaнoлoшкoг институтa СAНУ боравио је у Темишвару по позиву Универзитета Вест и Центра за археолошке студије „Constantin Daicoviciu“ од 10. до 12. децембра 2018. године. Том приликом одржао је семинар од два двочасовна предавања студентима основних и мастер студија археологије као и заинересованим универзитетским професорима и научницима. Теме предавања биле су: Singidunum and Viminacium: Roman Colonies and Military Strongholds on the Upper Moesian Limes и The Iron Gates in the Eve of Dacian Wars: The Infrastructural Works.  

МА Милена Давидовић, истраживач приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на научном скупу са међународним учешћем Византијско-словенска чтенија II, који је одржан 24. новембра 2018. у организацији Центра за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Центра за црквене студије и Међународног центра за православне студије. Милена Давидовић је представила рад под насловом Наративни дискурс у делу Стефана Првовенчаног.

Програм скупа

У оквиру активности на међународном пројекту „Community as Opportunity: The creative archives‘ and users‘ network“, Балканолошки институт САНУ је у сарадњи са Центром за теорију историје Филозофског факултета организовао научно-истраживачку радионицу под називом

Дигиталне едиције средњовековних докумената:

пројекат Српског дигиталног дипломатара

 

Радионица је одржана 28. новембра 2018. у сали 106 Филозофског факултета у Београду.

После уводних речи проф. др Смиље Марјановић-Душанић (Филозофски факултет Београд), предавања су одржали доц. др Жарко Вујошевић (Филозофски факултет Београд) на тему „Шта је дигитална едиција?“ и др Михаило Поповић (Институт за средњи век, Одељење за византијске студије, Академије наука у Бечу) на тему „Тумачење садржаја српских средњовековних повеља из угла историјске географије и дигиталне хуманистике“. У другом делу радионице проф. др Небојша Порчић (Филозофски факултет Београд) и Вељко Глушчевић М.А. извели су интерактивну презентацију Српског дигиталног дипломатара.

Др Мирјана Мирић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици Zurich 2018 Workshop: First step towards an interactive map of Balkan linguistic features, одржаној 26. и 27. новембра 2018. у организацији Семинара за славистику Универзитета у Цириху (Швајцарска). Првог дана радионице др Мирић је презентовала резултате досадашњих истраживања под називом The complementizer da omission in the future tense construction in Timok and Lužnica vernaculars: the Balkan perspective. Другог дана радионице одржана је рачунарска обука истраживача за представљање балканских језичких црта на интерактивној мапи и статистичку обраду у програму R. Радионица је окупила десетак истраживача из Грчке, Албаније, Румуније, Русије, Немачке, Швајцарске и Србије.

Програм скупа

Др Александра Ђурић Миловановић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, одржала је 20. новембра 2018. године, семинар путем интернета (webinar), у сарадњи са Центром за интеррелигијски дијалог KAICIID и Joint Learning Initiative Refuge Hub, едукативном платформом из Вашингтона, САД.  У оквиру семинара, Др Ђурић Миловановић говорила је о улози религије у миграцијским токовима, нарочито о улози хуманитарних организација при црквама и верским заједницама на простору Балкана у мигрантској кризи током протеклих неколико година. Наслов њеног предавања био је: A Response of the Faith-Based Organizations to the Migration Crises: the case of Serbia. 

Др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ и ма Марија Васиљевић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ су учествовале на међународној научној конференцији „Стефан Првовенчани и његово доба“, одржаној 22-23. новембра 2018. године. Конференцију је организовао Историјски институт Београд.

Др Даница Поповић је имала излагање под насловом „Реликвијарни програм средњовековних владарских ризница ‒ српски приступ у доба првих Немањића“ док је саопштење МА Марије Васиљевић носило наслов „Краљ у сенци архиепископа: стварање државе у српској средњовековној историографији“.

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор   Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном  скупу 1918. Demain la paix, који је одржан од 15. и 16. новембра 2018. у организацији Центра Ролан Муније Универзитета Сорбона, Института за високе студије из Ла Рош сур Јон-а и Фрaнцуске фондације за обележавање стогодишњице Великог рата. Др Павловић је имао излагање на тему : La naissance de  la Yougoslavie .

Програм скупа

Др Војислав Г. Павловић, директор Балканолошког института САНУ учествоваo je на научном скупу „ 11. новембар - Сто година од ослобођења и уједињења“ који је одржан у Херцег Новом 10. и 11. новембра 2018. године у организацији Матице српске у Црној Гори. Др Павловић је имао саопштење под насловом „ Француска Источна армија и стварање Југославије?“

Програм скупа

Др Александра Ђурић Миловановић,  виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је 08. новембра 2018. године на годишњој међународној радионици пројекта “Hidden Galleries” (European Research Council - ERC no. 677355) – Engaging the Margins: Ethnographic Practice and Marginal Religious Communities in Central and Eastern Europe у Букурешту (Румунија). Др Ђурић Миловановић је представила рад под насловом Fieldwork Methodology in Closed Religious Groups: the case of Romanian neo-Protestants in Serbia. Радионица је окупила учеснике из Ирске, Румуније, Србије, Хрватске, Мађарске и Молдавије.

Програм скупа

Др Војислав Павловић, директор Балканолошког института САНУ и др Борис Милосављевић учествовали су на научном скупу „Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске државе“ који је одржан у Академији наука и умјетности Републике Српске у Бања Луци 30. и 31. октобра 2018. године.

Павловић је имао саопштење под насловом „Југословенско уједињење и алтернативна територијална и национална решења (новембар 1918 – јун 1919)“, а Милосављевић „Русија и настанак југословенске државе“. 

Програм скупа