Вести

Plakat Varšava

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 13. и 16. новембра 2017, на међуднародној конференцији Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage, као и на пропратним радионицама о језичкој ревитализацији. Организатори конференције су били Факултет “Artes Liberales” Универзитета у Варшави и SOAS Универзитет у Лондону. Др Сореску Маринковић је излагала коауторски рад са Моником Хуцану (Универзитет у Београду), под насловом Language visibility and the revitalization of Vlach.

Програм радионица

Програм конференције

Међународни скуп Télévisions et nations européennes : allers et retours entre cent

Др Анамарија Сореску Маринковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је, између 9. и 10. новембра 2017, на међународном скупу Télévisions et nations européennes : allers et retours entre centres et périphéries, 1950-1980, одржаном у Букурешту (Румунија). Организатори скупа су били Франкофони регионални центар за напредна истраживања у друштвеним наукама (Le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales) и Универзитет у Букурешту, а учесници су долазиили из Белгије, Бугарске, Румуније, Швајцарске, Француске и Холандије. Др Сореску Маринковић је излагала рад под насловом Romanian Communism on Air: Elena Ceausescu’s personality cult and the state television.

Програм скупа

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ ДР АЛЕКСАНДРЕ ЂУРИЋ МИЛОВАНОВИЋ Н

На позив Универзитетског колеџа у Корку и Катедре за студије религије, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, боравила је од 06. до 09. новембра 2017. године у Корку (Ирска). Као гостујући професор одржала је предавање под насловом Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe at the beginning of 20th Century.  Предавање је организовано у оквиру сарадње на међународном пројекту - Creative Agency and Religious Minorities: ‘Hidden Galleries’ in the Secret Police Archives in 20th Century Central and Eastern Europe (European Research Council, no. 677355), којим руководи проф. др Џејмс Капало. Током посете Универзитету у Корку, одржана је и промоција књиге Orthodox Christian Renewal Movements in Eastern Europe, ed. Aleksandra Đurić Milovanović, Radmila Radić (Palgrave Macmillan, 2017).

Флајер

Стојан-Новаковић

На научном скупу Стојан Новаковић – Поводом сто седамдесет пет година од рођења који је 1-2. новембра 2017. године у Београду организовала Српска академија наука и уметности, учествовала су четири сарадника Балканолошког института САНУ. Др Војислав Павловић, виши научни сарадник, одржао је излагање Стојан Новаковић и Конкордат са Ватиканом, др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник, поднео је реферат Британске и француске оцене спољне политике владе Стојана Новаковића (1895–1896), др Борис Милосављевић научни сарадник, говорио је на тему Стојан Новаковић и Слободан Јовановић, а Вељко Станић, истраживач-сарадник, представио је рад Ерудита, полихистор, интелектуалац: проблеми интелектуалне историје у делу Стојана Новаковића.

Програм научног скупа

500 година протестантске реформације 1517–2017.

Поводом обележавања јубилеја 500 година протестантске реформације 1517–2017, др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на две међународне конференције посвећене овом догађају. Од 28. 10. 2017. до 29. 10. 2017. године, била је учесник међународног билингвалног научног скупа A Magyar Reformáció román kultúrára gyakorolt hatásai és következményei/Influența Reformației maghiare asupra culturii române, на Универзитету у Сегедину, где је представила рад на румунском језику: „Nazarenii, primii neoprotestanți români și impactul lor asupra identității spirituale a românilor din Banatul Sârbesc“.  У Београду је 31. 10. 2017. године, учествовала на међународном скупу Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР) где је представила рад о почецима развоја неопротестантизма међу Румунима у Србији. Радови са овог међународног скупа објављени су у зборнику „500 година протестантске реформације“, уредници Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић (ЈУНИР, Универзитет у Нишу, 2017).

Програм научног скупа у Сегедину

Програм научног скупа у Београду

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations

Душан Фундић, истраживач-сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је 2. и 3. октобра 2017. године на међународној научној конференцији Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations одржаној у Прагу, у Чешкој у организацији Института за историју Чешке академије наука и Института за етнологију Чешке академије наука. Душан Фундић је одржао излагање под насловом Understanding Multiple Agencies: Albanian Muslims beyond Islam before the First World War.

Прграм конференције

Србиja и Францускa у Великом рату

Балканолошки институт САНУ организује у уторак 17. и среду 18. октобра 2017. међународни научни скуп Србиja и Францускa у Великом рату/La Serbie et la France dans la Grande guerre .Током три полудневне сесије, француски и српски угледни историчари  размењиваће мишљења о одлучујућим периодима,  прво одбране  а потом и поновног ослобођења српске територије током Великог рата, уз подршку савезничких трупа на Солунском фронту под командом француских генерала од 1916. до 1918.  На овом научном скупу биће речи и о сарадњи између француских и српских цивила током Великог рата, која се нарочито огледала у прихватању српских избеглица (деце, студената) у Француској.

Програм скупа

 

Autor fotografije: John S. Webb

Др Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународноj радионици Investigating Interdisciplinary Informality одржаноj од 3. до 5. октобра 2017. у Стокхолму (Шведска), у организацији Међународног интердисциплинарног института (The International Interdisciplinary Institute). На скупу који је окупио учеснике из читаве Европе, али и из САД и Канаде, било је речи облицима, предностима али и проблемима интердисциплинарних, мултидисциплинарних и/или кросдисциплинарних истраживања.

Програм радионице

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Београд 1521–1867. (Belgrade 1521–1867) који је, у организацији Историјског института у Београду и турског културног центра Yunus Emre Enstitüsü из Анкаре, одржан 28. и 29. септембра у Београду. Др Ристић је поднео реферат Бомбардовање Београда (1862) и предаја градова Србији (1867) у британској политици. Др Ристић је разматрао британске ставове према Кнежевини Србији у време два најважнија догађаја друге владавине кнеза Михаила Обреновића (1860–1868).

Програм скупа

Др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу Руско-турски рат 1877–1878. г. и Источно питање (Русско- турецкая война 1877–1878 гг. и Восточный вопрос) који је одржан 18. и 19. септембра у Москви, Русија. Овај научни скуп су организовали: Руска академија наука, Институт за руску историју РАН и Амбасада Републике Србије у Руској Федерацији. Др Ристић је поднео реферат под насловом „Кнежевина Србија међу интересима великих сила – од Санстефана до Берлина“ (Княжество Сербия между интересами великих сил – от Сан-Стефано до Берлина). Др Ристић је разматрао међународни положај Кнежевине Србије у склопу интереса великих сила на Балкану током завршног периода Велике источне кризе.

Програм скупа