Вести

Разговор о књизи "La diplomazia italiana dal Risorgimento alla Prima Repubblica"

12.02.2024.
Дана 12. фебруара 2024. године одржан је разговор о књизи "La diplomazia italiana dal Risorgimento alla Prima Repubblica" (Milan: Mondadori, 2023)  аутора Лућана Монзалиа, Алдо Моро, Универзитет у Баријуу у Палати САНУ.
Поред аутора књиге, говорили су и др  Војислав Г. Павловић, научни саветник Балканолошког института САНУ и др Богдан Живковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ.

 

Најновије