Вести

Одобрена средства за финансирање два пројекта Балканолошког института

28.12.2021.

У оквиру Програма ИДЕЈЕ, највећег и најкомплекснијег програм Фонда за науку Републике Србије, сарадници Балканолошког института САНУ добили су финансирање за два пројекта из области друштвених и хуманистичких наука.

Реч је о пројектима Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia [Рањиви језици и језички варијетети у Србији] (VLingS) и Pope Pius XII and the Challenge of Totalitarianism in Yugoslavia, 1941-1958 [Папа Пиje XII и изазов тоталитаризма у Југославији, 1941-1958] (POLITY). Пројектом VLingS руководи др Анамарија Сореску-Маринковић, виши научни сарадник, а пројекат укључује још три институције: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Пројектом POLITY руководи др Војислав Г. Павловић, научни саветник, а на пројекту учествују још две научноистраживачке организације: Институт за новију историју Србије и Филозофски факултет Универзитета у Београду.

Балканолошки институт САНУ учествује као партнер на још једном пројекту који реализује Факултет политичких наука Универзитета у Београду Cultural Transfer Serbia-Europe from 19th to 21st Century [Културни трансфер Србија-Европа од XIX до  XXI века] (CTES),  руководилац проф. др Слободан Г. Марковић. Члан пројекног тима испред Балканолошког института је др Александра Ђурић Миловановић, виши научни сарадник. Пројекти ће почети са реализацијом у јануару 2022. и трајаће 36 месеци.

Најновије