(Транс-)формација идентитета: православни хришћани на османском Балкану (око 1450-око 1750)

FORMIDOX

 

Партнери

Балканолошки институт САНУ

Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Византолошки институт САНУ

 

Контактformidox@bi.sanu.ac.rs

 

Руководилац пројекта

др Марија Васиљевић, научна сарадница, Балканолошки институт САНУ

 

Истраживачи

др Огњен Крешић, научни сарадник, Балканолошки институт САНУ

др Ирена Плаовић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

мср Милена Давидовић, истраживач сарадник, Балканолошки институт САНУ

мср Александра Ивановић, асистент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

мср Зоран Јовановић, истраживач приправник, Византолошки институт САНУ

 

О пројекту

Колективни и друштвени идентитети су једна од кључних тема у хуманистичким и друштвеним наукама, при чему хуманистичке науке пружају дијахронијску перспективу и подстичу разумевање процеса који и данас обликују колективне идентитете. Међутим, дијахронa истраживања често се фокусирају на идентитете већег обима (попут националних) и може бити засновано на „методолошком национализму“. Из тог разлога, у оквиру пројекта биће изучени начини на који су се неговали различити колективни и друштвени идентитети православних хришћана на османском Балкану између средине 15. и средине 18. века. Под једним православним хришћанским идентитетом коегзистирали су други идентитети, попут оних који повезују људе са већом територијом, пореклом, професијом и местом становања. Ови идентитети постојали су синхроно, били су у вези један са другим, у хармонији или у сукобу. Без обзира на њихову повезаност, садржај идентитета се разликовао. Стога их треба тумачити засебно, као и кроз њихове везе, како би се дефинисала њихова хијерархија. Резултати истраживања биће представљени на конференцији, циклусу предавања, подкасту, веб страници и у уређеном тому, који ће (осим конференције) бити у отвореном приступу након завршетка пројекта. Ово ће омогућити остваривање утицаја који ће се одвијати у концентричним круговима: пројектни тим; научна заједница; заинтересована јавност; док ће други и трећи круг донети четврти – ширу јавност.

 

Циљеви

Циљ овог пројекта је да пружи свеобухватну анализу колективних и друштвених идентитета православних хришћана на османском Балкану од средине 15. до средине 18. века. Идентитети ће бити дефинисани у њиховој синхроној и дијахроној перспективи, са фокусом на контекст у којем су неговани. Други циљ је да се одступи од утицаја које данашњи идентитети имају на интерпретацију прошлих, како би се у потпуности разумели начини на које су они обликовани и/или трансформисани.

 

Двогодишњи пројекат (2024-2026) реализује се у оквиру програма ПРОМИС2023 који финансира Фонд за науку Републике Србије.