Друштво, духовно-материјална култура и комуникације на Балкану у праисторији и раној историји Балкана

Руководилац пројекта

др Ненад Н. Тасић, ванредни професор
Филозофски факултет у Београду

Сарадници

др Сања Пилиповић, виши научни сарадник
Балканолошки институт САНУ
др Владимир П. Петровић, научни саветник
Балканолошки институт САНУ
др Драгана Николић, виша научна сарадница
Балканолошки институт САНУ
др Драгана Филиповић, научни сарадник
Балканолошки институт САНУ
др Мирослав Марић, научни сарадник
Балканолошки институт САНУ
др Иван Јордовић, редовни професор
Филозофски факултет у Новом Саду
др Михаило Милинковић, ванредни професор
Филозофски факултета у Београду
др Марија Љуштина, доцент
Филозофског факултет у Београду
др Јасна Вуковић, доцент
Филозофски факултет у Београду
др Дејан Радичевић, доцент
Филозофски факултет у Београду
мр Велибор Андрић, истраживач сараданик
Институт за нуклеарне науке "Винча"

Спољни сарадници

др Војислав Филиповић, истраживач сарадник
Археолошки институт у Београду
Кристина Пенезић, докторант
Универзитет у Хајделбергу
Саша Лукић, докторант
Универзитет у Берлину

Сарадници из иностранства

др Марцел Бурић,
Филозофски факултет у Загребу, Хрватска
др Франсис Тасо, редовни професор
Институт Озониус, Бордо, Француска
Француска

Сарадници из дијаспоре

др Александра Роберт
Институт Озониус, Бордо, Француска
мр Жарко Танкосић
Универзитет у Индијанополису, САД

Рад на овом пројекту обухватa следеће активности: Сумирање археолошких података и њихово стављање у функцију научне обраде; конципирање процедура и смерница за рад у недовољно истраженим областима; стварање интерактивне базе података, која ће приказивати истраженост налазишта, културних феномена и комуникација у прошлости Балкана. У оквиру овог пројекта ради се на следећим темама: комуникације и размена у прошлости Балкана; украшавање, луксузни предмети и друштвени утицај импорта; развој и друштвена улога грнчарије; археологија Балкана и природне науке; култови и ритуалне праксе кроз историју Балкана; друштвено-политичка кретања на јужном Балкану у антици. Комуникације и разменa се прате на основу материјалне културе, њених варијација и промена и анализом природне средине. Украшавање, луксузни предмети и друштвени утицај импорта је тема која пружа велике могућности за анализу друштвених односа у праисторији и раној историји Балкана. Посебна пажња је посвећена хемијским анализама престижних и импортованих предмета. Тема култови и ритуалне праксе кроз историју Балкана обухвата проучавање погребних обичаја и уметности, на простору Балкана и њихов одјек у позној антици и средњем веку. Приступ овим проблемима је интердисциплинаран. Укључене су студије природне средине у прошлости, археометалургија и хемијске анализе грнчарије и метала. Састав тима из хуманистичких дисциплина је хетероген, тако да поред археолога учествују и историчари и историчари уметности.