European Network on Archival Cooperation (ENArC)

У оквиру пројекта Балканолошког института САНУ „Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура“ (руководилац др Даница Поповић) планирана је израда дигиталне базе података о изворима за историју српског средњег века. Програм дигитализације представљен је 2007. у Будимпешти на конференцији међународног удружења Monasterium, коме је Институт приступио у децембру исте године, да би убрзо започео са презентацијом сопственог дигитализованог материјала на веб-порталу www.monasterium.net, највећем европском „онлајн-архиву“ средњовековних повеља (тренутно преко 200.000 докумената). Као члан Monasterium-конзорцијума, Институт је у јуну 2008. постао један од оснивача организације International Centre for Archival Research (ICARUS) са седиштем у Бечу, која окупља научне установе чији је циљ чување, анализа и презентација архивске грађе. У Управном одбору ICARUS-а Институт заступа истраживач-сарадник Жарко Вујошевић..

Чланство у поменутој организацији Балканолошком институту је пружило могућност да неопходну финансијску подршку за реализацију програма дигитализације изворне грађе затражи од Европске уније. Заједно са још 13 научних установа из земаља средње и јужне Европе, а у координацији ICARUS-а, у септембру 2009. је поднета пријава комисији Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Заједничком пројекту под називом „European Network on Archival Cooperation“ (ENArC) у фебруару 2010. је одобрено финансирање из фонда Culture Programme 2007-2013. У реализацији пројекта, предвиђеној у периоду од новембра 2010. до априла 2015. године, Институт учествује са следећим задацима: израда аналитичке дигиталне базе података о одабраној изворној грађи за историју српског средњег века у европском контексту; презентација пројекта домаћој научној јавности (септембар 2012); домаћинство „ENArC-предавања“ уз учешће иностраних партнера (октобар 2012); презентација пројекта у Софији у сарадњи са одабраним бугарским партнером (Институт за књижевност Бугарске академије наука у Софији, септембар 2014); организација заједничке конференције пројект-партнера (новембар 2014); локално руковођење пројектом у сарадњи са координатором (ICARUS). На стручним и административним пословима везаним за пројекат ENArC у Институту ће стално или повремено бити ангажовано између 10 и 15 особа, укључујући спољне сараднике.

European Network on Archival Cooperation (опис пројекта - извод)

ICARUS – International Centre for Archival Research

Erdberger Lände 6/7
A-1030 Wien
www.icar-us.eu
info@icar-us.eu
Tel./Fax: +43 (0) 1 / 545 09 89

 

Пројекат финансијски подржава
Европска комисија из фонда Culture programme 2007-2013 Европске уније.

                

Пројекат суфинансира
Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије