Вести

Научна сарадница Балканолошког института САНУ др Драгана Ђурић је учествовала на научној конференцији Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији у организацији Српске академије наука и уметности, 1–2. јуна 2021. године. Др Ђурић је поднела реферат на тему „Обредне поворке вучари на Косову и Метохији као део нематеријалне културне баштине“.

Научна сарадница Балканолошког института САНУ др Драгана Ђурић одржала је, 1. јуна 2021. године преко платформе zoom, предавање на тему „Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена с посебним освртом на култ животиња“, на позив Института за етнологију и фолклористику из Загреба. У оквиру трибине поменутог Института и пројекта Културна анималистика: интердисциплинарна полазишта и традицијске праксе, др Ђурић је представила своју монографију о данима у недељи, посебну пажњу поклонивши и народним представама, веровањима и односу према животињама везаним за одређене дане.

Дводневни међународни научни скуп „Семиотички пејзажи југоисточне Европе“ (Semiotic Landscapes of Southeastern Europe) одржан је 28–29. маја 2021. године у Мојзеовој палати, на острву Црес у Хрватској и у „онлајн“ формату, у организацији Хумболтовог универзитета у Берлину и Центра за напредне студије југоисточне Европе Универзитета у Ријеци. На скупу су учествовале сараднице Балканолошког института САНУ. Виша научна сарадница Анамарија Сореску-Маринковић је представила коауторски рад с др Александром Саламуровић (Универзитет у Јени) под насловом „Језички пејзаж руралног Баната: могућа типологија“.  Виша научна сарадница Марија Мандић је представила коауторски рад с проф. Јеленом Филиповић (Филолошки факултет Универзитета у Београду) „Суботица – мањинска престоница у Србији. Сукобљени и усклађени културни и семиотички пејзажи и идеологије“.

У оквиру едиције Посебна издања Балканолошког института САНУ објављена је књига Култови светих на централном Балкану у време османских освајања ауторке др Марије Васиљевић, научне сараднице Балканолошког института САНУ. Књига се бави улогом прослављања светих у политичком и друштвеном животу, обликовању друштвене стварности, утврђивању колективног идентитета, легитимизацији власти итд. од краја 14. до прве трећине 16. века. Штовање светих је тумачено као периодично обнављање успомене на свечев живот и чуда, односно као облик колективног сећања. Ауторка показује да се успомена на свете може разликовати у зависности од места и времена у којем се она призива, односно да је одликује вишегласје (полифонија), као и то да је могла да се мења са протоком времена.

У издању Балканолошког института САНУ (Посебна издања бр. 149) и издавачке куће CLIO објављена је књига Аустроугарска и настанак Албаније (1896–1914) аутора др Душана Фундића, научног сарадника Балканолошког института САНУ. Студија је посвећена односу Аустроугарске према настанку албанске државе у истраживачком оквиру политике великих сила према изградњи националних држава. Као посебно важне истраживачке целине у студији издвајају се истраживање стратешког значаја Албаније за спољну политику Аустроугарске, однос конзула Двојне монархије према локалним политичким елитама, улога аустроугарске албанологије у преобликовању дискурса албанског национализма и пресудан значај Аустроугарске за настанак албанске државе.

Др Александра Ђурић Миловановић, виша научнa сарадница Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународном симпозијуму Religious-peace Buidling, inter-religious dialogue, migrations and refugee crises“, који је одржан онлајн 19. априла 2021. године у организацији Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Словенија). Др Ђурић Миловановић је представила коауторски рад са др Јадранком Ђорђевић Црнобрња (Етнографски институт САНУ), под насловом Challenges and Possibilities of Interreligious Dialogue at the Local Level: The Case of Bayram Sofra in Belgrade.

Дуња Радојевић, истраживач-приправник Балканолошког института САНУ, учествовала је на XIII научном скупу младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, који је организовао Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. априла 2021. Наслов излагања био је Комуникациони неспоразуми узроковани дефицитом културолошких знања у ситуацијама руско-српског билингвизма.

Програм и књига резимеа МФ2021

Др Валентина Живковић, виша научна сарадница Блаканолошког института САНУ, учествовала је на онлајн међународном научном конгресу у организацији Renaissance Society of America (13-22. априла 2021) на сесији Early Modern Sanctity in Global Perspective, која је добила научну подршку од стране Hagiography Society. Валентина Живковић је представила свој рад Forming the Local Cult from the Religious Center: Osanna Da Cattaro and Serafino Razzi.

Др Игор Вукадиновић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовао је на међународној научној конференцији „The rise of education across European regions in the last two centuries“, која се реализује онлајн од јануара до маја 2021. године у организацији Универзитета у Гронингену и Италијанског центра за истраживање историје образовања. Др Игор Вукадиновић је 13. априла представио своје истраживање на тему „Educational expansion in Socialist Serbia after the Second World War“.

Научна сарадница Балканолошког института САНУ др Драгана Ђурић је учествовала на међународној научној конференцији Animals and Religion, која је реализована онлајн 7–8. априла 2021. године, у организацији Finnish Society for Human-Animal Studies и Finnish Society for the Study of Religion (Helsinki). Др Ђурић је представила свој рад Animal sacrifice in ritual practice of the Balkan Slavs.