Вести

Конференција „Банатските българи – културно наследство, език и литература“ у Бугарској академији наука у Софији

30.01.2024.

Анђела Реџић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је 26. јануара 2024. на конференцији „Банатските българи – културно наследство, език и литература“ у Бугарској академији наука у Софији. Заједно са др Далибором Соколовићем, ванредним професором na Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду, Анђела Реџић je представилa истраживање „Домени употребе банатског бугарског језика у Србији“, засновано на теренском раду у оквиру пројекта „Рањиви језици и језички варијетети у Србији – VLingS“, који финансира Фонд за науку Републике Србије кроз програм ИДЕЈЕ.

Анђела Реџић и Далибор Соколовић истакли су да се банатски бугарски или палћенски употребљава најчешће у породичним разговорима, док се у другим доменима, нарочито у званичној употреби, мења српским језиком, али и другим мањинским језицима, као што су словачки и мађарски.

Најновије