Вести

Међународна конференција "Balkan Express: Between Orientalism and Occidentalism"

16.11.2023.

Др Драган Бакић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ учествовао је на међународној конференцији под насловом Balkan Express: Between Orientalism and Occidentalism (the 7th international Balkan Studies Conference) одржаној на Факултету хуманистичких наука Карловог универзитета у Прагу, а у организацији поменутог Факултета хуманистичких наука, прашког Института безбедносних студија, Факултета уметности Карловог универзитета и Историјског института Чешке академије наука 10-11. новембра 2023.

Првог дана скупа он је презентовао рад “The Soul of the Balkans”: Identity Construction in the Discourses of Serbian Radical Right-Wing Intellectuals in the Kingdom of Yugoslavia.

 

Програм

 

 

Најновије