Вести

Међународна конференција „Румунски језик, књижевност, култура – изазови и перспективе“

31.05.2023.

 Поводом обележавања 60 година од оснивања студија румунистике, Група за румунски језик, књижевност и културу при Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду организовала је 25. и 26. маја 2023. године међународну научну конференцију „Румунски језик, књижевност, култура – изазови и перспективе“.

На конференцији су учествовала 52 стручњака из 11 земаља, а њихова саопштења бавила су се различитим аспектима румунског језика, књижевности и културе, као и њиховом наставом у контексту савременог глобализованог света.

Др Анамарија Сореску-Маринковић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, била је члан научног одбора конференције и изложила је рад Standardizare lingvistică circumstanțială în Serbia de est: Vorba noastră“ (1945-1949) (Посредна лингвистичка стандардизација у источној Србији: „Ворба ноастра“ (1945-1949)), заједно са др Моником Хуцану, страним лектором за румунски језик на Филолошком факултету у Београду.

Програм скупа

 

 

Најновије