Међународни научни скуп „Scientiae 2017“

Др Владимир В. Михајловић, истраживач сарадник Балканолшког института САНУ, учествовао је на међународном научном скупу „Scientiae 2017“ одржаном од 19. до 22. априла 2017. у Падови (Италија), у организацији Одељења за историјске и географске науке и антику Универзитета у Падови (Dipartimento di Scienze Storiche, Geogradiche e dell'Antichità). На скупу који је окупио делагате из читаве Европе, али и са других континената, Владимир В. Михајловић представо је рад под наловом: „Enyclopedia Danubica: L. F. Marsigli and rediscovering of Southeastern Europe“.

Програм научног скупа