Вести

Десета међународна конференција "Психолингвистичка, неуролингвистичка и клиничка лингвистичка истраживања"

03.05.2023.

На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду је 22. априла 2023. године одржана десета међународна конференција Психолингвистичка, неуролингвистичка и клиничка лингвистичка истраживања (10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research – PNCLR10.

На конференцији су учествовале др Мирјана Мирић, научна сарадница, и др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ, са излагањем под називом Red apple or apple red? Contact-induced language change in Romani noun phrase order (коаутори др Сечкин Арслан, др Евангелија Адаму и др Кристијан Падуре). Излагање је настало на основу теренских истраживања која су обављана 2022. и 2023. године у сарадњи са истраживачима из Француског националног центра за научна истраживања (CNRS).

Ова међународна конференција у Новом Саду већ 10 година у континуитету окупља стране и домаће истраживаче из области психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике.

 

Програм скупа и књига апстраката

Најновије