Вести

Педесет пета годишња конференција Европског лингвистичког друштва (SLE)

12.09.2022.

Педесет пета годишња конференција Европског лингвистичког друштва (SLE) одржана је од 24. до 27. августа 2022. године у организацији Института за лингвистику “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Универзитета у Букурешту. Др Мирјана Мирић, научни сарадник, и др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовале су на конференцији у коауторству са Сечкином Арсланом (Француски национални центар за научна истраживања, CNRS; први аутор), Евангелијом Адаму (CNRS) и Кристијаном Падуром (Универзитет у Букурешту и Румунски национални центар за културу Рома; презентер). Рад је насловљен „Да ли међујезичко примовање олакшава језичку промену? Докази студије праћења покрета очију код ромско-румунских и ромско-српских билингвала“ (“Does cross-language priming facilitate language change? Eye-tracking evidence from Romani-Romanian and Romani-Serbian bilinguals”).

Програм доступан на: https://societaslinguistica.eu/sle2022/programme/#full-schedule

Најновије