Вести

24. Међународни конгрес византолошких студија

09.09.2022.

Милена Давидовић, истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на 24. Међународном конгресу византолошких студија, који је одржан у Венецији и Падови, од 22. до 27. августа 2022. године.

На Конгресу је изложила реферат под насловом “Slavic Mount Athos Scriptoria and New Translations in the 14th Century: One Aspect of Observation”, у оквиру тематског блока “Scritture e Testi tra bizantini e slavi meridionali”.

Програм

Најновије