Вести

Нова књига Балканолошког института САНУ: Гурбетски ромски у контакту

29.08.2022.

У издању Балканолошког института САНУ у оквиру посебних издања, објављена је монографија Гурбетски ромски у контакту. Анализа балканизама и позајмљеница из српског језика, чије су ауторке др Мирјана Мирић, научни сарадник и др Светлана Ћирковић, виши научни сарадник.
Ромски језик припада индоаријској грани индоевропске породице језика.
Говори га најмање 3,5 милиона људи у свету, а највише у Европи. Будући да је хетероген, ромски језик има бројне дијалекте и варијетете, који се међусобно разликују на различитим нивоима језичке структуре. Перманентан и интензиван контакт говорника ромског са говорницима већинских језика земаља у којима су живели резултирао је бројним променама у граматичкој структури ромског језика и лексикону.
Фокус монографије је на контактним феноменима у гурбетском варијетету ромског којим се говори у источној Србији (у Књажевцу и Минићеву). Прва студија анализира балканизме - језичке црте које су се у ромском развиле или очувале под утицајем вишевековног контакта са балканским језицима и варијететима. Друга студија истражује позајмљенице из савременог српског језика и начин њихове адаптације у ромски морфолошки систем.
Балканизми и позајмљенице анализирани су у пресеку двеју генерација говорника. Илустровани су бројним примерима из грађе књажевачког гурбетског варијетета, прикупљене теренским истраживањима у периоду од 2016. до 2018. године.


Најновије