Вести

Учешће др Владимира П. Петровића на међународној научној конференцији у Грацу

27.05.2022.

Др Владимир П. Петровић, научни саветник Балканолошког института, учествовао је на међународној научној конференцији: Instrumenta Inscripta IX – Schmuck, Dekoration und Etikettierung, у организацији Аустријске академије наука и Универзитета у Грацу од 22. до 25. маја 2022. године.

На конференцији је поднео усмено излагање под насловом: Four Rings with the Inscriptions from Timacum Maius (Eastern Moesia Superior).

 

Програм конференције

Најновије