Испитивање граница (транс)националног: империјалног наслеђa, транснационалне књижевне мреже и вишејезичност у Источној и Средњој Европи

Испитивање граница (транс)националног

Испитивање граница (транс)националног: империјалног наслеђa, транснационалне књижевне мреже и вишејезичност у Источној и Средњој Европи

Партнери

Балканолошки институт САНУ
Катедра за књижевност, ареалне студије и европске језике (ILOS), Универзитет у Ослу

 

Кoординатори и  истраживачи

др Марија Мандић, виша научна сарадница Балканолошког института САНУ
др Стејн Вервет, ванредни професор, Катедра за књижевност, ареалне студије и европске језике (ILOS), Универзитета у Ослу

Пројекат истражује континуитете и дисконтинуитете наследства Хабзбуршке монархије у сећању, транснационалним књижевним мрежама и вишејезичним праксама у Источној и Средњој Европи.

О пројекту  

Источна и Средња Европа, коју данас чини низ нација-држава, вековима је била у склопу Хабзбуршке монархије. У вишенационалној и вишејезичној Хабзбуршкој монархији су се, поред националних, развиле и наднационалне идентификације, богате транснационалне књижевне мреже и вишејезичне праксе. Овај пројекат је усмерен ка испитивању развоја и преображаја тих пракси у државама овог дела Европе.

Испитивање граница (транс)националног истражује контунуитете и дисконтинуитете наследства Хабзбуршке монархије и покушава да схвати савремене тензије између идеологије нација-држава, вишејезичности, и форми припадања изван нације у Европи данас.

Пројекат спаја међународну групу стручњака састављену од историчара, лингвиста, антрополога и књижевних теоретичара, који имају заједнички циљ да истражују наследство Хабзбуршке монархије из интердисциолинарне перспективе.

Циљеви 

У пројекту се истражује:

  1. како се сећања на Хабзбуршку монархију преносе путем усмених наратива; 

  2. како су се транснационалне књижевне мреже трансформисале у међуратном периоду и након 1989;

  3. како су се формалне и негформалне вишејезичне праксе у Источној и Средњој Европи развијале након 1918;

  4. како језичка ситуација и језичке политике изгледају данас у вишеетничком региону Војводине (Србија) и Трансилваније (Румунија).

У пројекту ће се примењивати различити методолошки поступци: од анализе књижевних текстова и архивских студија, превођења и издавачких пракси, до квалитативне етнографске анализе (полуструктуирани интервјуи, учесничко посматрање), која се користи у антрополошкој лингвистици.

 

Подршка и трајање  

Пројекат финансира Веће за истраживање Норвешке у оквиру прогама FRIPRO програма 2019-2021.
Саветодавно веће
проф. др Тара Захра, Универзитет Чикаго, Одсек за историју
проф. др Владимир Бити, Универзитет у Бечу, Одсек за славистику
др Гвидо Снел, Универзитет у Амстердаму, Одсек за европске студије 
проф. др Сузан Гал, Универзитет Чикаго, Одсек за лингвистику и антропологију
проф. др Виктор Фридман, Универзитет Чикаго, Одсек за славистику
проф. др Марко Чудић, Одсек за хунгарологију, Универзитет у Београду