др Марија Мандић

виша научна сарадница

Контакт: marija.mandic@bi.sanu.ac.rs     

Профили на научним мрежама:

Марија Мандић је дипломирала на Катедри за српски језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је и магистрирала 2004. године и докторирала 2010. Од 2005. године запослена је на Балканолошком институту САНУ, а претходно је радила на Институту за српски језик САНУ и у школи за српски као страни језик АЗБУКУМ (Центар за српски језик и културу). Добитница је бројних стипендија за научно усавршавање и истраживање, као што су Републичка стипендија за научни подмладак Министарства за образовање Републике Србије (1994–1998), Семестрална стипендија на Мартин-Лутер Универзитету, Хале-Витенберг (2002), Стипендија за докторски рад на Централном европском универзитету у Будимпешти (2008), „Ернст Мах“ стипендија за докторанте na Институтu за лингвистику Универзитета у Бечу (2009), и др. Добитница је Хумболтове истраживачке стипендије за постдокторанте у периоду 2016–2018, када борави као гостујућа научна сарадница на Институту за славистику и хунгарологију Хумболтовог универзитета у Берлину. Током рада на пројектима континуирано спроводи квалитативна етнографска и лингвистичка теренска истраживања у Србији, Мађарској, Аустрији, Немачкој. Учествовала је на бројним међународним научним скуповима у земљи и иностранству. Гостујућа предавања је држала на Универзитету у Београду, Универзитету у Крагујевцу, Универзитету у Бечу, Хумболтовом универзитету у Берлину, Универзитету Осло. Школске 2020/2021. године, предавала је предмет Социолингвистика на докторским студијама Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Области истраживања: социолингвстика, антрополошка лингвистика, етнолингвистика,  критичка дискурс анализа, наративна анализа, етнички и национални идентитет, језичко и  друштвено памћење, југоисточна Европа.

Истраживачке теме: однос језика и етничког/националног идентитета, мањински језици, вишејезичност, језичка политика, псовке и фигуре говора, империјално културно наслеђе, миграције, културна траума.

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

2011–2019 Језик, фолклор, миграције на Балкану (МНТР 178010)

2006–2010 Етничка и социјална стратификација Балкана (МНТР 148011)

2002–2005 Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и  мултиетничких заједница на Балкану (МНТР 2167)

Meђународни пројекти

2021–2023 DIONE. Дигитализација мобилности и међународне мреже с отвореним образовањем. Учествују: Универзитет у Београду, Хумболтов универзитет у Берлину, Универзитет Осло, Католички универзитет у Лувену, Универзитет Гранада, Универзитет Волверхемптон, НВО „Научи ме“. Подржава: Европска комисија: Програм ЕРАЗМУС. Стратешко партнерство KA226.

2018–2021 Испитивање граница (транс)националног: империјално наслеђе, транснационалне књижевне мреже и вишејезичност у централној и источној Европи. Учествују: Универзитет у Ослу и Балканолошки институт САНУ. Подржава: Норвешки истраживачки савет (руководилац).

2015–2017 Ка друштвеној конструкционој граматици: нови приступ у наративној теорији и методологији. Билатерална сарадња Балканолошког института САНУ и Хумболтовог универзитета у Берлину. Подржава: Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и DAAD – Немачка служба за академску размену. (руководилац).

2014–2016 Фигура непријатеља: Преосмишљавање српско-албанских односа. Организатор: Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду. Подржава: Швајцарска федерална влада у оквиру Програма за промоцију регионалних истраживања на западном Балкану (RRPP).

2010–2015 Европска мрежа за архивска истраживања (ENArC https://enarc.icar-us.eu/). Учествовали: ICARUS (https://icar-us.eu/), Балканолошки институт САНУ и др. Подржала: Европска комисија Програм „Културa 2007–2013“.

2008 Језик и идентитет: урбани вернакулари у Београду. Организатор: Институт за српски језик САНУ. Подржава: UNESCO.

2006 Усмена традиција српских епских песама. Организатор: Институт за књижевност и уметност. Подржава: UNESCO.

2003–2004 Истраживање словенских вернакулара на Косову и Метохији. Организатор: Институт за српски језик САНУ. Подржава: UNESCO.

Библиографија

Монографије 

 • Ilić (Mandić), M. 2014. Discourse and Ethnic Identity: The Case Study of Serbs in Hungary. München: Peter Lang, 344 p. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8659

 • Detelić, M. & M. Ilić (Mandić). 2006. Beli grad: poreklo folklorne formule i slovenskog toponima [White City. The Оrigin оf Epic Fоrmula and Slavic Tоpоnym]. Beograd: Balkanološki institut SANU, 249 s. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4028

Уредништво

 • Мандић, М. & Ј. Ђорђевић Црнобрња. ур. Темат „Ислам, појединац и делатне заједнице: актери промене, сукоба и сарадње“ [Thematic Issue: Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation]. Гласник Етнографског института САНУ LXVIII (3) (2020) [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA]. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10415 

 • Мандић, Марија & Ј. Ђорђевић Црнобрња. ур. Темат „Ислам, појединац и заједнице праксе у Београду некад и сад“ [Thematic Issue: Islam, Individual and Communities of Practice in Belgrade Then and Now]. Antropologija 19(3) (2019) [Journal of Anthropology]. http://www.anthroserbia.org/Journals/Toc/148

Чланци и поглавља

 • Mandić, M. 2021. “The Serbian Proverb Poturica gori od Turčina (A Turk-convert is Worse Than a Turk): Stigmatizer and Figure of Speech”. In Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges, ed. František Šístek, 170–193. New York and Oxford: Berghahn Books. https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10822

 • Wasserscheidt P., Mandić, M., Vollstädt, N., Jovanović, A., Tanasijević, I., Vuković, T., Simović Vučina, I., Yazhinova, U. & A. Zečević. 2021. “Corpus‐based analysis of spoken narratives. Introducing a corpus and a search tool”. Govor: Časopis za fonetiku [Speech] 37(2), 149–178. https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10786

 • Mandić, M. & A. Krel. 2020. „Društvene promene i upotreba jezika u porodici Banatskih Švaba između dva svetska rata“ [Social Changes and Language Use in the Families of Banat Swabians Between the Two World Wars]. Etnoantropološki problemi [Issues in Ethnology and Anthropology] 15(4), 1187–1207.  https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10783

 • Mandić, M. & A. Vukmanović. 2020. “Digitising Serbian folklore: What has been done and what is to be done”. Zeitschrift für Balkanologie 56(2).

 • Мандић, М. & Ј. Ђорђевић Црнобрња. 2020. „Ислам, појединац и делатне заједнице: актери промене, сукоба и сарадње“ [Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation]. Гласник Етнографског института САНУ [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA] LXVIII (3), 519–532. https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10787 

 • Мандич, М. “’Жизнь’ ритуала после ’угасания’: Пример додолы из села Сигетчеп в Венгрии” [The ’life’ of an extinguished ritual: The case of the rain ritual dodola from Szigetcsép in Hungary]. Славяноведение [Journal of Slavic Studies] 6 (2019), 15–29. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7850 

 • Мандић, М. & Ј. Ђорђевић Црнобрња. 2019.„Ислам, појединац и заједнице праксе у Београду некад и сад“ [Islam, Individual and Communities of Practice in Belgrade Then and Now]. У Темат „Ислам, појединац и заједнице праксе у Београду некад и сад“, ур. Марија Мандић & Јадранка Ђорђевић Црнобрња. Antropologija [Journal of Anthropology] 19(3), 9–14.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7851 

 • Vučinа Simović, I. & M. Mandić. 2019. „Orijentalno doba u kulturi sećanja Sefarda u Beogradu između dva svetska rata“ [Oriental times in the culture of remembrance of the Sephardim in Belgrade between the two world wars]. У Темат „Ислам, појединац и заједнице праксе у Београду некад и сад“ [Islam, Individual and Communities of Practice in Belgrade Then and Now], ур. Марија Мандић & Јадранка Ђорђевић Црнобрња. Antropologija [Journal of Anthropology] 19(3), 113–143.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7852 

 • Мандић, М. „Како су људи долазили у Берлин? Личне мреже у дискурсу миграната бошњачке националности“ [Why were people coming to Berlin? Personal networks in the discourse of Bosniak migrants]. Гласник Етнографског института САНУ [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA] 66(3), (2018), 43–65. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7853 

 • Mandić, M. & B. Belić. 2018. “Die nationalen Standardisierungsregime in Europa. Eine Fallstudie zur bunjewatzischen Sprache”. In The Potentiality of Pluricentrism. Albanian Case Studies and Beyond, ed. Lumnije Jusufi, 231–250. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7894 

 • Mandić, М. & S. Buljanović Simonović. 2018. “Between word of the law and practice: A case of the Hungarian speakers in Serbia”. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies 12, 25–45. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7895 

 • Крел, А. & М. Мандић. 2016. „Легендарно досељавање у усменој предаји војвођанских Немаца“ [Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans]. У Усмена историја II [Oral History], ур. Соња Петровић. Књижевна историја [Literary History] 158, 249–265.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7898 

 • Крел, А. & М. Мандић. 2016. „Дискурс о језичким праксама банатских Немаца: Савремена теренска истраживања“ [Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork]. Antropologija [Journal of Anthropology] 16(1), 33–52. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7904 

 • Крел, А. & М. Мандић. 2016. „Вишејезичност као хабитус: Дискурс банатских Немаца о периоду између два светска рата“ [Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars]. Etnoantropološki problemi [Issues in Ethnology and Anthropology] 11(2), 583–600.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7911 

 • Илић (Мандић), М. 2016. „Вернакуларна аутентичност у српској дијалектологији: Критичко преиспитивање“ [Vernacular authenticity in the current Serbian dialectology: a critical analysis]. У Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Dialects of the Serbian language: Research, teaching, literature], ур. Радмила Жугић, 519–530. Лесковац: Лесковачки културни центар, Педагошки факултет Универзитета у Нишу. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7919 

 • Mandiq, M. & A. Sivaçki. 2016. “Gjuha dhe konflikti etno-politik: Rasti i gjuhës shqipe në Beogradin bashkëkohor” [Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade]. In Figura e Armikut: Ripërfytyrimi i marrëdhënieve shqiptaro-serbe [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations], eds. R. Halili, A. Pavloviq, A. Hysa, A. Zaharijeviq, 283–305. Prishtine: Qendra Multimedia. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/792 

 • Mandić, M. “Official Commemoration of the NATO Bombing of Serbia. A Case Study of the Fifteenth Anniversary”. In Memories and Narratives of the 1999 NATO Bombing in Serbia, ed. Orli Friedman & Krisztina Rácz. Südosteuropa. Journal of Politics and Society 64(4) (2016), 460–481. http://dais.sanu.ac.rs/handle/12345–6789/7921 

 • Мандић, М. & Љ. Ђурић. 2016. „’Крвави’ изрази и псовке у савременом српском језику“ [’Bloody’ expressions and swear words in contemporary Serbian]. У Крв: књижевност, култура [Blood : Literature, Culture], ур. Мирјана Детелић, Лидија Делић, 17–42. Београд: Балканолошки институт САНУ. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7916 

 • Mandić, M. “Unifying the Other: The Case of the March Violence in Kosovo and the Mosque Burning in Belgrade”. In “Cultures of Crisis in Southeast Europe. Part 1 Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour, ed. Klaus Roth & Asker Kartarı. Ethnologia Balkanica 18 (2015), 281–305. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7974 

 • Мандић, М. & Љ. Ђурић. 2015. „Псовка као фолклорни жанр? На примеру јебем ти сунце“ [Swearwords as a folklore genre: The case of jebem ti sunce ’I fuck your sunshine’]. У Савремена српска фолклористика II [Contemporary Serbian Folkloristics], ур. С. Ђорђевић Белић и др., 268–292. Београд: Институт за књижевност и уметност, Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека, „Светозар Марковић”. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7975 

 • Mandić, M. & A. Sivački. 2015. „Jezik i etno-politički sukob: Studija albanskog u savremenom Beogradu“ [Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade]. U Figura neprijatelja: Preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa [Figuring Out the Enemy: Re-imagining Serbian-Albanian Relations], ur. A. Pavlović, A. Zaharijević , G. Pudar Draško, R Halili, 261–281. Beograd: KPZ Beton, Institut za filozofiju i društvenu teoriju. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7976 

 • Ilić (Mandić), M. & B. Belić. 2014. “Eine neue Sprache ensteht: Bunyewakische ’Sprache’ oder ’Sparchmund’ in die Grundschule”. In Babel Balkan? Politische und soziokulturelle Kontexte von Sprache in Südosteuropa, Hrsg. W. Dahmen, Ch. Voss, 93–114. München, Berlin: Verlag Otto Sagner. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7982 

 • Ilić (Mandić), M. “Collective narrative: the narrative on Croatian language from academic to far-right discourses in Serbia”. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology – COMPASO 5 (1) (2014), 45–69. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8038 

 • Илић (Мандић), М. 2014. „Преговарање етничког идентитета путем колективних наратива о ’српском’ пореклу штокавских католика“ [Negotiating collective identity through collective narratives: On ’Serbian’ origin of the Štokavian speaking Catholics]. U “Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića [“Ethnos”, Religion and Identity : A Festschrift for Dušan Bandić], ur. Lidija Radulović & Ildiko Erdei, 93–112. Beograd: Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8039 

 • Илић (Мандић), М. & А. Ђурић Миловановић. 2013. „Коме треба антрополошка лингвистика у Србији данас? Пример креирања Дигиталног звучног архива Балканолошког института САНУ“. [Who Needs Anthropological Linguistics in Serbia Today? The Case of the Digital Archive of the SASA Balkan Institute]. Етнолошко-антрополошке свеске [Papers in Ethnology and Anthropology] 21 (10), 73–89. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8144 

 • Илић (Мандић), М. „Престиж шумадијско-војвођанског у Мађарској: оглед из дијахронијске социолингвистике“ [Prestige of the Šumadija-Vojvodina Varieties in Hungary: A Case Study in Diachronic Sociolinguistics]. Научни састанак слависта у Вукове дане [The International Anual Meeting of Slavists in the Vuk's Days] 42(1) (2014), 213–227. https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8145

 • Илић (Мандић), М. 2013. „Рибе у разговорном и медијском дискурсу у Србији“ [Fish in Media and Conversational Discourse in Serbia]. У Aquatica. Вода и видени светови у књиевности и култури [Aquatica. Water and Water Worlds], ур. Мирјана Детелић & Лидија Делић, 33–61. Београд: Балканолошки институт САНУ. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8146 

 • Илић (Мандић), М. 2012. „Временска оријентација и идеологија: пример наративног идентитета Срба из Мађарске“ [Temporal Orientation and Ideology: Narrative Identity of the Serbs from Hungary]. У Аспекти времена у књижевности [Apsects of Time in Literature], ур. Лидија Делић, 117–134. Београд: Институт за књижевност. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8147 

 • Ilić (Mandić), M. & A. Đurić Milovanović. 2012. “Digital Archive of the Banat Vernaculars and Culture: Fieldwork and Perspectives”. Proceedings of the Regional Conference “Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy”, 151–155. Vršac: Gradski muzej Vršac.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8148 

 • Илић (Мандић), М. 2012. „Јединствени други: функционална унификација других у диксурсу Срба из Мађарске“ [Unifying the Other: Discourse of the Serbs from Hungary]. У „Балканска другост и другост на Балкану“ [Thematic issue “The Balkan Otherness and the Otherness in the Balkans”], ур. Сања Лазаревић Радак & Милан Орлић. Свеске: књижевност, уметност и култура [Notebooks] 105, 77–85. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8149 

 • Balla, M., S. Buljanović & M. Ilić (Mandić). 2012. “Domains of Hungarian Langauge Use in Belgrade”. In “Multilingualism in Europe”, ed. László Marácz. Jezikoslovlje [Linguistics] 13 (2), 571–588.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8150 

 • Ilić (Mandić), M. 2012. „Purizam u proučavanju srpskog kao manjinskog jezika: srpsko-mađarski jezički kontakt“ [Purism in Studies on Serbian as a Minority Language: Serbian-Hungarian Language Contact]. U Језик и друштво [Language and Society], ur. Julijana Vučo & Jelena Filipović, 303–321. Beograd: Filološki fakultet. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8151 

 • Илић (Мандић), М. 2012. „Пресељење Рома испод Газеле у политичком дискурсу: пример друштвене (не)одоговорности и репродукције расизма“ [Political Discourse on Resettlement of the Roma in Gazela: A Case of Social (ir)Responsibility and Reproduction of Racism]. У Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције [The Change of Roma Identity, Culture and Language Conditioned by Planned Socio-Economic Integration], ур. Тибор Варади & Горан Башић, 391–416. Београд: Српска академија наука и уметности. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8152 

 • Илић (Мандић), М. 2011. „Велика сеоба Срба у колективном памћењу: Заједнице памћења и жанрови“ [Great Serb Migration in Collective Memory: Communities of Memory and Genres]. У Жива реч. Зборник у част проф. Наде Милошевић-Ђорђевић [The Word of Mouth. Collection Dedicated to Prof. Nada Milošević-Đorđević], ур. Мирјана Детелић & Снежана Самарџија, 215–234. Београд: Балканолошки институт САНУ, Филолошки факултет Универзитета у Београду. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8196 

 • Илић (Мандић), М. „Сад од наши деца ми се радујемо да колко матерњег језика скупу и научу: чипска говорна заједница и процес промене језика“ [We are Happy if Our Children Learnt a Bit of Mother Tongue: The Szigetcsép Speech Community and Language Shift]. Етнографија Срба у Мађарској [Ethnography of the Serbs in Hungary] 6 (2011), 98–120. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8197 

 • Илић (Мандић), М. 2011. „Историзам и ’аутентичност’ у дијалектологији: пример српског у Мађарској“ [Historicism and ’Authenticity’ in Dialectology: The Case of Serbian in Hungary]. У Српски језик, књижевност, уметност I: Књижевни (стадардни) језик и језик књижевности [Serbian Langauge, Literature, Art I: Literary (standard) language and language of literature], ур. Милош Ковачевић, 323–334. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8199 

 • Ilić (Mandić), M. “Coping with Socially Sensitive Topics Discourse on Interethnic Marriages among Elderly Members of the Serbian Minority in Hungary”. Balcanica 41 (2010), 33–53. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4309 

 • Ilić (Mandić), M. 2010. “Those were all Serbian Villages by the Danube: The Concept of Spаce in Collective Narratives of the Serbs in Hungary”. In Ottoman and Habsburg Legacies in the Balkans. Language and Religion to the North and to the South of the Danube, ed. Christian Voss, 265–289. München, Berlin: Verlag Otto Sagner. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8207 

 • Илић (Мандић), М. „Метапрагматички дискурс Срба из Мађарске: ауторитет стандрда и контактни варијетет“ [Metapragmatic Discourse of the Serbs from Hungary: Standard Language Authority and Contact Variety]. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику [Matica Srpska Journal of Philology and Linguistics] 53(1) (2010), 181–197. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8208 

 • Илић (Мандић), М. „Дијаспора и дијaспорична свест: анализа усменог дискурса Срба из Чипа у Мађарској“ [Diaspora and Diasporic Awareness in the Oral Discourse of the Serbs Hungary]. Гласник Етнографског института САНУ [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA] 58(2) (2010), 147–162.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8237 

 • Илић (Мандић), М. „Наративи личног искуства и међуетнички бракови међу Србима у Мађарској“ [Personal Experience Narratives among the Serbs in Hungary]. Antropologija [Journal of Anthropology] 10(3) (2010), 99–120.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8238 

 • Ilić (Mandić), M. „Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu“ [Ideology of Nostalgia in Ethnolinguistic Interview]. Eтнолошко-антрополошке свеске [Papers in Ethnology and Anthropology] 15(4) (2010), 65–75. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8288 

 • Илић (Мандић), М. „Динамика језичке и социјалне промене: о мањинским језицма у Мађарској с посебним освртом на српски језик“ [Dynamics of linguistic and social change: Minority languages in Hungary and the sociolinguistic situation of Serbian]. Јужнословенски филолог [The South Slavic Philologist] 45 (2009), 331–357. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/2979 

 • Илич (Мандич), М. “Когда ОНИ это уже МЫ, а когда по-прежнему ОНИ?: Устный дискурс венгерских сербов” [When “They” Turn into “Us” or Remain “They”: Oral Discourse of the Serbs from Hungary]. Etnolingwistyka [Ethnolinguistics] 20 (2008), 349–366.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8290  

 • Ilić (Mandić), M. 2008. “Oral History: From Autobiographical to ’Collective’ Narrative – Serb Oral Discourse on the Expulsion of Germans from Hungary”. In Grenzüberschreitungen. Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert, eds. W. Dahmen, P. Himstedt-Vaid & G. Ressel, 189–203. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8291 

 • Илић (Мандић), М. „Фолклорна анегдота између индивидуалног и колективног: Теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)“ [Folklore Anecdote: Between and Betwixt Individual and Collective. The Field Research of the Serbs in Hungary]. Гласник Етнографског института САНУ [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA] 55(1) (2008), 217–231. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8328 

 • Ilić (Mandić), M. “А Shift in Ethics: Serb/Albanian Conflict in the Vernacular Discourse of a Conjurer from Kosovo”. Zeitschrift für Balkanologie 43(2) (2007), 145–167.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8329 

 • Илић (Мандић), М. „Социјални простор у фолклорним анегдотама: Наративи Саве Сокића из Медине“ [Concept of Social Space in the Folklore Anecdotes. Oral Narratives of Savo Sokić from Medina]. Етнографија Срба у Мађарској [Ethnography of the Serbs in Hungary] 5 (2006), 77–101. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8330 

 • Илић (Мандић), М. „Тајно знање: Бог ми то дароваја“ [Secret Knowledge : “God Gave It to Me”. Discourse of a Conjurer from Kosovo]. У „Живот у енклави“ [Life in the Enclave], ур. Биљана Сикимић. Лицеум: часопис за студије књижевности и културе [Liceum: Journal for literary and cultural studies] 9 (2005), 221–242.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8331 

 • Ilić (Mandić), M. 2005. „’Izgubljeno u prevodu’: Romi u diskursu Srba iz Trešnjevice“ [“Lost in Translation”: Roma in the Discourse of Serbs from Trešnjevica]. У Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице [The Bayash of the Balkans: Identity of an Ethnic Community], ур. Биљана Сикиић, 121–144. Београд: Балканолошки институт САНУ. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8332 

 • Илић (Мандић), М. 2005. „Ка етнолингвистичком речнику чипских Срба: Етнолингвистички дискурс у етнодијалекатском тексту“ [On the Way to an Ethnolinguistic Lexicon: Ethnolinguistic Discourse]. У Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи [Status and Identity of Serbian Minority in Southeast and Central Europe], ур. Војислав Становчић, 315–339. Београд: Српска академија наука и уметности. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8333 

 • Илић (Мандић), М. „Фолклорни текст у процесу заборава“ [Folklore Text in a Process of Oblivion]. Гласник Етнографског института САНУ [Bulletin of the Institute of Ethnography SASA] 53 (2005), 321–335.  http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8334 

 • Илић (Мандић), М. 2004. „Класични етнографски записи као етнолингвистички извор“ [“Classic” Ethnographic Records: Discourse Analysis from an Ethnolinguistic Standpoint]. Етно-културолошки зборник [Ethno-cultural Collection] 9, ур. Сретен Петрвић, 167–176. Сврљиг: Етно-културолошка радионица. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8446 

 • Илић (Мандић), М. „Мит између фикције и факције“ [Myth Between Fiction and Faction: Interaction and Sense-making in the Interview with a Refugee from Kosovo]. У „Избегличко Косово“ [Refugees’ Kosovo], ур. Биљана Сикимић. Лицеум: часопис за студије књижевности и културе [Liceum: Journal for literary and cultural studies] 8 (2004), 19–29. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8447 

 • Ilić (Mandić), M. “Die Rolle des Körpers in den rituellen Initiationen der Braut bei den christlichen Balkanslawen”. Zeitschrift für Balkanologie 39(2) (2003), 146–170.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8448 

 • Илић (Мандић), М. „Чипска свадба у казивању Јелене Николић“ [The Szigetcsép Wedding in the Oral Discourse of Jelena Nikolić], Етнографија Срба у Мађарској [Ethnography of the Serbs in Hungary] 4 (2003), 49–78. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8449 

 • Ilić (Mandić), M. „Terenski rad u Mađarskoj“ [Fieldwork in Hungary]. Lingvističke aktuelnosti [Actual Linguistic Data] 10 (2003).  http://www.public.asu.edu/~dsipka/TEREN10B1.HTM 

 • Илић (Мандић), М., В. Јовановић, Б. Милосављевић, Д. Ратковић, Б. Сикимић & С. Ћирковић. 2003. „Култна места Косова и Метохије“ [The Srines of Kosovo and Metohija in Oral Narratives]. Баштина [Heritage] 15, 153–174. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8449 

 • Ilić (Mandić), M. „Etnolingvistika u Srbiji“ [Ethnolinguistics in Serbia: an Overview]. Zbornik Matice srpske za slavistiku [Matica Srpska Journal for Slavic Studies] 62 (2002), 211–234. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8451 

 • Мандић, М. „Скудити под прстен девојку: Порекло мотива и  варијанте у фолклору Јужних Словена“ [Put a Spell on Girl – Folklore Motif and Variants among the South Slavs]. Српски језик [Serbian Language] 4 (1–2) (1999), 831–846. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8452 

 • Mandić, M. „Gospođa ministarka spremna da uđe u rudnik: upotreba imenica ženskog roda koje označavaju profesiju (nomina agentis) u savremenoj srpskoj štampi“ [Mrs. Minister ready to enter the mine: The use of nouns denoting professions (nomina agentis) in contemporary newspapers]. Pro Femina: časopis za žensku književnost i kulturu [Journal of Women's Literature and Culture] 13–14 (1998), 205–213. 

Прикази

 • Mandić, M. “Пилипенко, Г. Языковая и этнокультурная ситуация воеводинских венгров. Взгляд ’изнутри’ и ’извне’ [The Language and Ethno-Cultural Situation of the Vojvodina Hungarians: A Perspective from ’Inside’ and ’Outside’]. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. 336 с.“ Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64(1) (2019), 14–16. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7854

 • Mandić, M. “Aleksandra Durić Milovanović. Dvostruke manjine u Srbiji: O posebnostima u religiji i etnicitetu Rumuna u Vojvodini [Double minorities in Serbia: the distinctive aspects of the religion and ethnicity of Romanians in Vojvodina]. Belgrade: Balkanološki institut SANU, 2015”. Journal of Ethnography and Folklore 1–2 (2017), 172–177. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7897

 • Мандић, М. „О стигматизацији ’јужњачких дијалеката’ и модерној српској националној имагинацији. Tanja Petrović. 2015. Srbija i njen jug. „Južnjački dijalekti“ između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga“. Књижевна историја [Literary History] 47(15) (2015), 305–310. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7977 

 • Илич (Мандич), М. “Осемнадесета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор. (Вашинготнски университет, Сиатъл, 29-31 март 2012)” [Chronicle of the 18th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore, University of Washington Seattle, WA, 29–31. March 2012]. Съпоставително езикознание [Contrastive Linguitics] 37 (3) (2013), 122–125. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8153 

 • Ilić (Mandić), M. & L. Delić. 2012. “The Balkans in Seattle: Chronicle of the 18th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore (University of Washington Seattle, WA, 29-31. March 2012)”. Balcanica 43, 376–380. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/4352 

 • Ilić (Mandić), M. 2010. “Laihonen, Petteri (2009): Language Ideologies in the Romanian Bana: Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and Germans. Jyväskylä: University of Jyväskylä”. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik/International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne 24, eds. U. Ammon, J. Darquennes & S. Wright, 235–237.  http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8289 

 • Илић (Мандић), М. “Исследования по славянской диалектологии 10 (2004), ’Терминологическая лексика материальной и духовной культуры балканских славян’. Москва: Российская академия наук” [Studies of Slavic Dialectology 10 (2004): “Lexicon of Terminology of Material and Spiritual Culture of the Balkan Slavs”]. Зборник Матице српске за славистику [Matica Srpska Journal for Slavic Studies] 68 (2005), 305–307. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8335 

 • Ilić (Mandić), M. „Detelić Mirjana, Aleksandar Loma, Istok Pavlović: Gradovi u hrišćanskoj i muslimanskoj usmenoj epici. Beograd: Balkanološki institut SANU. 2004“ [Cities in Christian and Muslim Epic Songs] Zbornik Matice srpske za slavistiku [Matica Srpska Journal for Slavic Studies] 68 (2005), 309–311. http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/8336 

Tезе

 • Илић (Мандић), М. 2004. Обредни текст: телесна мана у јужнословенским предсвадбеним и свадбеним обредима иницијације жене код јужних Словена [Ritual text: Body flaws in pre-wedding and wedding rites of South Slavs]. Магистарска теза. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8526 

 • Илић (Мандић), М. 2010. Усмени дискурс Срба из Чипа у Мађарској: између колективног и индивидуалног [Oral Discourse of the Serbs from Szigetcsép in Hungary: Between Collective and Individual]. Докторска теза. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. http://dais.sanu.ac.rs/1234567892010/8569