Народна култура Срба између Истока и Запада

Руководилац пројекта

др Љубинко Раденковић
научни саветник

Сарадници
др Драгана Ђурић, научна сарадница
проф. др Људмила Поповић
Филозофски факултет, Београд
проф. др Жарко Требјешанин
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
др Гордана Благојевић,  научни сарадник
Етнографски институт САНУ
др Дејан Ајдачић, спољни сарадник

Срби, као словенски народ, сачували су кроз свој језик, обредну праксу, веровања и фолклор многе представе о свету из старе постојбине. Ширина тих представа, њихова функција и значење могу се утврђивати одговарајућим поређењима са културним наслеђем других словенских народа. У исто време, Срби су балкански народ, који вековима живи заједно или у додиру са другим балканским, несловенским народима. Из тог заједништва или контаката створен је препознатљив балкански модел света. За откривање древних представа о свету код Срба, како опште словенских тако и балканских, неопходно је најпре систематизовати грађу о народном животу и веровањима прикупљену са свих простора где они живе, а затим научним методама реконструисати и анализирати те представе. Главно питање овог истраживања јесте концептуализација света, како се она види у језичким стереотипима, лексици и обредном понашању, као и утицај културно-историјских прилика на формирање и распоред културних и језичких зона код Срба.