Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе

Руководилац пројекта

др Ђорђе С. Костић
научни саветник

Сарадници

др Лиљана Стошић, научни саветник
др Љубодраг П. Ристић, виши научни сарадник
др Сања Лазаревић Радак, виши научни сарадник

др Александра Ђурић Миловановић, виши научни сарадник  
др Владимир Михајловић, научни сарадник
ма Јована Колунђија, истраживач сарадник 
ма Дуња Радојевић, истраживач  
 приправник

др Јелена Тодоровић  
Академија ликовних уметности, Београд
др Татјана Цвјетићанин, виши научни сарадник
Народни музеј, Београд
проф. др Верка Јовановић
Геоекономски факултет, Београд


Основна идеја рада на пројекту је проучавање међусобног прожимања култура насталих у приобаљу Дунава, истраживање културног и историјског наслеђа, праћење развитка урбаних целина, утврђивање улоге Дунава као везе између континента и његовог југоисточног дела. Подунавље и Балкан виђен очима људи који су путовали реком и оставили о томе писана сведочанства. Реч је о текстовима на страним језицима као извору за имаголошка истраживања, која реконструишу слику о приобаљу Дунава и Балкана обликовану медју страном читалачком публиком. Циљ пројекта је и истраживање Дунава као значајног комуникационог пута за међусобне културне, научне, политичке, економске и уметничке повезаности Европе и Балкана.
Рад на пројекту се одвија кроз неколико тематских целина: путовања Дунавом у делима немачких, енглеских, француских, италијанских, мађарских и других европских путописаца; водичи за путовање Дунавом у 19. и 20. веку на српском и страним језицима; индустријско наслеђе у Подунављу; картографски прикази Дунава; потопљена и сачувана археолошка налазишта у приобаљу; Дунав у ликовним уметностима, музици и литератури.