др Љиљана Н. Стошић

научна саветница

Контакт: ljiljana.stosic@bi.sanu.ac.rs 

Профили на научним мрежама: 

Љиљана Н. Стошић је рођена у Београду 6. 1. 1958. Дипломирала је 1982. на Oдељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Од 1985. запослена је као стручни сарадник у Центру за научно-истраживачки рад САНУ, на пројекту Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Од 1996. ради као научни сарадник а од 2012. као научни саветник Балканолошког института САНУ. Као стипендиста Шпанске краљевске владе, 1983/1984. одлази на шестомесечно постдипломско усавршавање у Мадрид. Од 90-их година до данас на краћим је студијским усавршавањима и Италији, Француској, Португалији, Швајцарској, Аустрији, Мађарској, Румунији, Бугарској, Грчкој, Албанији, Македонији, Црној Гори, Хрватској, Словенији, Турској и Азербејџану. Од 2008. редовни је члан Матице српске, уредник је Речника појмова ликовних појмова и архитектуре САНУ од 2010, а од 2011. уредник области историја културе, ликовне уметности и архитектуре у Српској енциклопедији Матице српске и САНУ. Од 2016. члан је Лексикографског, а од 2019. и Крајишког одбора Матице српске. Објавила је девет књига и преко 600 библиографских јединица.

Области истраживања и истраживачке теме – компаративно изучавање српске и балканске уметности од краја XVII до почетка XX века, са посебним освртом на процес европеизације и модернизације у којима позновизантијски стил постепено прелази у западноевропски барок.

Пројекти: 

2020–2021 Културни трансфери и миграције на Балкану, члан потпројекта Балканолошког института САНУ у Београду. 

2009–2019 Дунав и Балкан: културно-историјко наслеђе, члан пројекта Балканолошког института САНУ, руководство проф. др Ђорђе С. Костић.

2005–2008 Верски и национални идентитет у визуелној култури новог века, члан пројекта на пројекту Филозофског факултета у Београду, Одељења за историју уметности. Руководилац проф. др Мирослав Тимотијевић. 

2000–2004 Српска сакрална и профана уметност у 18. и 19. веку, члан пројекта који је водио проф. др Мирослав Тимотијевић, шеф Катедре за историју уметности на Филозофском факултету у Београду.

1996–2000 Заједничко и посебно у ликовном изразу балканских народа, члан пројекта Балканолошког института, руководилац академик Динко Давидов.

Библиографија

Монографије

2019.

 • Стошић, Љ., С. Божић, П. Ивић, С. Гароња, Д. Иванић и С. Ранковић. Баштина крајишких Срба. Нови Сад: Завичајно удружење ,,Сава Мркаљ”, 2019–2020.

2015.

 • Стошић, Љ., Т. Палковљевић, Бугарски, Д. Королија, Црквењаков, Б. Кулић и Р. Кулић. Zografi: Icone serbe fra tradizione e modernità ‒ paralleli/ Zografs: Serbian Icons between Tradition and Modernity ‒ Parallels (Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia, 23 Luglio – 25 Ottobre 2015), каталог изложбе. Нови Сад: Галерија Матице српске, 2015.

2011.

 • Стошић, Љ. Манастир Бођани – The Monastery of Bodjani, Нови Сад: Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине и Платонеум, 2011.

2007.

 • Стошић, Љ. Библијске пословице и изрекe, Београд: Српска књижевна задруга, ,,Поучник”, 2007.

2006. 

 • Стошић, Љ. Српска уметност 1690–1740, Посебна издања, 91. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2006.

 • Стошић, Љ. Речник црквених појмова. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.

2001.

 • Стошић, Љ. Мали речник црквених појмовa.  Београд − Бања Лука: Ars Libri − Бесједа, 2001.

1999.

 • Стошић, Љ. На размеђу Истока и Запада: студије и чланци о новијој српској уметности. Београд: ЗИПС, 1999.

1992.

 • Стошић, Љ. Западноевропска графика као предложак у српском сликарству XVIII века, Посебна издања књ. DCXIII/8.  Београд: Одељења ликовне и музичке уметности САНУ, 1992.

Студије, чланци, прикази

2021.

 • Стошић, Љ. “Netherlandish Prints and the Balkans”. In Beyond Boundaries: Conceptualizing Netherlandish Prints (Proceedings from the Conference held at the National Museum in Belgrade, October, 21-22, 2019), Belgrade 2021 (ed. Bojana Borić Brešković), 131-140.

 • Стошић, Љ. “Пролегомена за каталог бококоторских икона у Хрватској”. Зборнику радова Савремено стање идентитета крајишких Срба. Нови Сад: Матица српска, 2021, стр. 237-249.

 • Стошић, Љ. Одреднице за Српску енциклопедију, том III/ 2 (Демократија–Ђ), Београд – Нови Сад: Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике 2020, ,,Дивош”, ,,Димитријевић, Гаврило”, ,,Димитријевић, Георгије”, ,,Димитријевић, Данило”, ,,Димитријевић, Рафаило”, ,,Добринци”, ,,Дом Јеврема Грујића”, ,,Доњи Товарник”, ,,Дошен, Драго”, ,,Драча, манастир”, ,,Ђаво” и ,,Ђаков, Дамјан”, Београд 2021.

 • Стошић, Љ. ,,Пролегомена за Каталог бококоторских икона у Хрватској”. Зборник радова Савремено стање идентитета крајишких Србa. Нови Сад: Матица српска, 2021.

 • Стошић, Љ. ,,Netherlandish Prints and the Balkans”. In Beyond Boundaries: Comprehending Netherlandish Prints, ed. Serbian National Museum, Belgrade, 2021.

2020.

 • Стошић, Љ. ,,Гаврил Стефановић Венцловић: од црквене проповеди до просвећене беседе”, Зборник радова са Међународног научног скупа Већ просветитељства у српској култури. Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића, 2020, 61–67.

 • Стошић, Љ. ,,Пролегомена за Каталог бококоторских икона у Хрватској”.  Саопштења са научног скупа, Пакрачки декрет, 9, Пакрац – Рума 2020, 17–23.

 • Стошић, Љ. Одреднице за Речник појмова ликовних уметности и архитектуре, 2 (Е−К), Београд: САНУ и Завод за уџбенике: „Егзотицизам”, „Ежипсјенерија”, „Еклектицизам”, „Екорше”, „Екс вото”, „Екс либрис”, „Ексер”, „Екстаза”, ,,Елемента, четири”, „Елипса”, „Енкарнадо”, „Естофадо”, ,,Екскудит”, „Есхатолошки мотив”, „Жаба”, „Жад”, „Жанр сцена”, „Жапонизерија”, „Ждрал”, „Жито”, „Жљеб”, „Жуто”, „Звезда”, „Зелено”, „Зец”, „Злато”, „Змај”, „Змија”, „Змијолика линија”, „Зуби”, „Иконарник”, „Илузионистичко сликарство”, „Имагинарни музеј”, „Инструмента мартири”, „Интерполација”, „Историјски мотиви”, „Јабука”, „Јагње”, „Јаје”, ,,Јапански папир”, „Јарац”, „Једнорог”, „Јин и јанг”, „Кабала”, „Кабинетска слика”, „Канефора”, ,,Канчелареска”, „Капричо”, „Каранфил”, „Карикатура”, ,,Карта”, ,,Карте за играње”, „Картелино”, ,,Картон”, ,,Картографија”, „Картуша”, „Касетирана таваница”, „Катакомбе”, „Квадрат”, ,,Квадратура”, ,,Квадри рипортати”, „Кватроченто”, ,,Кедар”, „Кермес”, ,,Кикладска уметност”, „Кич”, „Кјаро-скуро”, ,,Кјаро-скуро дрворез”, „Кључ”, „Књига”, ,,Колорисање“, ,,Комедија дел арте”, „Комично”, „Конверзејшн пис”, „Конкавно-конвексно”, „Коњ”, ,,Коњаник”, „Коњанички портрет” „Контрапосто”, ,,Копаничарство”, „Кора”, „Корал”, ,,Корен”, „Корњача”, „Коцка”, ,,Кошница”, „Крајпуташ”, „Кракелура”, ,,Крзно”, ,,Кристал”, „Круна”, „Круг”, ,,Крушка”, „Курос” и ,,Кутија”, Београд 2020, 16–20, 33–34, 38–40, 43, 44-45, 45–47, 48-49, 49–50, 58–60, 64-66, 68–70, 80–81, 124, 125–128, 147–148, 149–151, 147–148, 149–151, 151–152, 153–154, 156–157, 157–158, 161–162, 182–183, 189–191, 198–199, 209–213, 217–219, 220–222, 222–224, 224–225, 231–232, 252, 264–267, 274–275, 308, 314–315, 342–345, 349, 350–351, 351–352, 359–360, 362, 369–370, 371–372, 379–380, 381–382, 401–402, 411–412, 413–414, 415–418, 423–424, 424-427, 427, 428–429, 429–430, 430–431, 432–433, 435–438, 444–446, 446–447, 447–448, 448–451, 451, 461–462, 464–466, 476–478, 479, 480, 491, 492–496, 509, 511–513, 514–516, 521–522, 525–526, 535–536, 543–544, 545–546, 547–550, 551–552, 560–561, 567–568, 570–571, 579–581, 581–582, 584–585, 585, 590–591, 596-597, 613–615, 615–617, 617–618, 638–639, 640–641.

 • Стошић. Љ. ,,In Memoriam: Dinko Davidov (1930-2019)”. Balcanica LI (2020), 283–285.

 • Стошић, Љ. ,,Islamic Influences and Orientalism in Serbian Art and the Balkans”.  South-Eastern Europe and the Eastern Mediterranean, 11. Braila: Bibliotèque de l’Institute d’études sud-est européennes, 2020, 53–72.

2019.

 • Стошић, Љ. ,,Westers Europen Prints and the Religious Art of Balkans (18th–19th Centuries)”. Art Readings, Thematic Peer-reviewed Annual, In Art Studies: Old Art, eds. I. Gergova, E. Moussakova., 107–121. Vol. I–II, — Marginalia. Sofia, 2019.

 • Стошић, Љ. ,,Islamic Influences and Orientalism: Serbian Art and the Balkans”. Political, Social and Religious Dynamics in South-East Europe – Abstracts (eds. Associacion Internationale d’études du sud-est européennes), 61. Bucharest, 2019.

 • Стошић, Љ. ,,Ликовне представе болести и оболелих на Балкану”, Тематски зборник радова Између здравља и болести: поглед са Балкана, 29–50. Београд: Удружење фолклориста Србије – Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић”), 2019.

 • Стошић, Љ. ,,Dutch Prints and the Balkans”. Beyond Boundaries: Conceptualizing Nederlandish Prints – Abstracts and Biographies (ed. National Museum), Belgrade, 2019.

 • Стошић, Љ. ,,Баштина крајишких Срба – 5 Сакрална баштина”. Српско колo, 47 (2019), 19. ISSN 2466-3476.

2018.

 • Стошић, Љ. Одреднице за Српску енциклопедију, III/1 (Г–Демографски приказ), Београд: Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике: ,,Гавран”, ,,Гагулић, Петар В.”, ,,Гајде”, ,,Галерија”, „Галерија графички колектив у Београду”, „Галерија Лазар Возаревић у Сремској Митровици”, „Галерија наивне уметности у Ковачици”, „Галерија наивног сликарства у Уздину”, „Галерија Петра Добровића у Београду”, „Галерија савремене ликовне уметности у Нишу”, „Галерија фресака у Београду”, „Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду”, „Галерија науке и технике САНУ”, „Гвозденовић, Жана”, „Георгије, Грк”, „Глигоријевић, Љубомир”, „Гођевац, Милутин”, „Гологлавац–Стефановић, Теодор”, ,,Голуб”, „Графика”, „Графити”, ,,Грнчарство”, ,,Гробље”, ,,Грожђе”, ,,Гротеска”, „Грчко-српски односи: уметност”, „Грунтович–Симеонов, Теодор”, ,,Гуска”, ,,Гусле”, „Давид из Селенице”, „Давидов, Динко”, „Давидов Темерински, Александра”, „Давидовић–Опшић–Чалмански, Григорије”, „Дамјановић, Козма”, „Дамјановски, Божидар” и „Девиза”, Београд – Нови Сад 2018, 41, 69, 77, 93–94, 98–99, 99–100, 101–102, 147, 311, 364, 382–383, 385, 543–548, 613, 623–633, 627–628, 636, 657–658, 678–679, 701–702, 706, 728–730, 738, 774, 777–778, 879.

 • Стошић, Љ. ,,Дуборез иконостаса манастира Свети Јован Бигорски и Библија Ектипа”. PATRIMONIUM.MK 16 (2018), 353–362.

 • Стошић, Љ. ,,Иконе бококоторских мајстора у Хрватској”. Умјетничка баштина Срба у Хрватској – апстракти (2018), 6.

2017.

 • Стошић, Љ. ,,O бококоторским иконама из некадашње приватне колекције др Блажа Кусовца”. Зборник Матице српске за ликовне уметности 45 (2017), 167–179. ISSN: 0352-6844.

 • Стошић, Љ. ,,Court, Monastic and Private Banquets of the Serbs between the 13th and 19th  centuries. Food and Culture: History, Society, Communications, vol. I–III, ed. G. Motta, 111–119. Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2017. ISBN: 9788868128876; 9788868128524.

 • Стошић, Љ. ,,Stripes between the Sacred and the Profane”. Journal of Sociology and Antropology 5(12) (2017), 1033–1040. ISSN: 2331-6169; 2331-6187.

 • Стошић, Љ. ,,The Symbolism of Stripes through History”. Fashion through History: Costumes, Symbols, Communications, vol. II eds. G. Motta, A. F. Biagini, 2017, 249–256. ISBN: 1-5275-0345-3; (13): 978-1-5275-0345-8.

2016.

 • Стошић, Љ. „Речник као доказ упорности”. Трибина Библиотеке САНУ 4 (2016), 31‒34.

 • Стошић, Љ. „The Holy Virgin the Unwithering Rose and the Sacrifice of Abraham in Greek and Serbian Painting (Eighteenth and Nineteenth Centuries)”. Third Greek−Balkan Colloquium: Greek−Serbian Relations in the Age of Nation-Building, eds. P. Kitromilides & S. Matthaiou, 2016, 233–243.

 • Стошић, Љ. „О старом вину у новим меховима: традиционално сликарство код Срба крајем XVII и почетком XVIII века”. Византијско наслеђе и српска култура, т. III, ур. Л. Мереник, В. Симић, И. Борозан, 25–32. Београд, 2016. 

 • Стошић, Љ. ,,On Оld Wine in New Wineskins: Traditional Painting among the Serbs in the late 17th and early 18th Century”. Byzantine Heritage and and Serbian Culture, eds. L. Merenik, V. Simić & I. Borozan, 25–32. Бelgrade, 2016.

 • Стошић, Љ. ,,Court, Monastic and Private Banquets of the Serbs between the 13th and 19th Centuruies”. Food and Culture: History, Society, Communication – Abstracts, 2016, 90–91.

 • Стошић, Љ. ,,Загонетан лик на икони Крунисање Богородице из манастира Бања код Рисна” Бока 36 (2016), 43–54.

2015.

 • Стошић, Љ. „Одјек солунске теме ′Богородица Ружа која не вене′ у Музеју Будимске епархије”. Сентандрејски зборник 4 (2015), 119−127.

 • Стошић, Љ. „Лик светог Христофора на бококоторским иконама XVIII−XIX века”. Бока 35 (2015), 225‒238.

 • Стошић, Љ. „Западноевропска графика и српска уметност”. Глас САНУ Зборник радова посвећен Владимиру Стојанчевићу) CDXXV 17 (2015), 303‒313.

 • Стошић, Љ. „Works of Serbian War Painters and Photographers in European Picture Postcards (1916–1918)”. The Great War: Analysis and Interpretation 2, eds. A. Biagini & G. Motta, 211‒218. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015.

 • Стошић, Љ. „The Symbolism of Stripes through History”. Fashion through History: Costumes, Symbols, Communications – Abstracts, ed. G. Motta, Romе, 2015, 130.

 • Стошић, Љ. „Adriatic, Ionian and Aegean Routes of Influence on the Icon-painting School of the Bay of Kotor (17th‒19th Centuries)”. Beyond Adriatic See: A Plurality of Identity and Floating Boarders in Visual Culture, ed. S. Brajović, Novi Sad, 2015, 107‒125.

2014.

 • Стошић, Љ. „Works of Serbian Painters and Photographers in European Picture Postcards (1915‒1916)”. The Great War: Analysis and Interpretation (Abstracts), Romе, 2014, 71.

 • Стошић, Љ. „Византијско злато и барокна позлата”. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V (2014), 141−160.

 • Стошић, Љ. Одреднице за Речник појмова ликовних уметности и архитектуре, 1 (А–Ђ), Београд: САНУ и Завод за уџбенике; уредник: Љиљана Стошић: „Агнус Деи”, „Адорација”, „Адосирано”, „Азулехос”, „Алегорија”, „Алфа и Омега”, „Аморето”, „Ампула”, „Амулет”, „Анаграм”, „Анатомија”, „Анима”, „Анимација”, „Анкх”, „Анонимус” „Антверпенска школа”, „Антички препород”, „Апокалипса”, „Апокалиптички мотиви”, „Апокрифи”, „Апотеоза”, „Арбор вите”, „Аркадијски мотив”, „Арма Кристи”, „Арс мориенди”, „Архајски осмех”, „Археолошки мотив”, „Архитектурално сликарство”, „Асиметрија”, „Астрологија”, „Асфалтно сликарство”, „Атлант”, „Афронтирано”, „Бадем”, „Бакља”, „Бамбочата”, „Бамбочо”, „Баптистеријум”, „Барељеф”, „Барок”, „Батаљистичка сцена”, „Баханалије”, „Библија”, „Библијски мотиви”, „Библијски папир”, „Бик”, „Бикефалан”, „Биљни мотив”, „Бисер” „Бодегон”, „Бококоторска иконописна школа”, „Болоњска школа”, „Болус”, „Бондручара”, „Бор”, „Братства и удружења”, „Брвнара”, „Бреза”, „Буква”, „Буколички мотив”, „Ведута”, „Венац”, „Вепар”, „Викторијански стил”, „Винова лоза”, „Вита актива – вита контемплатива”, „Во”, „Врт”, „Гавран”, „Гајде”, „Гигантомахија”, „Голуб/ица/”, „Графити”, „Грили”, „Гроб”, „Грожђе”, „Грчка уметност”, „Гуска”, „Дворска уметност”, „Декорум”, „Делфин”, „Депо”, „Детаљ”, „Дијагонала”, „Диптих”, „Диселдорфска школа”, „Доксат”, „Драго камење”, „Дролерија”, „Дунђери”, „Дуња”, „Дух времена” и „Ђаво”, Београд 2014, 35−37, 40−42, 42, 44, 85−90, 97, 105−106, 109−110, 110−112, 114−115, 122−125, 132−133, 136−137, 138, 138−140, 141, 151−155, 160−161, 162−163, 166−167, 191−192, 195, 195−196, 196−197, 205, 209−211, 221−222, 224−225, 228−229, 230, 232−233, 247−248, 251−252, 256−257, 262−263, 263, 264−265, 266, 267−272, 275−278, 284−285, 295−296, 297−302, 303, 306−307, 307−308, 308−311, 313−314, 322−323, 330−332, 332−333, 333, 334−335, 335, 338-340, 340−341, 341, 348, 348−350, 365−367, 371−372, 375, 396−398, 399−400, 402−403, 409, 420−421, 427−428, 428−429, 438−439, 445, 476−477, 483−484, 486−490, 491−492, 498−502, 508, 519−522, 531, 533−534, 537−538, 539−540, 549−550, 552, 554−555, 557, 562, 569−571, 581, 586−587, 587−588, 591−592.                                                         

 • Стошић, Љ. „Тhе Pirot Kilim: Origins, Evolution and Characteristics”. Təsviri və dekorativ − tətbiqi sənət məsələləri (Вопросы изобразительного и декоративно-прикладного искусства), 1(13) (2014), 30−39.

 • Стошић, Љ. „Oriental Exoticism in the Serbian Art of the 18th and 19th Centuries: The Balkan as a European Obscure Object of Desire”. Empires and Nations from the 18th to the 20th Century, Vol. 1, eds. Antonello Folco Biagini & Giovanna Motta, 222−230. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014.

 • Стошић, Љ. „Три бококоторске иконе – триптиха из Македоније”. PATRIMONIUM.MK 12 (2014), 269−279.

 • Стошић, Љ. „Бококоторска сликарска школа 1680−1860”. Даница 22 (2014), 420−445.

 • Стошић, Љ. „The Bay of Cattaro (Kotor) School of Icon-Painting 1680−1860”. Balcanica XLV (2014), 187−202.

 • Стошић, Љ. ,,Barokizacija umetnosti kod Srba i Hrvata do 1760. godine: sličnosti i razlike”, Hrvati i Srbi u Habszburškoj monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti 'prosvijećene' modernizacije (Filozofski fakultet, ur. D. Roksandić), Zagreb 2014, 145–158. ISBN: 978-953-175-530-6.

2013.

 • Стошић, Љ. „Доситеј и амблематика”. Међународни зборник радова Доситеј Обрадовић у српској историји и култури, Београд 2013, 179–197.

 • Стошић, Љ. „Симболични гестови у минијатурама Гаврила Стефановића Венцловића”. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, IV (2013), 141–178.

 • Стошић, Љ. Одреднице за Српску енциклопедију, II (В).Београд: Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике: „Вагнер, Ото”, „Вајарство”, „Вајгл, Кристоф”, „Вањек, Тивадар”, „Васић, Ђорђе”, „Вац”, „Вашархељ”, „Ведута”, „Венецијанско-српски односи: уметност”, „Венцловић Стефановић, Гаврил”, „Ветрењаче”, „Видо”, „Вилањ”, „Вилимон, Биљана”, „Виторовић, Надежда”, „Вишеградски мост: митологија”, „Владарска иконографија”, „Владичански (Митрополијски) двор у Београду”, „Владичански двор у Будиму”, „Владичански двор у Темишвару”, „Владичански двор у Шапцу”, „Владичин Хан”, „Водица”, „Војводина: наивна уметност”, „Војводина: модерна уметност”, „Врањска Бања”, „Враћевшница, манастир”, „Вујић, Григорије”, „Вујовић, Бранко” и „Вуковић, Коста”, Београд – Нови Сад 2013, 31–32, 53–56, 57, 88–89, 135, 166, 168, 172–173, 256–257, 263–264, 315, 341, 388, 390, 461, 476, 494–495, 498, 509–512, 514, 564, 612, 613–614, 756, 762–763, 831, 844, 903.

 • Стошић, Љ. „Oriental Exoticism in the Serbian Art of the 18th to 19th Centuries: The Balkans as a European Obscure Object of Desire”. Empires and Nations from the 18th to the 20th Centuries (Abstracts), (2013), 105–106.

 • Стошић, Љ. „Симболика пругастог”. Даница 21 (2013), 135–157.

2012.

 • Стошић, Љ. „Caspar Luyken's Illustrated Bible among the Serbs and Bulgarians in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”. Balcanic, XLII (2012), 37–48.

 • Стошић, Љ. „О облацима у уметности”. Даница 20 (2012), 323–342.

 • Стошић, Љ. и Р. Стијовић. „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности”. Књижевност и језик 3−4 (2012), 387−390.

2011.

 • Стошић, Љ. „I. Arsić. „The Serbian Orthodox Church in Dubrovnik until the Begining of the 20th Century′, Dubrovnik – Trebinje – Beograd 2007, pp. 152.“ Balcanica XL (2010), 213–215.

 • Стошић, Љ. „Симболични гестови у српским средњовековним минијатурама”. Зборник радова Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности  II (2011), 95–111.

 • Стошић, Љ. „Сентандреја српске повеснице: разговор са академиком Динком Давидовим”. Књижевни лист 101 (Београд 1. септембар – 1. oктобар 2011), 1, 4–5.

 • Стошић, Љ. „Доситеј и амблематика”. Програмска књижица са резимеима саопштења са међународног научног скупа Доситеј у српској историји и култури, Београд – Крушедол 13–15. октобар 2011, 16–17.

 • Стошић, Љ. „Почеци бањске архитектуре у Србији: Врњачка Бања”. Наша прошлост 11 (2010), 187–200.

 • Стошић, Љ. „Бранислав Тодић, Радови о српској уметности и уметницима XVIII века по архивским и другим подацима” Нови Сад 2010“. ibidem, 269–270.

 • Стошић, Љ. “Синиша Ковачевић, „Нова студија историчарке уметности Љиљане Стошић: Монографија о манастиру Бођани”. Дневник 16. V (2012), 23.

 • Стошић, Љ. Одреднице „Београд: уметност”, „Библија”, „Биста”, „Британско-српски односи: уметност”, „Бугарско-српски односи: уметност” и „Буково, манастир”, Српска енциклопедија I/2 (Београд–Буштрање). Београд: Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике, 2011, 53–57, 129, 187, 549–550, 612–613, 653.

 • Стошић, Љ. „Barokizacija umetnosti kod Srba i Hrvata: sličnosti i razlike”. Programska knjižica sa sažecima priopćenja sa naučnog kolokvijuma Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti 'prosvijećene' modernizacije, Zagreb, 11–12. studeni/novembar 2011, 23–24.

 • Стошић, Љ. „Богородица Пантонхара Дича Зографа”. PATRIMONIUM.MK, 9 (2011), 267–277.

 • Стошић, Љ. „I. Dristi, L. Çika, ′Icons of Berat – Ikona te Beratit′, Tiranë 2004”. ibidem, 337–338.

 • Стошић, Љ. „E. Haustain-Bartsch, ′Ikons: Ikonen–Museum, Reklinghausen′, Köln 2008”. ibidem, 339–340.

 • Стошић, Љ. „Тraktat o savršenosti: Iva Draškić Vićanović, ′Non finito: prilog zasnivanju estetike nedovršenog′, Beograd 2010”. Multikulturalnost, 2 (2011),   282–283.

 • Стошић, Љ. „О смеху и осмеху у уметности”. Даниц, 19 (2011), 207–221.

 • Стошић, Љ. „Библијске поуке код Доситеја”. Књижевна историја 145 (2011), 563–581.

 • Стошић, Љ. „Иконостас Максима Тујковића у Никољцу код Бијелог Поља”. Ђурђеви Ступови и Будимљанска епархија, Беране – Београд 2011, 631–654.

2010.

 • Стошић, Љ. „Icône de la Sainte Trinité du Musée de l’Eglise orthodoxe serbe: Le Christ Trimurti”. У Serbie, terre sacrée de la culture européene [Catalogue de exposition du 27 mars au 2 mai 2010], Chapelle des Mineurs de Faymoreau, Vendée (France), 6, 46–47 [приказ изложбе у: А. М., „Српска православна уметност пред очима Француза”, Политика (Београд, 30. март 2010), 13; М. Данојлић, „Србија у Вандеји”, НИН (Београд, 30. мај 2010), 48–49].

 • Стошић, Љ. ,,Ликови законопреступника у српској уметности од 13. до 19. века“. Зборник радова САНУ Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора XVI (2009), 337–349.

 • Стошић, Љ. „Научна радионица ′Црни Арапин као балканска и медитеранска фигура памћења′, Скопље 25. новембар 2009”. Гласник Друштва конзерватора Србије 34 (2010), 302–304.

 • Стошић, Љ. „Вувузеле: историја једног инструмента”, Политика, суботњи додатак „Култура–уметност–наука” (Београд 24. јул 2010), 6–7.

 • Стошић, Љ. „Култ светог Христофора Кинокефала на Балкану”. PATRIMONIUM.MK 7–8 (2010), 393–403.

 • Стошић, Љ. „Хитко Вачев: ′Църковният ансамбъл в Арбанаси′”. Варна 2006 ibidem, 481–483.

 • Стошић, Љ. Одреднице „Алегорија”, „Амблематика” и „Апотеоза” за Српску енциклопедију I/1 (А–Беобанка), Београд:  Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике, 2010, 143–144, 181–182 и 287.

2009.

 • Стошић, Љ. „Rođenje Hristovo u likovnoj umjetnosti”. Oslobođenje (2009), 26.

 • Стошић, Љ. ,,The Black Arab in Serbian Literature and Art”. Black Arab as Figure of Memory, Interpretations 3: European Research Projet for Poetic & Hermeneutics, Skopje 2009 (ed. Macedonian Academy of Science and Arts & UNESCO – K. Kulavkova), 263–283, 351, 361 

 • Стошић, Љ. “Вера Кондев, „Црни Арапин у колективном памћењу”. Политика (Београд, 2. септембар 2009), 16].

 • Стошић, Љ. ,,Просветитељска улога Вукових пословица”. Књижевна историја 136 (2008), 409–421.

 • Стошић, Љ. „Просветитељскла улога Вукових пословица”: Актуелност Вукових порука: Округли сто Вукове задужбине, 13. септембар 2008), Београд 2009, 57–69.

 • Стошић, Љ. „Венцловићеви иницијали са главама уплетене косе”. Књижевна историја, 137–138 (2009), 359–382.

 • Стошић, Љ. ,,Бођани у Европи – Европа у Бођанима”. Гласник Друштва конзерватора Србије 33 (2009), 169–171.

 • Стошић, Љ. ,,Мирослав Тимотијевић, Манастир Крушедол I–II” (изд. Драганић и Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине), Београд 2008”. ibidem, 333–336.

 • Стошић, Љ. ,,Лик светог Николе у новијој српској уметности”. Иконографске студије, 2 (изд. Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију – Други симпосион посвећен теорији црквене уметности, одржан 29.–30. октобра 2008. у Ср. Карловцима и Београду), Београд 2009, 53–64.

 • Стошић, Љ. ,,Е. Мутафов, И. Гергова, А. Кујумџијев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис: ′Гръцки зографи в България след 1453 г.′”, София, Институт за искуствознание при БАН, 2008, pp. 272, ill. 337“. Balcanica XXXIX (2009), 310–311.

 • Стошић, Љ. „Српске народне изреке о Грцима, Латинима и Цинцарима” (интегрални текст). Митолошки зборник 22 (2009), 193–217.

 • Стошић, Љ. „Српске народне изреке о Грцима, Латинима и Цинцарима” (резиме). Даница 17 (2009), 322–327.

 • Стошић, Љ. „Поводом 700 година постојања: манастир Градиште у Паштровићима”. Црква, Календар Српске православне патријаршије за просту 2010. годину (2009), 74–81.

2008. 

 • Стошић, Љ. ,,Библија Ектипа и Жефаровићево ′Описаније Јерусалима′”. Зборник Народног музеја XVIII/2 (2007), 203−218.

 • Стошић, Љ. ,,Једна непозната илустрована Библија из ризнице манастира Хиландара. Хиландарски зборник 12 (2008), 215−228.

 • Стошић, Љ. ,,Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu între ,,Casa Cărţilor“ şi ,,Ievropa”, (ed. Enciclopedia RAO), Bucureşti 2006, pp. 130, ill. 76 /foto: Ioan Oprea/“. Balcanica XXXVIII/2007 (2008), 291−292. 

 • Стошић, Љ. ,,Cvetan Grozdanov, Fresco Paintings of the Ohrid Archbishopric: Studies”, (Macedonian Academy of Sciences and Arts), Skopje 2007, pp. 468, ill. 252„. ibidem, 292−294.

 • Стошић, Љ. ,,Јединственост српских фресака и икона са Косова и Метохије”. Даница 16 (2008), 113–133.

 • Стошић, Љ. ,,Поводом 500 година постојања: манастир Крушедол”, Црква, Календар Српске православне Патријаршије за просту 2009. годину (2008), 68–79.

2007.

 • Стошић, Љ. ,,Stevan Stratimirović: оkaze de la 250 jaroj de lia naskiĝo“. Beograda verda stelo /Eldonas Esperanto societo/ 2 (2007), 39−40.

 • Стошић, Љ. “Анђелка Цвијић, ,,Нове књиге: ′Библија у српским пословицама”. Политика (Београд, 8. XI 2007).

 • Стошић, Љ. ,,Библијско порекло српских народних изрека и пословица“, саопштење са научног скупа Академик Мирослав Пантић, одржаног 30. маја 2007. у Свилајнцу, у оквиру манифестације ,,Синђелићеви дани 25. мај − 2. јун 2007“. Митолошки зборник, 16 (2007), 83−102.

 • Стошић, Љ. ,,Милош Обилић као ′Нови Константин′ у српској уметности XIX века“, саопштење сa међународног научног симпозијума византолога: ,,1700 година од проглашења Константина Великог за императора, 306−2006“, у оквиру ,,Дана светих цара Константина и царице Јелене“ /Ниш, 3−5. јун 2006/. Ниш и Византија V (2007), 429−441.

 • Стошић, Љ. ,,Дражејшем читатељу”, предговор књизи Приказања фрушкогорских манастира и сликарска прикљученија Зорана Стошића Врањског, Врање: Књижевна заједница ″Борисав Станковић″, 2007, 7−9.

 • Стошић, Љ. ,,Заборављене приче: народно, а библијско“, Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука“, 21 (Београд, 1. септембар 2007), 2.

 • Стошић, Љ. 68 одредница за Школско свезнање (изд. Завод за уџбенике), Београд 2007: „Авва”, „Агнец”, „Алфа и Омега”, „Аманет”, „Антиклерикализам”, „Антихрист”, „Арханђел”, „Аскетизам”, „Аспида”, „Астрологија”, „Бајрам”, „Баптисти”, „Било”, „Богомољци, „Вампир, „Венци брачни, „Виц, „Врач, „Враџбина, „Гена, „Грал, „Гробље”, „Деификација”, „Демон”, „Дискос”, „Егзорцизам”, „Екскомуникација”, „Екуменизам, „Емануило, „Еремита, „Жезло, „Зачала, „Зверињи број, „Ипостас, „Испосница”, „Јуда Искариотски”, „Камасутра”, „Кандило”, „Капуљача”, „Креационизам”, „Крсно знамење”, „Кумство”, „Метанисање”, „Небо”, „Оченаш”, „Пантократор, „Парусија, „Пост, „Презвитеријанци, „Прозелитизам, „Псовка, „Реинкарнација”, „Саваот”, „Садукеји”, „Седмица”, „Секта”, „Скрижаљи”, „Смирна”, „Содома и Гомора”, „Сујеверје”, „Теплота”, „Типик”, „Тонзура”, „Ћивот”, „Утвари”, „Хоџа”, „Чистилиште” и „Чтец” − 3, 5, 27, 28, 42, 78, 84, 105, 114, 145, 160, 174, 184, 199, 218, 223, 239, 242, 258, 282, 288, 291, 296, 304, 325, 355, 360, 365, 388, 399, 403, 406, 471, 476, 482, 556, 613, 670, 680, 688, 731, 742, 752, 762, 785, 812, 814, 832, 834, 855, 860, 862, 900, 923, 930, 935, 954, 970, 1031, 1057 и 1058.

 • Стошић, Љ. ,,Зоран Стошић Врањски, ′Приказања фрушкогорских манастира и сликарска прикљученија′ (изд. Књижевна заједница ,,Борисав Станковић“), Врање 2007“, /приказ књиге/, Православље, 973 (Београд, 1. октобар 2007), 31.

 • Стошић, Љ. ,,Бог ником дужан не остаје“, приказ књиге Митолошки речник Петра Булата и Веселина Чајкановића, Београд (изд. Српска књижевна задруга, ,,Поучник”, н. с. 13), Београд 2007, Књижевни лист , 62 (1. октобар 2007), 16−17.

 • Стошић, Љ. ,,Црни Арапин у српској књижевности и уметности”. Даница 15 (2007), 294−314.

2006.

 • Стошић, Љ. “Анђелка Цвијић, ,,Српска уметност 1690−1740”, САНУ, Балканолошки институт, Београд 2006, суботњи додатак Политике ,,Култура–уметност–наука” (Београд, 17. VI 2006), 12.

 • Стошић, Љ. „Душан Шкорић, ,,Књига на коју се дуго чекало: Од зографа до барока”, суботњи додатак Политике ,,Култура–уметност–наука” (Београд, 12. VIII 2006), 5.

 • Стошић, Љ. “Анђелка Цвијић, ,,Нове књиге: ′Речник црквених појмова′”, Политика (Београд, 19. X 2006), 16.

 • Стошић, Љ. „Ранко Баришић, ,,Свет књиге: Српска уметност 1690−1740 др Љиљане Стошић”, Православље, 952 (Београд, 15. IX 2006), 38.

 • Стошић, Љ. „Катарина Васић, ,,Љиљана Стошић, ,,Српска уметност 1690−1740”, САНУ, Балканолошки институт, Београд 2006“. Наша прошлост, 7 (2006), 257−259.

 • Стошић, Љ. „Ранко Баришић, Љиљана Стошић, Српска уметност 1690−1740“ САНУ, Балканолошки институт, Београд 2006, Гласник Етнографског музеја, 70 (2006), 381−382.

 • Стошић, Љ. ,,Кад Господ укаже прави пут − When the Lord Shows the Right Way“, (предговор за катaлог изложбе икона и слика на дрвету Ненада Хубера), Етнографски музеј, (Београд, април–мај 2006), 13–14.

 • Стошић, Љ. ,,Трактат о љубави и лепоти: приказ књиге Лука Паљетка, ′Скровити врт, Дневник Цвијете Зузорић, племкиње дубровачке′, (izd. Profil international), Загреб 2004, Књижевни лист, 49 (2006), 9.

 • Стошић, Љ. ,,Свети Никола на орлецу: једна непозната тема у новијој уметности“, Темишварски зборник, 4 (2006), 95–101.

 • Стошић, Љ. ,,Ликови Арапа, црнаца и Кинеза у новијој српској уметности“, саопштење са научног скупа Академик Војислав М. Ђурић, одржаног 19. новембра 2006. у Рачи Крагујевачкој, Митолошки зборник, 15 (2006), 203 −222.

 • Стошић, Љ. ,,Др Љиљана Стошић“, Биобиблиографски речник Митолошког зборника (1998−2006), Центар за митолошке студије Србије (2006), 127.

 • Стошић, Љ. ,,Библијске пословице и изреке (2)“. Даница 14 (2006), 351−377.

2005.

 • Стошић, Љ. ,,Научна преиспитивања: приказ књиге Динка Давидова ′Студије о српској уметности XVIII века′“, издавач: СКЗ, Београд 2004, Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука“, (Београд, 19. март 2005), 5.

 • Стошић, Љ. ,,Уговор са Богом: приказ књиге Анри Труаја: ′Петар Велики′“, издавач: Гутенбергова галаксија, Београд 2004, Политика, суботњи додатак ,,Култура-уметност-наука“, (Београд, 3. мај 2005), 2.

 • Стошић, Љ. ,,Галерија барокних портрета: уметници и вештице“, (приказ Зборника радова /приређивач Розарио Вилари/: ′Ликови барока′, Издавач: Clio, Београд 2004; Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука” (Београд, 25. јун 2005), 3−4.

 • Стошић, Љ. ,,Између светог и профаног: иконе водених мајки“, Приказ књиге Душана Шкорића, ′Српске иконе на стаклу′, Издавачи: Драганић и Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине, Београд–Нови Сад 2004; Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука” (Београд, 20. август 2005), 5.

 • Стошић, Љ. ,,Лик псоглавог светог Христофора у уметности балканских народа“, Зборник радова Филолошког факултета у Београду посвећен проф. др Миодрагу Стојановићу. Неохеленско наслеђе код Срба, I (2005), 275−296.

 • Стошић, Љ. ,,Библијске пословице и изреке (1)“. Даница 13 (2005), 437−454.

 • Стошић, Љ. ,,Град-музеј за незаборав: ходочашће у Сентандреју”, (приказ књиге др Динка Давидова, ′Сентандрејске српске православне цркве′, Сентандреја 2005, Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука”, (Београд, 12. новембар 2005), 7.

2004.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 12 (Покајање − Коленоприклоњење)“, Православље 883/884 (Београд, 1. −15. јануар 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 13 (Молитва − Подеа)“, Православље 885 (Београд, 1. фебруар 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 14 (Псалми)“, Православље 887 (Београд, 1. март 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 15 (Садукеј − Било)“, Православље 888 (Београд, 15. март 2004), 28.

 • Стошић, Љ. „Речник црквених појмова, 16 (Фарисеј − Лобно место)“, Православље 890 (Београд, 15. април 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 17 (Кашичица − Копље − Појас)“, Православље 891 (Београд, 1. мај 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 18 (Млекопитателница − Арханђео)“, Православље 892 (Београд, 15. мај 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 19 (Проповедаоница − Отшелник)“, Православље 893 (Београд, 1. јун 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова 20 (Анђео − Мандорла)“, Православље, 894 (Београд, 15. јун 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 21 (Нишчи духом − Пет рана Христових)“, Православље 895 (Београд, 1. јул 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 22 (Ореол − Велум)“, Православље, 896 (Београд, 15. јул 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 23 (Мученик − Мапула)“, Православље 897−898 (Београд, 1–15. август 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 24 (Деизис − Штап − Аналогиј/он/)“, Православље 899 (Београд, 1. септембар 2004), 28.

 • Стошић, Љ. ,,The Representation of Christ as King of Kings with a Triple Crown“, Зборник радова са научног скупа Поствизантијска уметност на Балкану (II), Зборник Матице српске за ликовне уметности, 34−35 (Нови Сад 2003), 167−180.

 • Стошић, Љ. ,,Појава иконарника у градовима и варошима Јужне Србије почетком XIX века“, Вардарски зборник, 2 (Београд 2003), 211−219.

 • Стошић, Љ. ,,Молитва − мољење − молба: од јадиковке до хвалоспева“, Источник 45−46 (Београд, 2003), 140−152.

 • Стошић, Љ. ,,Post-Byzantium: Greek Renaissance, 15th−18th Century Treasures from the Byzantine & Christian Museum, Athens (Exhibition Catalogue), Athens 2002“, p. 220, Balcanica, XXXIV (Belgrade 2004), 421−423.

 • Стошић, Љ. ,,Представа Христа Великог Архијереја са три стопала: порекло и значење“, Зборник Народног музеја, XVII/2 (Београд 2004), 179−198.

 • Стошић, Љ. ,,Династичке поруке на портрету кнежевића Петра Карађорђевића“, саопштење са научног скупа Карађорђе и Карађорђевићи (II), одржаном 15. новембра 2003. у Рачи Крагујевачкој, Митолошки зборник, 12 (Рача 2004), 181−188.

 • Стошић, Љ. ,,На удивљење Светој Гори: лепота икона на хартији“, приказ изложбе и књиге ′Светогорска графика′, Галерија САНУ и Народна библиотека Србије, август–октобар 2004), Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност–наука” 40 (2. октобар 2004), III.

 • Стошић, Љ. ,,Молитва је као тамјан“, (приказ књиге Јована Пејчића /приређивач/, ′Време и вечност: Саборник српских молитава XIII−XX век /антологија/′, Хришћанска мисао, Београд–Ваљево–Србиње 2002), Књижевни лист, 26–27 (Београд, 1. октобар–1. новембар 2004), 29.

 • Стошић, Љ. ,,Српски уметнички пантеон: Катарина Ивановић: кроз трње до звезда“, (приказ књиге Мирослава Тимотијевића и Радмиле Михаиловић, ′Катарина Ивановић, прва српска сликарка′, Издавачи: Topy, Војноиздавачки завод и Народни музеј у Београду, Београд 2004, Политика, суботњи додатак ,,Култура–уметност-наука”, 54 (3. јануар 2004), насловна и стр. 7.

 • Стошић, Љ. ,,Откад Срби спавају на кревету“, Даница, 12 (Београд 2004), 170−176.

 • Стошић, Љ. ,,Црквени појмови у народним пословицама и изрекама (2)“, ibidem, 315−325.

2003.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова“, прештампано из Данице, 3–6 (1996−2000). У Светосавска читанка, прир. М. Матицки; 199−226. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. 

 • Стошић, Љ. ,,Карађорђев град у Тополи и Небеска Србија“, Митолошки зборник, 9 (Рача Крагујевачка, новембар 2003), 29−40, саопштење са Научног скупа Карађорђе и Карађорђевићи (I) одржаног 15. фебруара 2003.

 • Стошић, Љ. ,,Како је почела а како се завршила аустријска окупација Србије и Београда (1717−1739) “, Књижевни лист, 5/6 (Београд, децембар 2002–јануар 2003), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Непознати Гаврил Стефановић Венцловић: од Витаније преко Голготе до Витаније“, Православље, 867 (Београд, 27. април 2003), 15−18.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 1 (Агнец − Свитак)“, Православље, 871 (Београд, 1. јул 2003), 28.

 • Стошић, Љ.  ,,Речник црквених појмова, 2 (Авва – Рави – Абагар − Пасха)“, Православље, 872 (Београд, 15. јул 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 3 (Алилуја – Амин – Дарохранилница − Фанариоти)“, Православље, 873/874 (Београд, 1−15. август 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 4 (Звоно)“, Православље 875 (Београд, 1. септембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 5 (Апсида – Аспида − Антиминс)“, Православље, 876 (Београд, 15. септембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 6 (Парусија – Парабола)“, Православље, 877 (Београд, 1. октобар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 7 (Венци брачни − Љубав)“, Православље, 878 (Београд, 15. октобар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 8 (Катихумен − Јуродиви)“, Православље, 8791(Београд, 1. новембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ.  ,,Речник црквених појмова, 9 (Сакос – Завет − Звездица)“, Православље, 880 (Београд, 15. новембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ.  ,,Речник црквених појмова, 10 (Вода – Помазање − Скинија)“, Православље, 881 (Београд, 1. децембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Речник црквених појмова, 11 (Митра − Тамјан − Клир)“, Православље, 882 (Београд, 15. децембар 2003), 28.

 • Стошић, Љ. ,,Мother of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art“ /ed. Maria Vassilaki/, Benaki Museum, 20 October 2000 − 20 January 2001, Athens-Milano 2000, p. 532 (приказ каталога за миленијумску изложбу), Balcanica, XXXII−XXXIII (Belgrade 2003), 363−371.

 • Стошић, Љ. ,,Неимар Јован и Теразије“, Књижевни лист, 13 (Београд, 1. септембар 2003), 5.

 • Стошић, Љ. ,,Поклисари код Јужних Словена“, Даница, 11 (Београд 2003), 225−233.

 • Стошић, Љ. ,,Црквени појмови у народним пословицама и изрекама (1)“, ibidem, 383−395.

 • Стошић, Љ. ,,Манастири Липље и Ступље“, ibidem, 415−419.

2002.

 • Стошић, Љ. ,,О животу и прикљученију“, (приказ књиге Динка Давидова, ′Сентандрејска Саборна црква′, издавач: ,,Народна књига”, Београд 2001, Политика, суботњи додатак ,,Култура−Уметност−Наука” (Београд, 9. март 2002), II (18).

 • Стошић, Љ. ,,Лик свете Марије Магдалене као идејни смисао цркве Покајнице“, Митолошки зборник, 7 (2002), Саопштење са научног скупа Карађорђе у приповедању и легенди, 9–32.

 • Стошић, Љ. Одреднице: ,,Барокна тематика“, ,,Барокни иконостас“, ,,Бог Отац“, ,,Богородица од седам жалости“, ,,Богородица Ружа која не вене“, ,,Богородица Скопиотиса“, ,,Богородица Тренодуза“, ,,Змајеви крст“, ,,Копље“, ,,Круна“, ,,Оруђа страдања“ и ,,Свети Христофор“ у: Енциклопедији православља, I−III, (изд. Савремена администрација), Београд 2002, I −141−142, 142−143, 212−213, 243, 245, 245−246, 246, 728−729; II − 1017, 1063, 1380; III − 2030−2031.

 • Стошић, Љ. ,,Одбегавање, одвођење и отмица девојака“. Даница 10 (2002), 216−224.

 • Стошић, Љ. ,,Осликавање богомоља Јужне Србије“. ibidem, 380−407.

2001.

 • Стошић, Љ. “Mima Majstorović, „Naši običaji: Tamjan”, Ona magazin, 9 (Beograd, 20. 11.–20.12. 2009), 74.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (16): Жито за душу“, Политикин ,,Магазин”, 172 (Београд, 14. јануар 2001), 22.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (17): Крст увек у олтару“, Политикин ,,Магазин”, 175 (Београд, 4. фебруар 2001), 24.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (18): Литургија само пре подне“, Политикин ,,Магазин”, 180 (Београд, 11. март 2001), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (19): Молитва на крају литије“, Политикин “Магазин”, 186 (Београд, 22. април 2001), 21.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (20): Завет смерности“, Политикин ,,Магазин”, 204 (Београд, 26. август 2001), 21.

 • Стошић, Љ. Jubilej koji to nije: pre 240 godina rodjen je Jan Potocki (1761−1815), Biyletin Slowo Yu-Polonii, 9−10 (Beograd, decembar 2001), 9−12.

 • Стошић, Љ. ,,Златни сјај старог Врања: Дукате нису жалили (приказ изложбе икона Дича зографа за цркву Свете Тројице у Врању у Галерији САНУ), Политика, суботњи додатак ,,Култура-Уметност-Наука” 35 (Београд, 8. децембар 2001), IV (18).

 • Стошић, Љ. ,,Иконе са златним сјајем и мирисом босиљка“, (приказ изложбе), Књижевне новине, 1047 (Београд, 1−15. децембар 2001), 12.

 • Стошић, Љ. ,,Рођење Христово у ликовној уметности“, Danas (Специјални додатак Божић-Рођење Христово), Београд, 6−8. јануар 2001, 15.

2000.

 • Стошић, Љ. ,,Капела мира у Карловцима“, Даница, 7 (2000), 249−252.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (5)“, ibidem, 535−550.

 • Стошић, Љ. ,,Политички и верски живот Срба између две Велике сеобе (1690−1740)“, Српска слободарска мисао, 2 (Земун, март-април 2000), 251−264.

 • Стошић, Љ. ,,О покушајима увођења руске ′перестројке′ код Срба у првој половини XVIII века“, Српска слободарска мисао, 3 (Земун, мај−јун 2000), 185−198.

 • Стошић, Љ. ,,Les peintures murales du groupe de zographes d’Andrei Andreovic au monastère de Vracevsnica“, Revue roumane d’histoire de l’art, Série Beaux-Arts, XXXIII, 1996 (2000), 39−49.

 • Стошић, Љ. ,,Одјеци ′Ерминије′ Дионисија из Фурне у зидном сликарству хиландарских параклиса из прве половине XVIII века“, Зборник радова Осам векова Хиландара, Историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура (октобар 1998), САНУ, Научни скупови, књ. XCV, Одељење историјских наука, књ. 27, Београд 2000, 621−629.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (1): Неки науче, неки се подсете“, Политикин ,,Магазин”, 127 (Београд, 5. март 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (2): Апостоли – Христови ученици“, Политикин ,,Магазин”, 129 (Београд, 19. март 2000), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (3): Венчање као Божји благослов“, Политикин ,,Магазин”, 131 (Београд, 2. април 2000), 25.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (4): Преко Голготе до спасења“, политикин ,,Магазин”, 132 (Београд, 9. април 2000), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (5): Хлеб на сребрном тањиру“, Политикин ,,Магазин”, 135 (Београд, 30. април 2000), 18.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (6): ″Ђ” као ђакон″, Политикин ,,Магазин”, 137 (Београд, 14. мај 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (7): Епитрахиљ око врата“, Политикин ,,Магазин”, 140 (Београд, 4. јун 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (8): Звоњава на сва звона“, Политикин ,,Магазин”, 143 (Београд, 25. јун 2000), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (9): На слово ″З″“, Политикин ,,Магазин”, 148 (Београд, 30. јул 2000), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (10): Обавезно поштовање иконе“, Политикин ,,Магазин”, 153 (Београд, 3. септембар 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (11): Све иконе на свом месту“, Политикин ,,Магазин“, 156 (Београд, 24, септембар 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (12): Напредовање у јерархији“, Политикин ,,Магазин”, 159 (Београд, 15. октобар 2000), 8.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (13): Илитон и јереј“, Политикин “Магазин”, 163 (Београд, 12. новембар 2000), 11.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (14): Кадионица, кандило...“, Политикин ,,Магазин”, 168 (Београд, 17. децембар 2000), 10.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (15): Кашичица за причешће“, Политикин ,,Магазин”, 169 (Београд, 24. децембар 2000), 11.

1999.

 • Стошић, Љ. “Дејан Ђорић, ,,Осврт: Дубоко осјећање националног”, Збиља, 70–71–72 (Београд, јул–август–септембар 2001), 20.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (4)“. Даница 6 (1999), 405−421.

 • Стошић, Љ. ,,Барокне капије Београда: на улазу у град“, Политикин „,Магазин”, 115 (Београд, 12. децембар 1999), 27−28.

 • Стошић, Љ. ,,Свети Христофор: од Христоносца до псоглавог демона“, Источник, 31−32 (1999), 127−134.

 • Стошић, Љ. ,,Poljska u Velikom bečkom ratu“, Biuletyn Slowo Yu-Polonii, 2 (1999), 13.

1998.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (3)“. Даница 5 (1998), 468−481.

 • Stošić, Lj. ,,Emblematic Motives on Baroque Gates of Belgrade“, Balcanica, XXVIII (1998), 213−234.

1997.

 • Стошић, Љ. ,,Васеленски сабори А. В. Карташова“. Књижевне новине, 944/945 (Београд, 15. 1. −1. 2. 1997), 6.

 • Стошић, Љ. ,,Капеле и крипте фрушкогорских манастира у XVIII веку“. Даница 4 (1997), 364−370.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (2)“. ibidem, 448−456.

 • Stošić, Lj. ,,Otkrivanje identiteta: poetika srpskog baroka“ (приказ књиге Српско барокно сликарство Мирослава Тимотијевића), Danas/Sajamski dodatak: Knjiga (Beograd, oktobar 1997), 16.

 • Стошић, Љ. ,,Рођење Христово у ликовној уметности“, Danas/Специјални додатак Божић-Рођење Христово (Београд, децембар 1997), 13.

1996.

 • Стошић, Љ. ,,Рачани“, Даница, 3 (1996), 294−303.

 • Стошић, Љ. ,,Мали речник црквених појмова (1)“, ibidem, 416−427.

 • Стошић, Љ. ,,Српска уметничка ћирилица“, (приказ књиге Динка Давидова), Књижевне новине, 926 (Београд, 15. 3. 1996), 12.

 • Стошић, Љ. ,,Зидно сликарство манастира Дечана“ (приказ Зборника радова), Књижевне новине, 931/932 (Београд, 1. 6. −15. 6. 1996), 17.

 • Стошић, Љ. ,,Мотив Јуде с ђаволом у сцени ′Причешћа апостола′ живописа манастира Драче“, Balcanica, XXVII (1996), 273−287.

1995.

 • Стошић, Љ. ,,Три графичка отиска из манастира Св. Николе у Чукљенику“, Лесковачки зборник, XXXV (1995), 51−58.

1994.

 • Стошић, Љ. ,,Позновизантијска и западноевропска уметност у XVIII веку: православље и католицизам – сусрет Истока и Запада“, Универзитетска мисао, 2 (Приштина, април 1994), 46−55.

 • Стошић, Љ. ,,О ускочким црквама и хајдучким иконама“, Даница, 2 (1994), 306−311.

1993.

 • Стошић, Љ. ,,Српски манастири у Северној Далмацији, на Банији и у Горском котару“, Српска зора, 7 (993), 304−316.

 • Stošić, Lj. ,,Putevi uticaja: Srbija izmedju Istoka i Zapada“ (интервју), Borba (Beograd, 25. X 1993), 17.

1992.

 • Стошић, Љ. “Иванка Гергова, Проблеми на искусство, 1 (БАН, София 1992), 62−63.

 • Стошић, Љ. „Дејан Ђорић, Ликовни живот, 38–39 (1992), 44.

 • Стошић, Љ. ,,Цркве брвнаре у околини Грубишног поља: српска културна баштина у Хрватској“, Политика (Београд, 11. I 1992), 13.

 • Стошић, Љ. ,,′Ускочке′ или ′хајдучке′ цркве у Далмацији: Срби и православље у Хрватској“, Политика (Београд, 5. II 1992), 17.

 • Stošić, Lj. ,,Crkva brvnara u Rastovcu“, Borba, (Beograd, 5. II 1992), 23.

 • Stošić, Lj. ,,Manastir Gomirje“, Borba (Beograd, 17. II 1992), 23.

 • Stošić, Lj. ,,Crkva Sv. Spiridona u Petrinji“, ibidem.

 • Stošić, Lj. ,,Hram Sv. Georgija u Gospiću“, ibidem.

1991.

 • Стошић, Љ. „Велика Србија: различита издања новина и листова под називом Велика Србија (1888‒1926)”, Велика Србија, 9 (Београд, мај 1991), 14‒26.

 • Стошић, Љ. ,,Српски манастири у Славонији и Северној Хрватској“, Велика Србија, 10 (Београд, јул 1991), 52−59.

 • Стошић, Љ. ,,Акција Друштва историчара уметности: стање културних добара на територији захваћених ратом“, Политика (Београд, 28. XII 1991), 12.

 • Stošić, Lj. ,,Akcija Društva istoričara umetnosti: stradanje zdanja i spomenika u Hrvatskoj“, Borba (Beograd, 5. II 1992), 23.

 • Стошић, Љ. ,,Срби и православље у Славонији и северној Хрватској“, Политика (Београд, 28. XII 1991), 12.

 • Стошић, Љ. ,,Др Милош Зеремски“, каталог изложбе Задужбине Турински, Турија, 28. IX 1991; Др М. Зеремски: Биографија и библиографија са коментарима из науке и сликарства, Београд 2010, 43.

1990.

 • Стошић, Љ. ,,Српски црквени споменици у Македонији (1282−1690)“, Велика Србија, 2 (Београд, 1. VIII 1990), 37−44.

 • Стошић, Љ. ,,Српски манастир Св. Прохор Пчињски“, Велика Србија, 3 (Београд, 15. VIII 1990), 44−48.

 • Стошић, Љ. ,,Српски манастири у Северној Далмацији“, Велика Србија, 5 (Београд, 15. IX 1990), 6−11.

1989.

 • Stošić, Lj. ,,Budućnost dizajna je u dizajnu budućnosti: dizajn u zaštiti na radu“, Revija rada, 215 (Beograd, april 1989), 43−48.

 • Стошић, Љ. ,,Циклус Христових страдања у Бачком Петровом Селу и Библија Ектипа“, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 25 (1989), 201−211.

1988.

 • Стошић, Љ. ,,Стања и ситуације на цртежима Милана Поповића“, (каталог изложбе Ликовног салона Дома културе Чачак) , Чачак, 22. II −1. III 1988.

 • Стошић, Љ. ,,Столица као скулптура: интервју са дизајнером Драгомиром Ивичевићем“, Илустрована Политика (Београд, 25. X 1988), 33.

 • Stošić, Lj. ,,Stolica je funkcionalna skulptura: Еrgonomija u službi umetnosti – Razgovor sa Dragomirom Ivičevićem, našim dizajnerom koji živi i radi u SAD“, Zaštita rada, 344 (Beograd, decembar 1988), 3.

 • Stošić, Lj. ,,Ivičevićeva svetska stolicа: еrgonomija i dizajn“, Revija rada, 211 (Beograd, decembar 1988), 70−74.

1987.

 • Стошић, Љ. ,,Графике Јована Станковића“, (каталог изложбе Галерије Факултета ликовних уметности), Београд, 23. II−1. III 1987.

 • Стошић, Љ. ,,Западноевропска графика као предложак у српском сликарству XVIII века“ (експозе са одбране магистарског рада), Свеске Друштва историчара уметности СР Србије, 18 (1987), 52−59.

1985.

 • Стошић, Љ. ,,Графике Макса Бекмана, 1911−1946“, Свеске Друштва историчара уметности СР Србије, 16 (1985), 127−129.

 • Стошић, Љ. ,,Жустрина цртања: графике и цртежи Биљане Вуковић у Галерији Културног центра“, Борба (Београд, 6. III 1985), 9.

 • Стошић, Љ. ,,Прерађивање идеја: цртежи и слике Ђорђа Ђорђевића у Галерији Графичког колектива, Београд“, Борба, (Београд, 18. III 1985), 8.

 • Стошић, Љ. ,,Пет сликара: најмлађи из београдске групе у Салону Музеја савремене уметности, Београд“, ibidem.

 • Стошић, Љ. ,,Моћ знака: скулптура Слободана Којића у Галерији Коларчевог народног универзитета, Београд“, Борба (Београд, 28. III 1985), 9.

1984.

 • Стошић, Љ. ,,Bodegones и floreros у шпанском сликарству од 1600. до Гоје“. Свеске Друштва историчара уметности СР Србије 15 (1984), 44−48.

 • Стошић, Љ. ,,Графика (приказ изложбе радова Милке Пенић, Јована Станковића, Анке Бурић Ђурђевац и Слободанке Ступар“), ibidem, 119−120.

 • Стошић, Љ. ,,Antoni Tàpies“, ibidem, 120−121.

 • Стошић, Љ. ,,Дете у Музеју Прадо /децембар 1983 − јануар 1984/“. ibidem, 121−122.

 • Stošić, Lj. ,, In memoriam: Kenneth Clark (1903−1983)“, ibidem, 137.

 • Стошић, Љ. ,,Графике Макса Бекмана“, Борба (Београд, 30. VIII 1984), 9.

 • Стошић, Љ. ,,Човек и простор: графике и цртежи Мирослава Гајића у Графичком колективу“, (приказ изложбе), Борба (Београд, 21. IX 1984), 7. 

 • Стошић, Љ. ,,Теракота и гвожђе: две изложбе скулптуре у Београду − Анете Светиеве у Дому омладине и Миливоја Богосављевића у Галерији Факултета ликовне уметности“, (приказ изложбе), Борба (Београд, 9. IX 1984), 7.

 • Стошић, Љ. ,,Ведуте Рима: изложба гравира од 17. до 19. века у Народном музеју у Београду“ (приказ изложбе), Борба (Београд, 15. IX 1984), 10.

1983.

 • Стошић, Љ. ,,Еуђенио Гарен, Култура ренесансе: историјски профил“. Свеске Друштва историчара уметности СР Србије 14 (1983), 139−142.

 • Stošić, Lj. ,,Arhitektura i skulptura Franjevačkog samostana u Dubrovniku“. Dubrovnik 5 (1983), 39−47.

1982.

 • Стошић, Љ. ,,Франсиско де Зурбаран: борба и јединство супротности у његовом делу и добу., Свеске Друштва историчара уметности СР Србије 13 (1982), 67−69.

1981.

 • Стошић, Љ. ,,Гордан Крчмар: цртежи“. (каталог изложбе Галерије Коларчевог народног универзитета), Београд, 12−26. II 1981.

Конференције

 • Вредности културног предела Бача (Бач – Бођани 2021)

 • Ликовно и књижевно у часопису ‘Уметнички преглед’ 1937–1941 (Београд, 2020)

 • Савремено стање идентитета крајишких Срба (Нови Сад, 2019)

 • Изван граница: поимања низоземске графике (Београд, 2019)

 • Политичка, друштвена и верска кретања у југоисточној Европи (Букурешт, 2019)

 • Век просветитељства у српској култури (Београд, 2018)

 • Уметничка читања маргиналија (Софија, 2018)

 • Умјетничка баштина Срба у Хрватској (Загреб, 2018)

 • Византијско наслеђе и српска култура (Београд, 2016)

 • Храна и култура: историја, друштво, интерпретације (Рим, 2016)

 • Мода кроз векове: костими, симболи, интерпретације (Рим, 2015)

 • Велики рат: анализе и интерпретације (Рим, 2014)

 • Државе и нације од 18. до 20. века (Рим, 2013)

 • Доситеј Обрадовић у српској историји и култури (Београд, 2011)

 • Хрвати и Срби у Хабзбуршкој монархији у 18. стољећу: интеркултурни аспекти просвијећене модернизације (Загреб, 2011)

 • Ђурђеви Ступови и Будимљанска епархија (Бијело Поље – Беране)

 • Српско-грчки односи од 17. до 19. века (Атина, 2010)

 • Црни Арапин као балканска и медитеранска фигура памћења (Скопље, 2009)

 • Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора (Београд, 2009)

 • Ниш и Византија (Ниш, 2006)

 • Осам векова манастира Хиландара (Београд, 1998)

 • Поствизантијска уметност на Балкану (Београд, 1997)

Друго

 • Љупка Ковачевић, „Разговор са др Љиљаном Стошић поводом текста у Митолошком зборнику 22 посвећеног проф. др Миодрагу-Мићи Стојановићу ′Српске народне изреке о Грцима, Латинима и Цинцарима′”, емисија Клуб 2 на Другом програму Радио Београда, 10. мај 2010.

 • др Миодраг Стојановић, др Малиша Станојевић, Живојин Андрејић и др Љиљана Стошић: Представљање „Митолошког зборника 22” у Малој сали Коларчеве задужбине, 6. мај 2010.

 • Љупка Ковачевић, „Љиљана Стошић о Митолошком зборнику 22 и српским народним изрекама о Грцима, Латинима и Цинцарима”, емисија Радиовизор на Другом програму Радио Београда, 6. мај 2010.

 • Светлана Младеновић, ,,Разговор са др Љиљаном Стошић поводом књиге ″Библијске пословице и изреке″“ емитован на Радиу Београд 202, 28. IV 2008. у емисији У шпицу са Иваном.

 • Гордана Главинић, ,,Разговор са др Љиљаном Стошић поводом књиге ″Библијске пословице и изреке″“, Први дневник Првог програма РТС-а у 12,00h емитован 19. XI 2007.

 • ТВ Мост, 4. XI у 22,30-23,00h; Синиша Ковачевић, „Српска уметност 1690–1740”, Дневник (Нови Сад, 29. V 2007).

 • Јосип Бабел, ,,Речник црквених појмова“ Љиљане Стошић, емисија Hit libris на Другом програму РТС-а, емитована 10. IV 2007.

 • Драган Гмизић, ,,Разговор са др Љиљаном Стошић о српској уметности 18. века, Христофору Жефаровићу и Бођанима – поводом књиге ,,Српска уметност 1690−1740”, емисија Војводина као други свет, ТВ Панчево – ТВ продукција 021, 2. XII 2006. 

 • Љупка Ковачевић, ,,Разговор поводом књиге ′Српска уметност 1690−1740′ са др Љиљаном Стошић”, емисија Клуб 2 на Другом програму Радио Београда, 16. XI 2006. 

 • Анђелка Цвијић: ,,Драгоцене студије: ′Српска уметност 1690−1740′ Љиљане Стошић, Европејски Жефаровић”, Политика (Београд, 24. IX 2006), 15.

 • Здравко Крстановић, ,,Разговор са Љиљаном Стошић, аутором ′Малог речника црквених појмова′: Речи које изговарамо али их не препознајемо”, Експрес (Београд, 27. III 2002), 10.

 • Јасмина Митровић, ,,Разговор са мр Љиљаном Стошић поводом књиге ″Западноевропска графика као предложак у српском сликарству XVIII века“, ТВ Политика, Јутарњи програм, лето 1992.