Вести

Предавање др Милоша Луковића у Лублину

29.02.2016.
Lukovic, Lublin

Др Милош Луковић, научни саветник Балканолошког института САНУ, боравио је у Пољској од 15. до 21. фебруара 2016. године. У Историјском институту Факултета хуманистичких наука Универзитета Марије Кири Склодовске у Лублину одржао је предавања о главним правцима медиевистичких истраживања у Србији и о истраживања традиционалне културе на Балкану.

Најновије