Вести

Римска насеља и комуникације од Јадрана до Дунава (I – IV век)

08.02.2016.

Из штампе је изашла монографија, др Владимира П. Петровића, вишег научног сарадника Балканолошког института САНУ под насловом: Римска насеља и комуникације од Јадрана до Дунава (I – IV век). Књига је заједничко издање Балканолошког института САНУ и Филозофског факултета у Нишу.

Географски оквир теме монографије обухвата у ширем смислу балкански и делом средњоевропски простор, од Јадранског мора до десне обале Дунава, подручје на коме су се налазиле римске провинције Далмација (Dalmatia) и у већој мери Панонија (Panonnia), јужно од реке Драве, које су произашле из провинције Илирик у доба династије Флавијеваца. С друге стране, садржај књиге обухвата и читаво подручје римске провинције Горње Мезије (Moesia Superior). Предмет истраживања представљају римска насеља и комуникације на широком простору од Јадрана до Дунава, посебно њихова старост, карактер, функције, савремена убикација и степен археолошке истражености. Ради се, наиме, о покушају да се на посебан начин отворе и повежу две значајне ходолошке теме на подручју три наведене римске провинције: важне комуникације забележене у историјским изворима (итинерарима — путним картама) и путеви вициналног, дакле, локалног карактера са особеностима значајнијих насеља и свих појединачних документованих или у извесним случајевима претпостављених станица које су римски путеви повезивали. Садржај монографије има за циљ да укаже на значај и посебености ове сразмерно широке и надасве, у научном смислу, изазовне теме. Методолошки приступ раду на овој комплексној научној материји заснива се на упоредној анализи различите грађе ‒ од литералних извора, епиграфских података до резултата археолошких истраживања.

Најновије