Вести

Strangers and Pilgrims. Displacements and Spatial Transformations of Religion in the English-speaking World

02.02.2016.

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној научној конференцији „Strangers and Pilgrims. Displacements and Spatial Transformations of Religion in the English-speaking World“ која је одржана 28. и 29. јануара 2016. године, на University Paris 1–Panthéon-Sorbonne у Паризу (Француска). На конференцији је представила рад: Migrating Religious Minority: Nazarene Emigration from Yugoslavia to North America. Oрганизатори конференције су били: Réseau Culture et Religion dans les Pays Anglophones (CRPA), Université Paris 8, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Радни језици скупа били су енглески и француски.

Програм конференције

Најновије