Вести

Homelands and Hostlands: Political Mobilization among Migrant and Religious Communities in Europe and the Americas, 1848-1939

14.12.2015.
Majnz

Др Александра Ђурић Миловановић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној радионици „Homelands and Hostlands: Political Mobilization among Migrant and Religious Communities in Europe and the Americas, 1848-1939“ у Мајнцу (Немачка), од 10. до 11. децембра 2015. године. На радионици је представила рад „On the Road to Religious Freedom“: a Study of the Nazarene Emigration from South-Eastern Europe to the United States. Oрганизатори радионице су били: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) и German Research Foundation. Представљени радови ће бити објављени у тематском броју часописа Immigrants & Minorities. Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora (Routledge).

Програм радионице

Најновије