Вести

EPIC FORMULA: A BALKAN PERSPECTIVE

17.09.2015.

Из штампе је изашао зборник EPIC FORMULA: A BALKAN PERSPECTIVE (уреднице Мирјана Детелић и Лидија Делић), сачињен од једанаест радова који се из различитих углова баве усменом формулом у балканском и индоевропском контексту. Проучавање епских формула иницирали су амерички хомеролози М. Пери и А. Б. Лорд, који су 30-тих и 50-тих година (А. Лорд) радили теренска истраживања на подручју Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине како би доказали усмено порекло Хомерових спевова, што је имало далекосежан утицај на проучавање усмених епова и усменог фолклора у глобалу. Овај зборник покрива албанску, грчку, турску и српско-хрватску епику, са посебним освртом на могуће везе са антиком и индоевропским наслеђем.

Садржај

Најновије