Вести

Дијаспоре и транснационалне заједнице

13.07.2015.

Др Анамарија Сореску Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је на међународној летњој школи Дијаспоре и транснационалне заједнице, која је одржана од 29. јуна до 10. јула 2015. на Коч Универзитету у Инстанбулу (Турска). Организатор летње школе је био Центар за истраживање миграција Коч Универзитета, у сарадњи са ERSTE Фондацијом (Аустрија), под покровитељством Včelí Dom (Словачка). Др А. Сореску Маринковић, која је и стипендисткиња ERSTE Фондације на програму за друштвена истраживања 2014/2016 – Дијаспоре, националне државе и водећа друштва у централној и источној Европи, је одржала 2. јула предавање под насловом Савремена румунска радна миграција у Србији: Ка новој парадигми дијаспоре.

Програм летње школе

Најновије