Вести

Шеста национална конференција византолога

09.07.2015.

На Шестој националној конференцији византолога одржаној од 18. до 20. јуна 2015. у Београду у организацији Српског комитета за византологију и Византолошког института САНУ своје радове је поднело троје сарадника Балканолошког института САНУ: др Даница Поповић,  научни саветник: „Гробови владара и црквених поглавара у средњовековној Србији ‒ поновно разматрање“ и  „Мироточење светог Симеона Немање ‒ култни аспект“; др Борис Милосављевић, научни сарадник: „Монархија као феномен дугог трајања и идеја самосталне српске државе“; и мр Марка Томић Ђурић, истраживач-сарадник: „Иконографија Богородице у сцени Благовести у Марковом манастиру и њена могућа значења“.

Програм скупа

Најновије