Вести

Television in Europe beyond the Iron Curtain

16.12.2013.

Др Анемари Сореску-Маринковић, научни сарадник Балканолошког института САНУ, учествовала је од 5. до 7. децембра 2013. године у међународној конференцији Television in Europe beyond the Iron Curtain – National and Transnational Perspectives since the 1950s у Ерлангену (Немачкој). Конференцију је организовао Фридрих-Александер Универзитет у Ерлангену-Нирнбергу. Др Сореску-Маринковић поднела је реферат „'We didn’t have anything, they had it all'. Watching Yugoslav television in communist Romania”.

Програм конференције

Најновије