Вести

Међународна славистичка конференција "Norms/Reforms/Deviations"

01.03.2024.

Милена Давидовић, истраживач сарадник, и Анђелија Миладиновић, стипендиста, Балканолошког института САНУ, учествовале су на међународној славистичкој конференцији Norms/Reforms/Deviations која је од 21. до 23. фебруара 2024. организована на Универзитету у Верони. Милена Давидовић је представила реферат „Sirinić scriptoria in mediaeval Serbia“, док је Анђелија Миладиновић учествовала са саопштењем „Martyrdom, pilgrimage, resurrection, between the East and the West: Balkan travelogues from late 19th century till Second World War“.

Програм

Најновије