На позив Универзитета Фридрих Шилер у Јени, сарадници Балканолошког института САНУ укључени у билатерални пројекат Језички пејзаж културне обласи Баната: синхрона и дијахрона перспектива

На позив Универзитета Фридрих Шилер у Јени, сарадници Балканолошког института САНУ укључени у билатерални пројекат Језички пејзаж културне обласи Баната: синхрона и дијахрона перспектива, који финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену (DAAD), одржали су 29. октобра 2021. године серију предавања у онлајн формату. Др Растко Ломпар, истраживач сарадник, одржао је предавање под насловом „О историјском развоју области Баната као пограничне области“ (Über die historische Entwicklung der Banatregion als Grenzregion), др Анамарија Сореску-Маринковић, виша научна сарадница, говорила је о „Руралном језичком пејзажу Баната“ (Rural LL of the Banat region), др Светлана Ћирковић, виша научна сарадница, одржала је предавање под насловом „Ромски у Србији: (не)видљивост мањинског језика“ (Romani in Serbia: (in)visibility of a minority language), док је предавање др Мирјане Мирић, научне сараднице, носило наслов „Употреба социолингвистичких упитника у испитивању билингвалног језичког искуства“ (The use of sociolinguistic questionnaires in investigating bilingual language experience). Осим сарадника на пројекту, предавањима су присуствовали и студенти поменутог универзитета.